MEDIAMAISTERI OY:N SÄHKÖISTEN PALVELUJEN ASIAKASREKISTERI

REKISTERISELOSTE

1. REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Mindpolis Group Oy / Mediamaisteri Oy, Oy Tawasta OS Techonologies Ltd., Vizucom Oy, Digital
Lessons Finland Oy

Postiosoite: PL 82 (Uimalankatu 1), 33101 Tampere

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): puh: 010 281 8000, info@mindpolis.com

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Nimi: Teemu Parto

Postiosoite: PL 82 (Uimalankatu 1), 33101 Tampere

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): puh: 010 281 8020, teemu.parto@mindpolis.com

3. REKISTERIN NIMI

Mindpolis Group Oy:n sähköisten palvelujen asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja voidaan käsitellä Mindpolis Group Oy:ssä ja sen tytäryhtiöissä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen tai palvelun toteuttaminen,
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen asiakkaan hyväksi,
 • markkinointi
 • tiedonjakaminen avoimen lähdekoodin ideologiasta ja sen hyödyistä
 • analysointi ja tilastointi,
 • mielipide- ja markkinatutkimukset sekä
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 4. luvun 19 pykälän (kohta 3) mukaisessa käyttötarkoituksessa.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

 • Y-TUNNUS
 • YRITYKSEN NIMI
 • YHTIÖMUOTO
 • TOIMIALAKOODI
 • TOIMIALAN PÄÄLUOKKA
 • YRITYKSEN KOTIPAIKKA
 • YRITYKSEN MAAKUNTA
 • YRITYKSEN LÄÄNI
 • HENKILÖN ASEMA
 • HENKILÖ NIMI
 • SÄHKÖPOSTI
 • PUHELINNUMERO

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään puhelimitse
 • internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla,
 • Intellia- ja Markkinointirekisteri.fi:n päättäjätietorekistereistä
 • muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä
 • Hakemalla suoraan yritysten www-sivuilta

Henkilötietoja on saatu luovutuksena henkilötietolain 4. luvun 19 pykälän (kohta 3) mukaisessa käyttötarkoituksessa.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti Mindpolis Group Oy:n ja tytäryhtiöiden ulkopuolelle.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

A Manuaalinen aineisto

Rekisteristä ei ole manuaalista aineistoa

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja.

Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Työtiloissa liikkumista valvotaan.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Tietojärjestelmien suojauksesta ja niihin liittyviin käytön periaatteisiin on toteutettu auditointi.

10. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä postitse tai sähköpostitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Sähköisessä markkinoinnissa on säännönmukaisesti mahdollisuus kielto-oikeuden käyttämiseen painamalla poistu listalta- painiketta.