Keudassa taidot karttuvat ja konkretisoituvat

  11. tammikuuta, 2017     Mikko Toriseva

shutterstock_404990728.png

Omassa työssä osaamisen kehittäminen voi olla uusien asioiden omaksumista tai osaamisen päivittämistä, laajentamista ja syventämistä.Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudassa osaamisen kehittämiseen on tehty mittavia panostuksia ja heillä on käytössä kannustava tietoyhteiskuntaosaamisen osaamistasomalli, joka kattaa laajasti Keudassa käytössä olevat ohjelmat, oppimisympäristöt ja laitteet. Käytössä on mm. Office365, Moodle, Office-ohjelmat ja Kyvyt.fi -ohjelmistojen itseopiskelumateriaalit. Taitotasoja on kolme: perus, hyvä ja ekspertti.

”Meillä on työskennelty pitkäjänteisesti ja tiiviisti osaamisen kehittämisen parissa,” Keudan verkkopedagogiikan kehittäjä Kari Honkonen kertoo ja jatkaa:    

”Tähän asti on keskitytty erityisesti opetus- ja koulutushenkilöstön digitaitojen lisäämiseen ja osaamisen kehittämiseen. Tarve ja into oppia tieto- ja viestintätekniikan taitoja on kasvanut ja Luotain -tyyppistä toimintaa halutaan nyt Keudassa opetus- ja koulutushenkilöstön lisäksi muuallekin.

Tavoitteena on, että jokainen keudalainen hallitsee työtehtävästään riippumatta tietyt yhteiset tvt:n perustaidot, kuten esimerkiksi sähköpostin, kalenterin, tietoturvan perusteet ja intran. Tätä kutsumme yhteiseksi ”Tvt-taitojen Kivijalaksi”. Myös näihin on suunniteltu omia materiaaleja.

Monenlainen osaaminen on ok, ja malli auttaa konkretisoimaan omia taitoja sekä tukemaan omista vahvuuksista lähtevää tekemisen tapaa. Nykyään eri asioita hyvin hallitsevien tvt-eksperttien määrä on lisääntynyt. Näitä eksperttejä ja heidän osaamistaan olemmekin oppineet hyödyntämään.

Mallin kautta on myös muistettu ”Gurun” arvonimellä niitä eksperttitason henkilöitä, jotka ovat avuliaasti jakaneet vahvaa osaamistaan ja auttaneet muita. Huomattavaa on, että vähintään kaksi kollegaa on aina suositellut palkittua henkilöä ennen huomionosoitusta.

Koska tietoa ja osaamista on paljon, mutta jakaminen on sitä erityistä”.    

Keudasssa kouluttajana työskentelevä Sirkka Mäkelä on suorittanut yli kymmenen taitotasoa kakkostasolle asti ensimmäisten joukossa. Hän kertoo, millaisia ajatuksia taitotasojen suorittaminen herätti:

”Minusta se on tosi hyvä idea. Minä vähän hurahdin niihin ja suoritin kyllä tasotestejä myös omalla vapaa-ajallakin. Kannustan kaikkia tekemään niitä ja varaamaan aikaa, koska näiden avulla ja näillä opeilla monen sovelluksen käyttö ja työnteko on tullut sujuvammaksi ja helpommaksi.  

Sieltähän se digiloikka väistämättömästi tulee ja ymmärrän sen ahdistuksen, kun sovelluksia ja järjestelmiä on niin paljon, että mitä ne oikein ovat, mihin niitä käytetään ja mitä pitää taas oppia. Ahdistusta ei pitäisi tulla siitä laajuudesta ja olisi tärkeää, että jokaiselle löytyisi ne pari – kolme perusosaamisen tasoa.  

Minulle suurin osa taitotasoista oli melko vaivattomia ja esimerkiksi Moodle oli helppo, kun olen käyttänyt sitä pitkään ja säännöllisesti. Hermot oli mennä vain kerran, kun kurssia piti kopioida toiselle kurssille,” Sirkka nauraa.  

”Sosiaalisen median tehtävissä mietin, minkä kanavan valitsen. Toki on tärkeää pohtia, mitä tällä kaikella haetaan ja saavutetaan, mikä oppimiskäsitys on taustalla ja miten nämä ”härpäkkeet” nivoutuu oppimiseen ja kuinka ne toimivat oppimisinnostuksen herättelijänä.   

Ajattelen myös, että jos kyseessä on kaikille uusi asia, sen voisi joskus käydä läpi oppilaiden kanssa. Joskus olen kouluttajana käyttänyt oppilaiden osallistamista ja vertaistukea; opetelkaa te ja opettakaa minulle. Oppilaat voisivat miettiä ja auttaa myös näissä”.

Keuda on Mediamaisterin pitkäaikainen yhteistyökumppani, ja olemme toteuttaneet yhdessä useampia verkkopedagogiikan kehittämiseen liittyviä projekteja.

Lue lisää Keudan osaaamismerkeistä, Luotain-toiminnasta ja Keudan saamasta tunnustuksesta:

Opettaja-lehti 18/2016: Tieto jakoon ja tekemään - Opetushallitus palkitsi Keudan

OPH: Luotain – verkkopedagogiikan ja tvt-osaamisen vertaistukijärjestelmä

AMKE ry, Kari Honkonen: Vaikuttavuutta verkkopedagogiikan ja tvt-osaamisen vertaistukijärjestelmällä

 

Suosituimmat kirjoitukset

Opas verkko-oppimisympäristön valintaan

Lataa opas