Case: Aivot käyttöön -hanke

Tampereen kaupunkiseudun oppimateriaalien digitalisointi

Helka Lempilä, projektipäällikkö

aivot-mm-logo
  TIETOA HANKKEESTA

Tampereen kaupunkiseudun kunnat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi päättivät vuonna 2018 tehdä yhdessä digitaalisen oppimateriaalin, joka toteuttaa seudullista 3. - 6. luokkien ympäristöopin opetussuunnitelmaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Aivot-hankkeen toteuttajana on Osake, joka on Tampereen seudun opetus- ja kasvatusalan henkilöstölle suunnattu osaamisen kehittämispalvelu. Oppimateriaalin tekijöiksi on palkattu Tampereen kaupunkiseudun luokan- ja aineenopettajia.

www.aivotkayttoon.fi

www.osake.eeventti.fi

  TOIMIALA

Oppilaitokset, perusopetus 

  AVAINASIAT

Avoimet oppimateriaalit, digitaalinen oppimisalusta, sisällöntuotanto

Mediamaisteri on yhdessä Tampereen kaupunkiseudun kuntien kanssa toteuttamassa uudenlaista verkko-oppimisen hanketta. Aivot yhdessä käyttöön -hankkeessa lähdettiin selvittämään, miten kokonaisen oppiaineen opetussuunnitelman digitalisoiminen onnistuu.


Videolla hankkeen projektipäällikkö Helka Lempilä kertoo kokemuksistaan projektissa.


Mistä hanke lähti liikkeelle?

Vuonna 2018 käynnistynyt Aivot – Yhdessä käyttöön -hanke sai alkunsa seudulliseen opetussuunnitelmaan sopivan opetusmateriaalin puutteesta. Hankkeen tavoitteena oli lähteä tuottamaan digitaalista ympäristöoppimateriaalia 3 - 6 luokkien käyttöön vuoteen 2021 mennessä.

Mediamaisteri on toiminut hankkeen teknisenä asiantuntijana sekä pääyhteistyökumppanina sisällöntuotannossa. Oppimateriaali on tuotettu Mediamaisterin omalle verkko-oppimisalustalle.

Hanke tähtää opetussuunnitelman mukaisen oppimateriaalin tuottamiseen, joka tukee niin oppimisen kuin opettamisen kehittämistä. Lisäksi edelleen muokattavien materiaalien odotetaan tuovan kustannussäästöjä tulevaisuudessa. Hankkeessa yhdistyy innovatiivisuus ja intohimo verkko-oppimiseen, ja Mediamaisteri on ylpeänä mukana luomassa tulevaisuuden koulua.

Materiaalin suunnittelun lähtökohtia ovat olleet:
  • Seudullisen opetussuunnitelman kattava toteuttaminen
  • Eriyttämisen helpottaminen
  • Erilaisten oppimistapojen huomioiminen
  • Digitaalisuuden mahdollisuuksien hyödyntäminen
  • TVT- ja monilukutaidon kehittäminen opiskelun ohessa
  • Materiaalin helppokäyttöisyys

Tutustu Aivot-hankkeen avoimiin oppisisältöihin ➜


Kuten oppikirja, mutta verkossa

Aivot yhdessä käyttöön -hankkeen oppimateriaali käsittää koko ympäristöopin opetussuunnitelman digitaalisessa muodossa. Materiaali löytyy verkko-oppimisympäristöstä, jota Tampereen seudulla kutsutaan Repuksi. Reppu on Mediamaisterin tuottama oppimisympäristö, joka pohjautuu Moodle-teknologiaan.

Hankkeessa hyödynnetään erityisesti H5P-työkalua, johon Mediamaisteri on tuottanut interaktiiviset sisältöpohjat. H5P -sisältöpohjat toimivat sapluunana, jonka päälle opettajat voivat luoda ja kehittää laadukasta sisältöä. H5P -oppimateriaali on visuaalista ja mukaansatempaavaa, aktivoivat tehtävät innostavat ja mittaavat opittua.

Kuvassa esimerkki interaktiivisesta H5P-diasarjasta. Aiheena 6. luokan Maailman meret ja Oseania, teemana Merien uhat ja suojelu.

Ympäristöoppi tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden digitaalisuuden pedagogiseen hyödyntämiseen. Visuaalinen ja helposti eriytettävä oppimateriaali lisäävät kiinnostusta ympäristöoppiin. Oppimateriaali sisältää välineet myös itse- ja vertaisarviointiin ja vaihtoehtoisia arviointimenetelmiä perinteisten tulostettavien kokeiden lisäksi. Digitaalisuuden ansiosta materiaalia on helppo päivittää. Se tarkastetaan ja päivitetään vuosittain. - Osake koordinaattori Katariina Ratia toteaa

Yhteistyön voimaa 

Kokonaisen oppiaineen digitalisointi on ollut jättimäinen projekti, ja se on vaatinut kaikilta osanottajilta sitoutumista. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin ollut sujuva yhteistyö.

Kun digitaaliset aineistot on valmiiksi rakennettu opetussuunnitelman mukaisiksi, opettaja voi joko käyttää niitä opetuksessaan sellaisenaan, tai muokata niitä omien painotustensa mukaan. Aineistot toimivat avoimen lähdekoodin mukaan, ja ne ovat yhteisöllisesti edelleen muokattavissa. Näin ollen maailman, ja samalla faktatiedon muuttuessa, ei tarvita uusia kirjoja kaikille oppilaille, vaan muutokset voidaan tehdä digitaalisiin versioihin ja yhdessä kehittää eteenpäin.  

Vastaisuudessa yhä suurempi osa peruskoulutuksesta on verkko-oppimista, ja Mediamaisteri on intohimolla mukana muokkaamassa tulevaisuuden koulua muuttuviin tarpeisiin. Hankkeen teknisessä toteutuksessa mukana ollut Petri Riikonen Mediamaisterilta kommentoi:

Aivot-hankkeeseen osallistuminen on ollut ilo, koska se tarjonnut tuoretta ajattelua opettamiseen ja oppimiseen liittyen, hyödyntäen samalla opetusteknologian tarjoamia uusia mahdollisuuksia. Projektin ohessa myös itselle on avautunut tilaisuuksia miettiä asioita uudella tavalla. Saumattomalla yhteistyöllä on haasteet selätetty ja niihin on löydetty toimivat ratkaisut, minkä avulla on päästy onnistuneeseen lopputulokseen. Aivot on ollut hyvän mielen projekti niin lähtökohtien kuin toteutuksenkin osalta. Toivottavasti tämä välittyy myös oppilaille.

Lue lisää Aivot yhdessä käyttöön -hankkeen esitteestä tästä tai Osakkeen sivuilta.

 

Voisiko sama toimia teilläkin? 🙋

Lue, millä muilla tavoin autamme oppilaitoksia, ja istutaan sitten alas ja tutustutaan puolin ja toisin. Asiantuntijamme tutustuu mielellään tilanteeseesi ja auttaa valitsemaan oikean etenemispolun.  

VARAA ESITTELY  

Katso myös muut asiakastarinat

Tampereen korkeakouluyhteisön uusi verkko-oppimisympäristö

Oppilaitosten yhdistämisprosessi piti sisällään myös digitaalisten oppimisympäristöjen yhdistämisen.

Partiolaisten koulutustoiminnan digiharppaus

Partiolaiset uudistivat verkkokoulutusympäristön vastaamaan paremmin tulevaisuuden tavoitteita.

Tapojärven uusi mobiilisti toimiva verkkokoulutusympäristö

Perehdyttämis- ja turvallisuuskoulutus saatiin Tapojärvellä nyt entistä helpommin ja joustavammin työntekijöiden saataville uuden e-learning -perehdytyksen ansiosta.