Asiakastarina

Satakunnan sydänpiirin koulutusympäristön uusi ilme

Satakunnan Sydänpiiri ry | Susanna Lehtimäki, toiminnanjohtaja

verkkopuntari e-koulutusympäristö
  ORGANISAATIO

Satakunnan sydänpiiri on vuonna 1957 perustettu alueellinen kansanterveys- ja potilasjärjestö, johon kuuluu yksitoista paikallista sydänyhdistystä. Satakunnan sydänpiiri toimii sydän- ja verisuoniterveyden edistämiseksi yhdessä jäsenyhdistysten kanssa tuottamalla laadukkaita palveluja ja luomalla yhteistyöverkostoja. Toiminnan painopistealueet ovat sydänterveyden edistäminen ja sydänsairastuneen kuntoutumisen tukeminen.

www.satakunnansydanpiiri.fi

  TOIMIALA

Yhdistys

  AVAINASIAT

Verkkokoulutusalusta elintapavalmentamista varten

Verkkopuntari-koulutusympäristö on Satakunnan Sydänpiirin kehittämä sähköinen työkalu elintapojen ohjaukseen. Se on ollut toiminnassa jo kymmenisen vuotta, ja sen avulla jo tuhannet suomalaiset ovat parantaneet elintapojaan ja keventäneet askeleitaan. Mediamaisteri on ollut kehittämässä Verkkopuntaria aivan alusta saakka.

Verkkopuntari-koulutusympäristö on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ohjaustyötä helpottamaan. Sitä voidaan käyttää niin perusterveydenhuollossa, työterveyshuollossa, yksityisillä lääkäriasemilla kuin terveys- ja hyvinvointialan järjestöissä. Se tarjoaa helpon ja järkevän vaihtoehdon perinteisille aikaan ja paikkaan sidotuille painonhallintaryhmille.

- Sähköinen oppiympäristömme tuo ohjauksen osallistujan kotisohvalle. Rahaa ja aikaa säästyy myös järjestäjän taholla, koska ohjauksesta ei aiheudu iltatyötunteja tai matkakustannuksia, Satakunnan sydänpiirin toiminnanjohtaja Susanna Lehtimäki sanoo.

Tavoitteena pysyvät muutokset

Verkkopuntariryhmiä käynnistyy ympäri vuoden, erityisesti eväisin ja syksyisin, ja niitä toteutetaan vuosittain useita kymmeniä eri puolilla Suomea.

Ryhmään osallistuva saa joka viikko kolmen kuukauden ajan uuden teemasisällön tutustuttavakseen. Teoriaosuudet pitävät sisällään helposti omaksuttavaa tietoa muun muassa terveellisestä ravinnosta, liikunnasta, voimavaroista ja levon merkityksestä.

Olemme kehittäneet sisältöä vuosien mittaan ja nostaneet koko ajan vahvemmin esille osallistujan omia voimavaroja. Pyrimme löytämään osallistujien elintavoista hyviä asioita ja rakentamaan muutoksia niiden päälle. Näin haluamme vahvistaa pystyvyyden tunnetta, Susanna Lehtimäki kertoo.

Kun aiemmin painotimme etupäässä ravitsemusta ja liikuntaa, nyt käsittelemme enemmän voimavarojen lisäksi unen ja stressin vaikutusta.

Kyse ei siis ole mistään superdieetistä, jonka päämääränä on nopea painonpudotus, vaan normaaleista arjen pienistä asioita. Kun ne saadaan kuntoon ja niitä toistetaan, saadaan rakennettua pysyviä, hyviä elintapoja. Lehtimäki korostaakin, että Verkkopuntari on elintapaohjausohjelma, jossa rennolla otteella pyritään kohti parempaa ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Näyttää siltä, että ylipaino yhteiskunnassamme vain lisääntyy ja arki muuttuu yhä passiivisemmaksi. Joka puolella on houkutuksia, kuten pikaruokaa, joten arjessa ei ole kovin helppoa tehdä terveellisiä valintoja. Siksi ihmiset tarvitsevat ohjausta ja tukea arjen valintojen tekemiseen.

Pelkkä tieto ei aina riitä

Samalla, kun ryhmään osallistuja perehtyy teoriatietoon, hän voi kääntyä asiantuntijan puoleen saadakseen yksilöllistä tukea ja apua elintapamuutoksiinsa.

- Pelkkä tieto harvoin johtaa muutokseen. Ohjaajan tehtävänä on tukea osallistujaa löytämään tämän arkeen sopivia ratkaisuja. Henkilökohtaista ohjausta on tarjolla jokaiselle kurssille osallistuvalle kerran viikossa verkon välityksellä.

Satakunnan Sydänpiiri on kouluttanut jo yli 500 terveydenhuollon ammattilaista Verkkopuntari-ohjaajiksi.

Kun ohjaajalla on käytössään valmis materiaali, varsinaiseen ohjaus- ja asiakastyöhön keskittyminen on helpompaa.

Lisätsemppiä ja vertaistukea osallistuja saa Verkkopuntarin ryhmäkeskustelualueelta, jossa ryhmäläiset voivat verkostoitua keskenään ja vaihtaa kokemuksia.

Kolmen kuukauden ohjatun vaiheen jälkeen ryhmä jatkaa yhdeksän kuukauden mittaiseen ylläpitovaiheeseen, jolloin on mahdollista hyödyntää Verkkopuntarin materiaalia ja vertaistukea.

Uudistuksella sujuvuutta ja parempia seurantatyökaluja

Verkkopuntaria on kehitetty pitkin matkaa, ja muutama vuosi sitten se sai uutta ilmettä ja toiminnallisuutta, kun se siirrettiin Mediamaisteri LMS:ään.

Yksi merkittävä hyöty Mediamaisteri-oppimisympäristöön siirtymisessä oli se, että saimme parannettua Verkkopuntarin mobiilikäyttöä huomattavasti, Lehtimäki kertoo.

Nyt palvelua päivitetään vastaamaan entistä paremmin 2020-luvun elintaparemonttilaisten tarpeisiin.

- Uudistamme palvelumme ilmettä sopimaan paremmin Sydänliiton brändiin. Samalla saamme monenlaista toiminnallista uudistusta, kuten parempia seurantataulukoita, joiden avulla voi seurata omaa edistymistään niin painon, liikunnan kuin motivaationkin suhteen.

Uudistuksen tarkoituksena on myös purkaa ”koulumaisuutta” ja tuoda sujuvuutta myös henkilökohtaiseen ohjaukseen.

Jo nyt Verkkopuntarin viikkomateriaali sisältää erilaisia testejä sekä linkkauksia muille sivustoille. Opiskelumateriaalistamme löytyy paljon ohjevideoita ja monipuolisesti liikuntavinkkejä.

Verkkopuntarilla saadut tulokset ovat Lehtimäen mukaan rohkaisevia. Osallistujat ovat onnistuneet tekemään järkeviä muutoksia elintapoihinsa: ateriarytmi on parantunut, kasviksia käytetään enemmän ja liikunnan määrä on kasvanut. Painoakin on saatu putoamaan – maltillisesti ja fiksusti.

VARAA ESITTELY  

Katso myös muut asiakastarinat

Tukesin eTentti verkkokoulutusympäristö sähköisti paperitentit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) halusi muuttaa käytäntöjään modernimpaan suuntaan ja päätti puolitoista vuotta sitten aloittaa projektin käytönvalvojien ja vastuuhenkilöiden paperitenttien sähköistämiseksi.

Pohjantähden verkkokoulutusympäristö modernisoitiin

Pohjantähti uudisti sähköistä koulutustoimintaa nykyaikaisella verkkokoulutusympäristöllä sekä tehokkaalla automaatiolla.

Partiolaisten koulutustoiminnan digiharppaus

Partiolaiset uudistivat verkkokoulutusympäristön vastaamaan paremmin tulevaisuuden tavoitteita.