Asiakastarina

Tampereen korkeakouluyhteisön uusi verkko-oppimisympäristö

Tampereen korkeakouluyhteisö | Pekka Liedes, käyttöönottopäällikkö

tampereen korkeakouluyhteisö verkko-oppiminen
  ORGANISAATIO

Tampereen korkeakouluyhteisön (Tampere 3) muodostavat Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu. 
Korkeakouluyhteisö rakentaa yhdessä uutta mallia suomalaiseen korkeakoulutukseen ja tieteen tekemiseen. Uudessa yhteisössä kohtaavat muun muassa tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimus ja opetus

www.tuni.fi

  TOIMIALA

Korkeakoulu

  AVAINASIAT

Kymmenientuhansien opiskelijoiden toimintavarma oppimisympäristö

Vuoden 2019 ensimmäisenä päivänä Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyi Tampereen yliopiston kanssa uudeksi Tampereen yliopistoksi, joka tekee yhteistyötä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa. Syntyi Tampereen korkeakouluyhteisö, jonka siipien alla on 30 000 opiskelijaa ja tarve luoda heille yhtenäinen digitaalinen oppimisympäristö. 

Oppilaitosten yhdistämisprosessi piti sisällään myös digitaalisten oppimisympäristöjen yhdistämisen. Mittavaa it-hanketta valmisteltiin vuoden päivät ennen varsinaista teknistä toteutusta, jossa Mediamaisteri oli merkittävässä roolissa asiantuntijana ja teknisenä tukena.

Moodle on meille toki jo entuudestaan hyvin tuttu ja meillä on omassa organisaatiossamme paljon myös integraatio-osaamista. Halusimme kuitenkin löytää uuden järjestelmän tekniseen toteuttamiseen yhteistyökumppanin talon ulkopuolelta ennen kaikkea varmistaaksemme tuen saannin tarvittaessa, Tampereen yliopiston IT-päällikkö ja uuden oppimisympäristön käyttöönottopäällikkö Pekka Liedes sanoo.

Mediamaisterin kautta meillä on luotettava tekninen tuki. Se oli ratkaiseva tekijä. Tiesimme myös jo entuudestaan, että Mediamaisteri pystyy ylläpitämään myös isoja ympäristöjä.

Projektin lopputuloksena syntynyt uusi oppimisympäristö, TUNI Moodle (moodle.tuni.fi), alkoi olla käyttökunnossa keväällä 2019, ja se julkaistiin opiskelijoiden käyttöön syyslukukauden alussa samana vuonna. Uusi ympäristö pitää sisällään uuden Tampereen yliopiston järjestelmät, ja myöhemmin mukaan liitetään myös Tampereen ammattikorkeakoulu.

Tärkeintä on luotettavuus

Kun Tampereen korkeakouluyhteisön uutta oppimisympäristöä alettiin suunnitella, mukaan haluttiin poimia oppilaitosten vanhoista ympäristöistä parhaat puolet ja käytännöt.

Projektin aluksi määrittelimme tavoitetilan, eli minkälaisen oppimisympäristön haluamme luoda. Sen jälkeen lähdimme Mediamaisterin kanssa käymään teknistä vuoropuhelua siitä, miten saamme tuon vision syntymään Mediamaisterin alustalla, Liedes kertoo.

Uudessa oppimisympäristössä otettiin käyttöön Moodle-teknologiaan pohjautuva Mediamaisteri LMS. Sen myötä opiskelijat saivat käyttöönsä visuaalisemman ja hiotumman oppimisympäristön, jossa on myös uusia teknisiä ominaisuuksia.

Olennaista Pekka Liedeksen mukaan oli pitää mielessä, että TUNIn oppimisympäristö palvelee suurta opiskelijamäärää. Siksi järjestelmää kehitettäessä oli parempi välttää turhia ”kikkailuja” ja suosia varmaa linjaa. Tavoitteena oli jonkinlainen keskivertomalli, joka takaa mahdollisimman yhtenäisen käyttökokemuksen kaikille.

Meillä on kaikenlaisia tarpeita, ja on hyvin vaikeaa saada kaikki toiveet täytettyä. Tärkeintä meille on, että palvelumme on laadukas ja luotettava, ja aina käytettävissä ilman käyttökatkoja.

Entistä monipuolisempaa sisältöä

Uudessa järjestelmässä otettiin huomioon, että opintoja tehdään nykyisin paljon myös mobiililaitteilla. Liedes kuitenkin tietää, ettei mobiili ole ainakaan toistaiseksi tamperelaisten opiskelijoiden pääasiallinen kanava, kun kyse on opintojen suorittamisesta.

- Opiskelijat haluavat edelleenkin katsoa opiskelumateriaalia isolta näytöltä, mutta mobiili on toki erittäin tärkeä siinä sivussa.

Ja koska oppijat muuttuvat ajan myötä, on oppimisympäristöjenkin kehityttävä koko ajan. Liedes uskoo, että verkko-oppiminen tulee kasvamaan jatkossakin ja sisällön monimuotoisuus tulee yhä merkittävämmäksi. Silti vasta tulevaisuus näyttää, minkälaisia työkaluja tullaan hyödyntämään. 

- Varmasti erilaisten digitaalisten työkalujen käyttö monipuolistuu ja voimme vielä kehittää Medimaisterin oppimisympäristön ja sen eri ominaisuuksien hyödyntämistä entisestään.

VARAA ESITTELY  

Katso myös muut asiakastarinat

Careeria vastaa toisen asteen ammatillisen koulutuksen murrokseen

Careeria kehitti yhteistyössä Mediamaisterin kanssa sähköisestä oppimisympäristöstä entistä visuaalisemman ja toiminnallisemman.

Partiolaisten koulutustoiminnan digiharppaus

Partiolaiset uudistivat verkkokoulutusympäristön vastaamaan paremmin tulevaisuuden tavoitteita.

Satakunnan sydänpiirin koulutusympäristön uusi ilme

Mediamaisteri mukana kehittämässä Satakunnan Sydänpiirin Verkkopuntari-koulutusympäristöä.