Asiakastarina

Careeria vastaa toisen asteen ammatillisen koulutuksen murrokseen

Careeria Oy | Tiina Kuusisto, järjestelmäasiantuntija

careeria
  ORGANISAATIO

Vuoden 2019 alussa toimintansa aloittanut Careeria on yksi Suomen suurimmista koulutuskonserneista kymmenellä toimipisteellään ja noin 11 000 opiskelijallaan.

Careerian taustalla ovat vuoden 2018 alussa yhdistyneet Amisto ja Edupoli sekä vuonna 2012 Point Collegen muodostaneet Porvoon kauppaoppilaitos ja Porvoon terveydenhuolto-oppilaitos.

Nykyään Careeriassa on parikymmentä eri koulutusalaa, ja tutkintovalikoimaan kuuluu yli 80 eri alan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa.

www.careeria.fi

  TOIMIALA

2. asteen oppilaitos

  AVAINASIAT

Verkkokoulutusympäristön uudistaminen

Toisen asteen ammatillista koulutusta tarjoava koulutuskonserni Careeria syntyi, kun kaksi erillistä oppilaitosta yhdistettiin uuden organisaation alle.

"Toteutimme kaksi organisaatioyhdistymistä peräkkäin", Careerian järjestelmäasiantuntija Tiina Kuusisto kertoo.

- Vuonna 2017 yhdistimme aikuiskoulutuskeskus Edupolin nuorisopuolen Amiston kanssa uudeksi Edupoliksi. Viime vuonna mukaan tuli vielä Point College, ja samassa yhteydessä konsernin nimeksi tuli Careeria.

Heti ensimmäisen organisaatioyhdistymisen myötä uusi Edupoli alkoi rakentaa Mediamaisterin kanssa uutta Moodle-teknologiaan pohjautuvaa verkko-oppimisympäristöä, joka yhdistäisi jouhevasti aikuispuolen ja nuorisopuolen järjestelmät. Moodle oli jo silloin käytössä nuorisopuolella, mutta aikuispuolella käytettiin Edupolin itse kehittämää eStudiota.

Kuusisto kertoo, että teknisten asioiden lisäksi mietittävää riitti erilaisten toimintatapojen yhdistämiseen liittyen, sillä aikuisopiskelijoiden tarpeet erosivat monilta osin nuorisopuolen tarpeista.

Aikuisilla oli jo silloin enemmän verkkokoulutuksia ja avoimia ryhmiä kuin nuorisopuolella, ja niissä nojauduttiin edelleen pitkälti lukuvuosiajatteluun ja ryhmäkohtaiseen opiskeluun. Toisaalta nuorisolla on usein tietoteknisiä taitoja enemmän kuin aikuisilla.

Uuden järjestelmän rakentaminen aloitettiin kartoittamalla, millaisia käyttötapoja olemassa olevilla järjestelmillä oli.

- Etsimme parhaita käytäntöjä ja mietimme, mihin suuntaan haluamme yhteistä järjestelmää pedagogisesti viedä. Siltä pohjalta lähdimme sitten rakentamaan toimivaa kompromissia, Kuusisto kertoo. Projektissa oli mukana sekä nuorisopuolen että aikuispuolen osaajia. Tuntui, että kummankin puolen edustajat joutuivat välillä ajattelemaan uudella tavalla. Se oli hyvin silmiä avaavaa ja opimme paljon toisiltamme.


Tavoitteena dynaaminen järjestelmä

Toinen yhdistyminen oli Kuusiston mukaan huomattavasti kevyempi projekti kuin ensimmäinen, sillä isojen koulutusorganisaatioiden yhdistymisprosessi oli opettanut paljon ja ongelmakohdat pystyi jo aavistamaan etukäteen. Prosessia helpotti myös se, että nyt mukaan tulevassa, porvoolaisessa Point Collegessa, Moodle oli jo entuudestaan käytössä, joten nyt riitti koulutussisältöjen tuominen yhteiseen Mediamaisterin alustaan.

Toki kävimme taas tarkasti läpi olemassa olevia toimintatapoja ja lähdimme hakemaan toimivia kompromisseja, samaan tapaan kuin edellisessä yhdistymisprosessissa, Kuusisto kertoo.

- Mietimme, miten saisimme kaikki toiminnot tähtäämään meidän yhteisen e-kampuksen tavoitteisiin ja rakennettua oppimisympäristön, joka on pedagoginen ja opiskelijaa tukeva, ja samalla opettajan työtä helpottava ja oppimisanalytiikkaa tuottava.

Tavoitteena oli rakentaa järjestelmä, jota kehitetään dynaamisesti ja jonka käyttöaste kasvaa koko ajan.

- Uusia tarpeita tulee koko ajan muuttuvan pedagogiikan johdosta, joten järjestelmää on pystyttävä kehittämään joustavasti.


Itseohjautuvuus ei poista ohjauksen tarvetta

Työelämä muuttuu nyt vauhdilla, kun maailma globalisoituu, digitalisoituu ja automatisoituu. Ammatillisen koulutuksen on pystyttävä vastaamaan muuttuvan työelämän osaamistarpeiden haasteisiin.

Työelämävalmiuksien kehittäminen ei lopu siihenkään, kun opiskelija saa tutkintonsa, vaan ammatillisen koulutuksen on kyettävä vastaamaan jo myös työelämässä toimivien koulutustarpeisiin.

Ammatillista koulutusta viedään koko ajan yksilöllisempään suuntaan, pois massamuotoisesta opetuksesta, Kuusisto sanoo.

Osaamista voi hankkia monin eri tavoin, ja hoksaus eli henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman rooli muuttuu koko ajan tärkeämmäksi. Jatkuva haku opintoihin ja yksilölliset opintopolut pakottavat koulutuksen järjestäjät tarjoamaan opiskelijoille yhä yksilöidympiä ratkaisuja, mikä haastaa myös sähköiset oppimisjärjestelmät. Etäopiskelu ja -työskentely tuovat omat kiemuransa ratkaistavaksi.

careeria mediamaisteri verkko-oppimisympäristö

- Tämä on vaatinut niin opettajilta kuin organisaatiolta ajattelutavan muutosta. Ja joskus vähän myös huolettaa, pysyvätkö opiskelijat mukana. Mutta on ollut hienoa nähdä, kuinka joustavasti kaikki ovat suhtautuneet.

Olennaista Kuusiston mukaan on pitää mielessä, että vaikka opiskelu muuttuu koko ajan itseohjautuvampaan suuntaan, ohjauksen tarve ei vähene – ehkä päinvastoin. Ohjauksessa auttaa paljon oppimisanalytiikka, jota sähköinen  oppimisjärjestelmä tuottaa.

Olemme ottaneet opintojen edistyksen seurannan käyttöön monilla kursseilla. Se auttaa niin opettajaa kuin opiskelijaa itseäänkin näkemään, miten opinnot edistyvät.

 

Maisteri LMS helpottaa opettajien työtä

Nyt Careeria on Mediamaisterin avulla ottamassa käyttöön Maisteri-käyttöliittymän. Tarkoituksena on tehdä sähköisestä  oppimisympäristöstä entistä visuaalisempi ja toiminnallisempi.

Mediamaisterin alustassa on hyviä, valmiita toimintoja ja käytäntöjä, joita pääsemme hyödyntämään opetuksessamme. Saamme sen myötä esimerkiksi valmiita kurssipohjia, joita voimme muokata tarpeen mukaan. Se helpottaa opettajien työtä, Kuusisto kertoo.

- Samalla Microsoft Teams liitetään tiiviimmin oppimisympäristöömme ja myös oppilashallintajärjestelmä Primuksen ja Moodlen yhteyttä vahvistetaan.

Careeria on kouluttanut opettajiaan sähköisen oppimisjärjestelmän käyttöön laatimalla oppaita ja esimerkkikursseja sekä tarjoamalla työpajoja ja koulutuksia, tarpeen mukaan myös henkilökohtaista neuvontaa. Myös Mediamaisteri on  osallistunut kouluttamiseen.

Palaute opettajilta ja oppilailta on ollut erittäin hyvää. Myös oma kokemukseni Moodlesta on parantunut huomattavasti kehittämisprojektiemme aikana ja olen saanut monta kertaa yllättyä positiivisesti, Kuusisto toteaa.

VARAA ESITTELY  

Katso myös muut asiakastarinat

Tampereen korkeakouluyhteisön uusi verkko-oppimisympäristö

Oppilaitosten yhdistämisprosessi piti sisällään myös digitaalisten oppimisympäristöjen yhdistämisen.

Partiolaisten koulutustoiminnan digiharppaus

Partiolaiset uudistivat verkkokoulutusympäristön vastaamaan paremmin tulevaisuuden tavoitteita.

Tapojärven uusi mobiilisti toimiva verkkokoulutusympäristö

Perehdyttämis- ja turvallisuuskoulutus saatiin Tapojärvellä nyt entistä helpommin ja joustavammin työntekijöiden saataville uuden e-learning -perehdytyksen ansiosta.