Asiakastarinat

Kurkkaa täältä miten olemme auttaneet eri alojen asiakkaitamme digitaalisessa koulutustoiminnassa 👇

LVI-liitto sai pikavauhtia uuden tenttialustan

Lue kuinka Mediamaisteri auttoi Suomen LVI-liittoa toteuttamaan pätevyystentit ja osaamisen varmentamisen verkossa.

Kauppakeskus REDI on perehdyttänyt jo 1700 työntekijää verkossa

Mediamaisteri oli mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa REDIlle digitaalisen koulutusratkaisun, jonka avulla perehdytys saatiin tuotua laajalle kohdeyleisölle tehokkaasti ja luotettavasti.

Tampereen kaupunkiseudun oppimateriaalien digitalisointi

Mediamaisteri on yhdessä Tampereen kaupunkiseudun kuntien kanssa toteuttamassa uudenlaista verkko-oppimisen hanketta. Aivot yhdessä käyttöön -hankkeessa lähdettiin selvittämään, miten kokonaisen oppiaineen opetussuunnitelman digitalisoiminen onnistuu.

Taksi Helsinki kouluttaa kuljettajansa verkossa

Taksi Helsinki lähti rakentamaan digitaalista kuljettajakoulutusta, jossa Mediamaisteri oli mukana tarjoamassa verkko-oppimisalustan ja verkkokaupparatkaisun.

Pelastusalalla pilotoidaan uutta sähköistä arviointisovellusta

Mediamaisteri oli mukana kehittämässä pelastusalalle sähköistä arviointisovellusta osaamisen kartoitukseen ja pelastustoiminnan johtamiseen.

JAMKin verkkopedagogiikka siirrettiin Pinjaan

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa eli JAMKissa on opiskelijoita noin 8500 ja henkilöstöä 700. JAMK tunnetaan paitsi kansainvälisyydestä ja aktiivisesta yhteistyöstä työelämän kanssa, myös monipuolisesta verkko-opetuksestaan.

ePerehdytyksellä sujuvuutta rakennusalan koulutustoimintaan

Mediamaisteri oli mukana kehittämässä uudenlaista ePerehdytys-järjestelmää, jolla sujuvoitettiin rakennusalan perehdytystoimintaa.

Adeptus teki ketterän digiloikan koronan vauhdittamana

Adeptus on vuonna 2001 perustettu asiantuntijatalo, joka tarjoaa myynnin ja johdon valmennuksia sekä välineitä henkilöstön kehittämiseen ja työelämän henkilöarviointeihin. Kaiken valmennustoiminnan keskiössä Adeptuksella on tunneäly.

Tapojärven uusi mobiilisti toimiva verkkokoulutusympäristö

Perehdyttämis- ja turvallisuuskoulutus saatiin Tapojärvellä nyt entistä helpommin ja joustavammin työntekijöiden saataville uuden e-learning -perehdytyksen ansiosta.

Tukesin eTentti verkkokoulutusympäristö sähköisti paperitentit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) halusi muuttaa käytäntöjään modernimpaan suuntaan ja päätti puolitoista vuotta sitten aloittaa projektin käytönvalvojien ja vastuuhenkilöiden paperitenttien sähköistämiseksi.

Careeria vastaa toisen asteen ammatillisen koulutuksen murrokseen

Careeria kehitti yhteistyössä Mediamaisterin kanssa sähköisestä oppimisympäristöstä entistä visuaalisemman ja toiminnallisemman.

Tampereen korkeakouluyhteisön uusi verkko-oppimisympäristö

Oppilaitosten yhdistämisprosessi piti sisällään myös digitaalisten oppimisympäristöjen yhdistämisen.

Partiolaisten koulutustoiminnan digiharppaus

Partiolaiset uudistivat verkkokoulutusympäristön vastaamaan paremmin tulevaisuuden tavoitteita.

Satakunnan sydänpiirin koulutusympäristön uusi ilme

Mediamaisteri mukana kehittämässä Satakunnan Sydänpiirin Verkkopuntari-koulutusympäristöä.

Pohjantähden verkkokoulutusympäristö modernisoitiin

Pohjantähti uudisti sähköistä koulutustoimintaa nykyaikaisella verkkokoulutusympäristöllä sekä tehokkaalla automaatiolla.