Asiakastarina

Tukesin eTentti verkkokoulutus-
ympäristö sähköisti paperitentit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) | Marika Sintonen, suunnittelija

  YRITYS

Asiantunteva ja riskiperusteinen valvonta, valmentava ote ja yhteistyö sekä aktiivinen kehittämis- ja viestintätyö turvaavat luotettavuuden ja turvallisuuden. Tukesin tavoitteena on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

www.tukes.fi

  TOIMIALA

Viranomainen

  AVAINASIAT

Toimintaan ympäristöystävällisyyttä ja tehokkuutta tenttien digitalisoinnilla

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) halusi muuttaa käytäntöjään modernimpaan suuntaan ja päätti puolitoista vuotta sitten aloittaa projektin käytönvalvojien ja vastuuhenkilöiden paperitenttien sähköistämiseksi. Toimittajaksi valikoitui Mediamaisteri.

Tukes järjestää lain vaatimia vastuuhenkilön ja käytönvalvojan pätevyyskokeita eri toimialoilla. Tällaisia tarkkaan säädeltyjä aloja ovat esimerkiksi ilotulitteiden ja ampumatarvikkeiden kauppa ja varastointi sekä vaarallisten kemikaalien käyttö ja varastointi.

Esimerkiksi ilotulitemyynnistä vastaavan on tentittävä lait vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta sekä pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta - monien muiden lakien ja asetusten lisäksi.

Pätevyyskokeita tehdään Tukesin kautta vuosittain 1500-1800 kappaletta. Vielä pari vuotta sitten pätevyyskokeet järjestettiin paperisina. Kokeeseen piti saapua tiettyyn aikaan tiettyyn paikkaan, ja joskus pitkienkin matkojen päästä. Tukes järjesti kokeisiin valvojat ja tarkisti kokeet manuaalisesti. 

Ei kuulosta kovin modernilta, tehokkaalta eikä ilmastoystävälliseltä. 

"Paperiset tentit veivät Tukesilta hurjasti resursseja ja aiheuttivat asiakkaille ylimääräistä vaivaa. Koska tavoitteenamme on tehdä viranomaisen vaatimat palvelut asiakkaille mahdollisimman helpoiksi, päätimme lähteä rakentamaan modernia verkko-oppimisympäristöä", toteaa Tukesin suunnittelija Marika Sintonen.

Tukesin verkkokoulutusympäristö rakennettiin Mediamaisteri LMS:n pohjalle. Ensimmäisiä tenttejä päästiin tekemään noin vuosi siitä, kun projekti aloitettiin. 

"Kehitysprojekti oli äärimmäisen sujuva ja kaikki meni aikataulun mukaisesti. Mediamaisteri tuki meitä hienosti ja auttoi ratkomaan ongelmia, jos toiveemme vaati hieman enemmän räätälöintiä." 

Selkeydestä ja helppokäyttöisyydestä kiitosta

Marika Sintonen kertoo, että Tukesin pätevyyskokeita suorittavat asiakkaat ovat usein melko kriittisiä. Turhautumisten välttämiseksi järjestelmän täytyy olla mahdollisimman suoraviivainen ja selkeä. 

"Siinä olemmekin onnistuneet hyvin. Käyttäjät löytävät helposti etsimänsä ja olemme saaneet rakennettua järjestelmän sellaiseksi, että myös tenttiminen on asiakkaille helppoa. Pätevyyskokeen voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta, ja tentin saa maksettua ennen suoritusta verkkokaupassa", hän kertoo.

Tukesin pätevyystenttien tekijöiden ikähaitari on laaja, aina 18-vuotiaasta eläkeikäisiin. Tukesilla on huomattu, että nuorempien opiskelijoiden lisäksi myös iäkkäämmät tenttijät ovat saaneet suoritettua verkkotentit ongelmitta. Sintonen on tyytyväinen myös oppimisympäristön visuaalisuuteen, joka on räätälöity Tukesin visuaalisen ilmeen mukaiseksi. 

tukes mediamaisteri verkko-oppiminen

Positiivista asiakaspalautetta

Marika Sintonen on Tukesin verkko-oppimisympäristön tuoteomistaja ja vastaa koulutusmateriaalin koostamisesta sekä järjestelmän kehittämisestä ja ylläpidosta. Moodleteknologia, joka on Mediamaisterin oppimisympäristön pohjana, ei ollut hänelle entuudestaan tuttu muuten kuin käyttäjänä, mutta hän sanoo päässeensä siitä perille nopeasti. Mediamaisteri LMS:n tarjoamat valmiit koulutuspohjat auttavat hänen mukaansa paljon kurssien koostamisessa ja rakentamisessa.

Sintosen tehtäviin kuuluu myös asiakaspalvelun koordinointi. Tukesilla on virka-aikaan toimivat asiakaspalvelunumerot sekä mahdollisuus saada apua myös sähköpostitse. Hän kertoo, että asiakkaat ovat melko aktiivisesti yhteydessä, ja kyselyt keskittyvät 80 prosenttisesti loppuvuoteen, kun vuodenvaihteen ilotulitemyynti alkaa lähestyä. Uudesta verkko-oppimisympäristöstä tullut palaute on ollut lähes poikkeuksetta positiivista.

"Jos jotain negatiivista palautetta on tullut, se on koskenut lähinnä ohjeita tai muuta meidän omalla vastuullamme olevia asioita. Kehitämmekin ohjeistusta koko ajan."

Kohti avoimempaa viranomaistoimintaa

Tukesissa on kehittämisprojektin myötä saatu uusia ideoita muun muassa siihen, miten esimerkiksi eri toimialoihin liittyviä tiedote- ja koulutusmateriaaleja voitaisiin jakaa asiakkaille tehokkaammin ja helpommin, ja siten kehittää viranomaistoimintaa avoimempaan suuntaan.Verkko-oppimisympäristö toimii siis myös tehokkaana tiedotuskanavana. 

"Koulutusjärjestelmä mahdollistaa vähän erilaisen näkökulman tiedottamiseen kuin vaikkapa verkkosivu. Sen avulla tiedon jakamista voi kohdentaa tarpeen mukaan. Sinne on helppo lisätä eri tyyppistä materiaalia ja laatia esimerkiksi ilmaisia oppimiskokonaisuuksia, joiden avulla asiakas voi syventää omaa tietouttaan", Marika Sintonen kertoo.

Meillä on paljon eri toimialoja, joissa järjestetään koulutuksia ja tenttejä. Verkkokoulutusympäristömme soveltuu niihin kaikkiin.

Virkistä väsynyt verkkokurssi? 🙋

Verkko-oppimisen pitää olla innostavaa, koska muuten saat olla jatkuvasti patistamassa ihmisiä kurssien pariin. Kerro meille millaisen koulutuksen tarvitset – kerromme millaista teknologiaa ja temppua sen toteutuksessa voisi käyttää.

VARAA ESITTELY  

Katso myös muut asiakastarinat

Satakunnan sydänpiirin koulutusympäristön uusi ilme

Mediamaisteri mukana kehittämässä Satakunnan Sydänpiirin Verkkopuntari-koulutusympäristöä.

Tapojärven uusi mobiilisti toimiva verkkokoulutusympäristö

Perehdyttämis- ja turvallisuuskoulutus saatiin Tapojärvellä nyt entistä helpommin ja joustavammin työntekijöiden saataville uuden e-learning -perehdytyksen ansiosta.

Pohjantähden verkkokoulutusympäristö modernisoitiin

Pohjantähti uudisti sähköistä koulutustoimintaa nykyaikaisella verkkokoulutusympäristöllä sekä tehokkaalla automaatiolla.