Asiakastarina

JAMKin verkkopedagogiikka siirrettiin Mediamaisterille

JAMK - Jyväskylän Ammattikorkeakoulu | Mari Varonen, verkkopedagogiikan suunnittelija

digikeskus_2_web2000_pulliainen
  ORGANISAATIO

JAMK on luova uuden sukupolven korkeakoulu. Kehitämme ja vahvistamme oppimista, osaamista ja kilpailukykyä yhdessä kumppaneiden ja yhteistyöverkostojen kanssa niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

www.jamk.fi

  TOIMIALA

Korkeakoulu

  AVAINASIAT

Uuden oppimisympäristön sujuva käyttöönotto 

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa eli JAMKissa on opiskelijoita noin 8500 ja henkilöstöä 700. JAMK tunnetaan paitsi kansainvälisyydestä ja aktiivisesta yhteistyöstä työelämän kanssa, myös monipuolisesta verkko-opetuksestaan – jo ennen pandemiaa.

Verkko-opetusta JAMKilla on laajasti tarjolla niin tutkinto- ja opettajakoulutuksen puolella kuin Avoimessa AMK:ssa ja täydennyskoulutuksessa. JAMKin verkko-oppimisympäristössä on Moodle-lisenssi 15 000 käyttäjälle kuukaudessa.

Viime aikoina JAMKin tarjoamille verkkokursseille on ollut erityisen paljon tulijoita, ja Varosen mukaan esimerkiksi hyvinvointipuolen kurssit varataan täyteen minuuteissa.

- Ihmiset, jotka ovat lomautettuna tai eivät muuten pysty tekemään töitä, haluavat opiskella.

Meillä on ollut tavoitteena, että jokainen opiskelija opiskelee 25-30 % opinnoistaan verkossa. Ja nyt koronan myötä opinnot ovat tietysti siirtyneet lähes täysin verkkoon, verkkopedagogiikan suunnittelija ja JAMKin oppimisympäristöjen pääkäyttäjä Mari Varonen

 

Panostukset verkko-opetukseen kantavat hedelmää

JAMK alkoi panostaa verkko-opetukseen suunnitelmallisesti jo kymmenisen vuotta sitten.


- Silloin meillä alkoi verkkopedagogiikan tukitoiminta, joka on valtakunnallisestikin ainutlaatuinen. Mallia on käyty esittelemässä ympäri Suomea, Varonen sanoo.

JAMKin toiminta jakautuu viiteen yksikköön, jotka ovat hyvinvointi-, teknologia- ja liiketalousyksiköt sekä opettajakorkeakoulu ja hallinto. Jokaisessa yksikössä toimii yksi tai kaksi verkkopedagogiikan suunnittelijaa, ja he auttavat opettajia näiden suunnitellessa ja toteuttaessa opetusmateriaalia verkkokursseille. Lisäksi pedagentit eli opettajakollegat antavat pedagogista ohjausta yksiköissä oman työnsä ohessa.

JAMKilla opettajat siis tekevät itse kaiken sisällön verkkokursseilleen videoita myöten, ja oppilaitoksessa onkin erityisosaamista etenkin opetusvideoihin liittyen.


- Rakensimme pari vuotta sitten digikeskuksen, jonne opettajat voivat tulla itse tekemään videoita ammattimaiseen studioon ja kunnon välineillä. Videotuotannon apuna toimii tarvittaessa digikeskuksen henkilökunta.

 

Vanha oppimisympäristö tuli tiensä päähän

JAMKin edellinen käytössä ollut verkko-oppimisympäristö yli kymmenen vuotta, mutta viime vuosina opettajilta alkoi Mari Varosen mukaan paljon palautetta siitä, ettei järjestelmä vastaa enää tämän päivän oppimisympäristöltä haluttuihin ominaisuuksiin.


- Entisen järjestelmämme käyttö tuli yksinkertaisesti tiensä päähän ja olimme tilanteessa, jossa järjestelmä oli pakko vaihtaa uuteen.

Jamk verkkopedagogiikka

Ensin JAMKilla ajateltiin, että uusi oppimisympäristö saataisiin suuren pohjoismaisen tai eurooppalaisen kilpailutuksen kautta, mutta ne eivät koskaan toteutuneet.


Päädyimme sitten Mediamaisterin palveluun, ja ratkaisuun vaikutti etenkin hankkimisen helppous, Varonen sanoo.

JAMKille oli tärkeää, että uusi järjestelmä olisi moderni, helppokäyttöinen, visuaalisesti miellyttävä ja sellainen, että sitä voisi käyttää vaikkapa vain lyhyen aikaa.


- Meillä tehdään paljon niin sanottuja ristiinopintoja, eli muiden korkeakoulujen ja oppilaitosten opiskelijat suorittavat opintoja JAMKissa. On tärkeää, että järjestelmä on looginen eikä sen käyttämiseksi tarvita hirmuisia koulutuksia. Koska Moodle on käytetyin verkko-oppimisjärjestelmä, se tuntui luontevalta valinnalta meillekin.

Myös hyvä skaalautuvuus oli Varosen mukaan tärkeä valintakriteeri, sillä JAMKilla on paljon opintotarjontaa ulkomailla, esimerkiksi Kiinassa, jossa opiskellaan pääasiassa puhelimella.


- Yksi Mediamaisterin tarjoaman oppimisympäristön hyvistä puolista on se, että se toimii näppärästi kännykälläkin. Aiempi järjestelmämme ei siihen oikein taipunut.

Oppimisympäristö saatiin nopeasti käyttöön

Mari Varonen kertoo, että kun ostopäätös Mediamaisterin kanssa tehtiin vuoden 2020 maaliskuussa, meni vain muutama kuukausi, niin pilotoijat pääsivät jo tutustumaan uuteen järjestelmään. Prosessia nopeutti Varosen mukaan se, että ennen varsinaista käyttöönottoprojektia pohjatyöt tehtiin huolella.


Tutustuimme parin vuoden ajan erilaisiin oppimisympäristöihin ja laadimme sen perusteella vaatimusmäärittelyn. Kun sitten Mediamaisteri kävi esittelemässä meille oman ratkaisunsa, palaset loksahtivat nopeasti kohdilleen, sillä heidän tarjoama palvelu on aika valmis paketti.

Uusi oppimisympäristö oli valmis koko organisaation käyttöön saman vuoden syyskuussa, ja jo syysloman aikaan siellä oli Varosen mukaan yli 1000 kurssia.

Mediamaisteri koulutti JAMKin verkkopedagogiikkasuunnittelijat käyttämään oppimisympäristöä ja suunnittelijat puolestaan vastasivat omien yksikköjensä osalta järjestelmän käyttöönotosta ja koulutuksista.

digikeskus_2_web1200_varonen
Lisätukea uuden järjestelmän käyttöönottoon opettajat ovat saaneet Moodle-klinikoilla, joita JAMK järjestää kahdesti viikossa ja joihin jokainen saa tulla Moodle-kysymyksineen.


 - Ne ovat olleet tosi suosittuja, ja uuden järjestelmän käyttöönottoon on suhtauduttu tosi innostuneesti, Mari Varonen sanoo ja painottaa ohjauksen ja koulutuksen tärkeyttä.

- Opettajaa ei saa jättää pulaan.

Uuteen järjestelmään siirtymistä helpotettiin myös siten, että vanhaa oppimisympäristöä päätettiin ylläpitää uuden rinnalla vielä parin vuoden ajan.

Ajattelimme, että jos vanhassa järjestelmässä on aloitettu isoja, muutamankin vuoden mittaisia toteutuksia, ei ole hyvä pakottaa siirtämään niitä uuteen systeemiin.

Käyttöönoton sujuvuutta on edesauttanut Varosen mukaan sekin, että keskusteluyhteys Mediamaisterin kanssa on toiminut hyvin koko prosessin ajan.

- Paljonhan meillä on ollut kysyttävää, mutta olemme saaneet vastaukset aina nopeasti.

Voisiko oppimisalusta tuoda vastaavia hyötyjä teillekin? 🙋

Lue lisää palveluistamme oppilaitoksille,, tai varaa suoraan esittely. Asiantuntijamme tutustuu mielellään tilanteeseesi ja opastaa eteenpäin verkkokouluttamisen polulla.

VARAA ESITTELY  

Katso myös muut asiakastarinat

Careeria vastaa toisen asteen ammatillisen koulutuksen murrokseen

Careeria kehitti yhteistyössä Mediamaisterin kanssa sähköisestä oppimisympäristöstä entistä visuaalisemman ja toiminnallisemman.

Partiolaisten koulutustoiminnan digiharppaus

Partiolaiset uudistivat verkkokoulutusympäristön vastaamaan paremmin tulevaisuuden tavoitteita.

Satakunnan sydänpiirin koulutusympäristön uusi ilme

Mediamaisteri mukana kehittämässä Satakunnan Sydänpiirin Verkkopuntari-koulutusympäristöä.