Asiakastarina

Pohjantähden verkkokoulutus-
ympäristö modernisoitiin

Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö | Leena Selenius, HRD-asiantuntija

digitaalinen kouluttaminen pohjantähti referenssi
  YRITYS

Pohjantähti on turvannut suomalaisten arkea jo yli 120 vuoden ajan, eikä vakuuttamisen keskeinen ajatus ei ole vielä tässäkään ajassa muuttunut. Kerätään yhdessä rahaa ja jaetaan sitä vahingon kärsineille.

Yli 120-vuotiaan Pohjantähden historia juontaa juurensa aina vuoteen 1895. Yhtiön ilme ja nimi muuttuivat vähitellen Hämeenläänin Paloapuyhdistyksestä Hämeen Vakuutukseksi, minkä nimisenä yhtiö toimi vuoteen 1996 saakka.Toiminnan laajetessa valtakunnalliseksi, yhtiön nimi muutettiin Pohjantähdeksi. Yhtiö on 120-vuotisen toimintansa aikana kasvanut kannattavasti valtakunnalliseksi vakuuttajaksi.

www.pohjantahti.fi

  TOIMIALA

Vakuutuspalvelut

  AVAINASIAT

Osaamisen kehittämistä digitaalisessa koulutusympäristössä

Mediamaisteri LMS on ollut vakuutusyhtiö Pohjantähdessä käytössä jo vuodesta 2006. Mediamaisteri on ollut Pohjantähden kumppani verkkokoulutusasioissa siitä lähtien.

Viime vuonna Pohjantähden verkko-oppimisympäristöä päivitettiin ja koulutustoimintaa tehostettiin automaatioilla. Tavoitteena oli lisätä verkkokouluttamista entisestään ja monipuolistaa koulutustarjontaa modernin teknologian avulla.

Meille asennettiin tuolloin Pinja-koulutusympäristö. Samalla saimme käyttöömme uusia työkaluja, kuten H5P-sisällöntuotantotyökalun, jolla pystymme luomaan interaktiivisia, monipuolisempia kursseja, Pohjantähden HRD-asiantuntija Leena Selenius kertoo

Pojantähdellä on noin 300 työsuhteista työntekijää ja lisäksi yli sata yrittäjänä toimivaa vakuutusedustajaa ympäri Suomea. Koulutustarve yrityksessä on suurta jo pelkästään siksikin, että syksyllä 2018 voimaan tullut voimaan tullut direktiivi vakuutusten tarjoamisesta (IDD) edellyttää vakuutusalalla toimivilta henkilöiltä IDD-ammattipätevyyden suorittamista ja ylläpitämistä.

- Kaikki uudet myyntitehtäviin tulevat sekä osa muihin toimiin tulevista työntekijöistä käyvät tuon koulutuksen, eli se kuuluu peruskoulutuspakettiimme. Lisäksi verkkokoulutusjärjestelmässämme on joukko muita, joko omia tai FINVA Finanssikoulutus Oy:ltä ostettuja valmiita kursseja, Selenius sanoo.

Koko ajan tulee lisää koulutustarpeita. Uudet tuotteet ja järjestelmät sekä lainsäädäntö vaativat aina perehdyttämistä.


verkkoperehdytys digikoulutus

 

Koulutusten suoritustiedot automaattisesti HR-järjestelmään

Uuden verkkokoulutusalustan visuaalisuus ja toiminnallisuus ovat saaneet opiskelijoilta positiivista palautetta.

- Oppimisympäristöämme pidetään selkeänä, mukavan näköisenä ja modernina. Etenkin kataloginäkymästä on tykätty, sillä uudistusta ennen kurssit olivat sivustolla vain listauksena. Nyt järjestelmä myös ohjaa opiskelijoita heille sopiville kursseille.

Seleniuksen omaa ja koko koulutustiimin työtä on helpottanut integraatio, joka mahdollistaa opintojen suoritustietojen siirtymisen HR-järjestelmään automaattisesti.

Saamme järjestelmästä raportteina hyödyllistä tietoa, ja esimerkiksi esimiehet pääsevät näkemään, ovatko heidän alaisensa suorittaneet tiettyjä kursseja. Meillä on joitakin kursseja, joita täytyy kerrata kerran vuodessa tai joka toinen vuosi. Uusilla työkaluilla pystymme uudistamaan näppärästi näitä suoritustietoja


Lähikoulutus pysyy mukana

Vaikka uuden verkkokoulutusalustan käyttö vaati alkuun hieman totuttelua, se tuli Seleniuksen mukaan nopeasti tutuksi.

- Ongelmatilanteisiin saan apua ohjeista tai lähettämällä Mediamaisterille tukipyyntöjä. Nyt meillä on työn alla uusi yrityskurssi, jonka tekemiseen käytämme H5P-työkaluja. Eilenkin lähetin kaksi tukipyyntöä ja sain saman tien vastaukset, hän kertoo.

Itselläni ei ole kovin syvällistä teknistä osaamista, eli ymmärrystä siitä, mitä tapahtuu ”pellin alla”. Keskityn työkalujen käyttöön. Yleensä kokeilen ensin aina itse, ja jos ei onnistu, kysyn apua. Pitkän asiakkuuden tuomiin etuihin kuuluu, että Mediamaisterin puolella kouluttamassa ja ohjeistamassa ovat meille jo entuudestaan tutut ihmiset, ja heihin on helppo ottaa yhteyttä.

Pohjantähdessä ollaan siis tyytyväisiä uusiin verkkokoulutusmahdollisuuksiin. Silti yrityksen koulutussuunnitelmassa aiotaan pitää mukana myös lähiopetusta. Tietyt aiheet ovat Leena Seleniuksen mukaan sen verran hankalia verkkoon tuotuina, että lähipäivien avulla saadaan parempi vaikuttavuus.

Eikä pidä unohtaa myöskään yhteisöllisyyttä. Kun ihmiset kokoontuvat paikan päälle, syntyy keskustelua, mikä puolestaan edistää oppimista.

VARAA ESITTELY  

Katso myös muut asiakastarinat

Tapojärven uusi mobiilisti toimiva verkkokoulutusympäristö

Perehdyttämis- ja turvallisuuskoulutus saatiin Tapojärvellä nyt entistä helpommin ja joustavammin työntekijöiden saataville uuden e-learning -perehdytyksen ansiosta.

Tukesin eTentti verkkokoulutusympäristö sähköisti paperitentit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) halusi muuttaa käytäntöjään modernimpaan suuntaan ja päätti puolitoista vuotta sitten aloittaa projektin käytönvalvojien ja vastuuhenkilöiden paperitenttien sähköistämiseksi.

Satakunnan sydänpiirin koulutusympäristön uusi ilme

Mediamaisteri mukana kehittämässä Satakunnan Sydänpiirin Verkkopuntari-koulutusympäristöä.