Asiakastarina

Partiolaisten koulutustoiminnan digiharppaus

Suomen Partiolaiset ry | Koulutuskoordinaattorit Laura Kalervo ja Iina Leppäaho

partio verkkokouluttaminen lms
  ORGANISAATIO

Partio on maailman suurin nuorisoliike, johon kuuluu noin 45 miljoonaa partiolaista yli 200 maassa. Suomessa partiotoiminnassa on vuosittain mukana noin 65 000 partiolaista. Partion tavoitteena on kasvattaa persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoisia, vastuuntuntoisia, aktiivisia sekä itsenäisesti ajattelevia jäseniä. Kaiken ytimessä on yhdessä tekeminen ja oppiminen.

www.partio.fi

  TOIMIALA

Yhdistys

  AVAINASIAT

Oppimaan innostavaa digikouluttamista

Suomen Partiolaisilla on noin 65 000 jäsentä ja yli 700 lippukuntaa ympäri Suomea. Koulutettavaa ja koulutettavia siis riittää. Pelkästään partiojohtajan peruskoulutukseen osallistuu vuosittain lähes 600 partiolaista.

Pari vuotta sitten Suomen Partiolaisten koulutustoimintaa päätettiin alkaa tarjota vahvemmin myös verkossa, jotta se olisi ajasta ja paikasta riippumatonta ja tavoittaisi ympäri maata asuvat jäsenet tehokkaammin ja näppärämmin.

Halusimme tarjota yhä useammalle partiotoimintaa järjestävälle koulutusta. Siten voimme taata, että partiotoiminta on laadukasta, Suomen Partiolaisten koulutuskoordinaattori Laura Kalervo toteaa.

Monissa partiolaisten koulutuksissa yhdistetään lähiopetusta ja verkossa tehtäviä osuuksia, mutta tarjolla on myös kokonaan verkkokurssina suoritettavia koulutuksia.

- Meillä on esimerkiksi Turvallisesti yhdessä -verkkokoulutus, joka tarkoituksena on ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvaa kaltoinkohtelua ja ohjeistaa lastensuojelua vaativissa tilanteissa toimimiseen. Verkkokurssi on pakollinen kaikille yli 18-vuotiaille partiolaisille ja se on uusittava viiden vuoden välein, jotta se pysyy voimassa, Kalervo kertoo.

Verkkokouluttaminen Mediamaisteri LMS:n avulla tehokkaampaan käyttöön

Kun verkkokoulutusta päätettiin kehittää, huomattiin nopeasti, että järjestön omat resurssit modernin verkkokoulutuksen rakentamiseen ja hallitsemiseen eivät omasta takaa riittäneet.

Partiolaisilla oli kyllä ollut Moodle-oppimisympäristö käytössään jo vuosikaudet, mutta sen käyttö oli jäänyt vähäiseksi ja yksipuoliseksi.

- Se oli sellainen karvalakki-Moodle, Laura naurahtaa.

- Siellä oli hyvin yksinkertaisia ja tylsiä kursseja. Jos partiolaiselle mainitsi sanan Moodle, ei vastaanotto ollut yleensä kovinkaan innostunut. Partio on menetelmältään hyvin leikkisä, joten myös oppimisen tulisi olla hauskaa.

Niinpä päätimme kääntyä asiantuntijoiden puoleen.

Mediamaisterin avulla toteutettu Suomen Partiolaisten uusi verkko-oppimisympäristö näki päivänvalon vuoden 2019 keväällä.

Siirryimme silloin Mediamaisteri LMS:ään ja saimme paljon uusia vinkkejä ja työkaluja monipuolisempien kurssikokonaisuuksien tekemiseen, Iina Leppäaho, Suomen Partiolaisten vapaaehtoisten koordinaattori kertoo.


Ulkoasusta ja rakenteesta kiitosta

Uusi oppimisympäristö rakennettiin siten, että entisestä järjestelmästä otettiin mukaan kaikki vanhat kurssit, jotta niiden sisältöjä voitaisiin jatkossa tarpeen mukaan hyödyntää. Siinä mielessä työtä ei siis aloitettu aivan tyhjästä. Mutta lopputuloksena on aivan uudenlainen, moderni ja tykätty kokonaisuus.

Varsinkin ulkoasu-uudistus, joka tehtiin Mediamaisterin oppimisympäristön käyttöönoton yhteydessä, on saanut jäseniltämme paljon kehuja. Uusi järjestelmämme on partion värinen ja näköinen, ja visuaaliset elementit ovat samoja, joita käytämme muussakin viestinnässä. Se näyttää nyt harrastukselta, joka on jäsenillemme tärkeä ja rakas, Leppäaho sanoo.

Partiolaiset ovat tyytyväisiä myös siihen, kuinka eri koulutukset ovat löydettävissä uudesta oppimisympäristöstä. Rakenne noudattaa pitkälti järjestön omaa organisaatiorakennetta, joten se on jäsenille entuudestaan tuttu. Myös etusivulle luodut pikalinkit helpottavat navigointia.

partio digikouluttaminen lms


- Viime syksynä lanseerasimme verkkokoulutuksena Tervetuloa partioon -koulutuksen, joka on saatavilla kolmella kielellä. Etusivulla on pikalinkki, jonka alta löytyvät kaikki tuohon teemaan liittyvät kurssit, Laura kertoo.

Hyvä tieto- ja taitotaso menetelmästä riippumatta

Vaikka partiolaisten suunnitelmissa on nyt tehdä lisää täysimittaisia pelkästään verkossa tehtäviä koulutuksia, lähiopetuksestakaan ei ole aikomus luopua. Osa koulutettavista aiheista ovat sellaisia, jotka eivät yksinkertaisesti taivu etäoppimiseen. Sellaisia ovat esimerkiksi ensiapu- ja muonituskoulutukset. Myös kipparikurssiin kuuluu neljän päivän merellä olo veneen kanssa.

- Noistakin koulutuksista teoriaosuudet voivat toki olla verkossa, Laura Kalervo sanoo.

Emme ajattele, että koulutukset ovat joko verkossa tai lähiopetuksena, vaan uskomme monimuotoisuuteen. Haluamme taata mahdollisimman monelle partionjohtajalle ja partiossa toimivalle hyvän tieto- ja taitotason menetelmästä riippumatta.

Tulevaisuudessa partiolaisten tarkoituksena on hyödyntää verkkokoulutuksessa enemmän pelillisyyttä ja videoita. Jo nyt esimerkiksi Tervetuloa partioon -koulutuksessa on yksinkertaisia muistipelejä ja sanojen yhdistämispelejä, joita käytetään esimerkiksi kertaustehtävinä. Videoiden hyödyntämistä on toistaiseksi jarruttanut resurssien puute ja ehkä hieman sukupolvikysymyskin.

- Aikuiset ovat vähän varovaisia esiintymään videoilla, partiotoiminnan koordinaattorit pohtivat, mutta uskovat, että nuorison myötä videoidenkin tuotanto alkaa tulla luontevammaksi.

Seuraava iso verkkokoulutusurakka tulee olemaan kesällä 2022 järjestettävä Partion valtakunnallinen suurleiri, jonne odotetaan yli 15 000 partiolaista. Kun aikoinaan leirinjohtajille lähetettiin paperiset ohjekansiot, josta löytyivät leirin toimintaohjeet, nyt perehdytys tullaan toteuttamaan verkko-oppimisympäristössä.

Toki toimintaohjeet voisi laittaa myös nettisivuille, mutta oppimisympäristön kautta meillä on parempi kontrolli siihen, ketkä ovat perillä mistäkin asioista. Sen kautta voimme myös ohjata ihmiset helpommin heitä koskevien materiaalien pariin.

Voisiko oppimisalusta tuoda vastaavia hyötyjä teillekin? 🙋

Lue lisää palveluistamme järjestöille, ja varaa esittely. Asiantuntijamme tutustuu mielellään tilanteeseesi ja opastaa eteenpäin verkkokouluttamisen polulla.

VARAA ESITTELY  

Katso myös muut asiakastarinat

Tukesin eTentti verkkokoulutusympäristö sähköisti paperitentit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) halusi muuttaa käytäntöjään modernimpaan suuntaan ja päätti puolitoista vuotta sitten aloittaa projektin käytönvalvojien ja vastuuhenkilöiden paperitenttien sähköistämiseksi.

Tapojärven uusi mobiilisti toimiva verkkokoulutusympäristö

Perehdyttämis- ja turvallisuuskoulutus saatiin Tapojärvellä nyt entistä helpommin ja joustavammin työntekijöiden saataville uuden e-learning -perehdytyksen ansiosta.

Pohjantähden verkkokoulutusympäristö modernisoitiin

Pohjantähti uudisti sähköistä koulutustoimintaa nykyaikaisella verkkokoulutusympäristöllä sekä tehokkaalla automaatiolla.