ASIAKASTARINA

Eezyn digitaalinen oppimisalusta antaa valmiudet onnistua – työssä kuin työssä

Hanna Rinne, koulutuspäällikkö

Eezy-asiakastarina-Mediamaisteri
  ASIAKAS

Eezy tarjoaa työntekijöille ja yrityksille henkilöstöpalveluja, rekrytointia, organisaatioiden kehittämispalveluja sekä kevytyrittäjyyspalveluja. Yrityksen missiona on luoda onnistuneita työkokemuksia kaikille työelämän taitajille.

www.eezy.fi

  TOIMIALA

Henkilöstöpalvelut 

  AVAINASIAT

Digitaalinen oppimisalusta, LMS, perehdytys, verkko-oppiminen

Henkilöstöpalveluihin, kevytyrittäjyyteen ja rekrytointiin erikoistunut Eezy turvautuu työntekijöiden kouluttamisessa Mediamaisterin moderniin oppimisalustaan ja osaavaan palveluun. 

Eezyn koulutuspäällikkö Hanna Rinne kertoo miten yritys hyödyntää Mediamaisterin palvelua.

Tavoitteena osaavampi työvoima

Eezy työllistää suuren määrän vuokratyöntekijöitä lukuisten asiakasyritysten tarjoamiin tehtäviin. Oleellisena osana Hannan rooliin kuuluu uusien keinojen löytäminen sopivan työntekijän ja työnantajan yhdistämiseen sekä työntekijöiden osaamisen kasvattamiseen.

Asiakastyytyväisyyden kannalta Eezylle on tärkeää, että heidän välittämillään työntekijöillä on hyvät valmiudet onnistua asiakasyrityksen tarjoamissa tehtävissä. 

Vuokratyöntekijöitä liikkuu paljon ja tehtävien kirjo on niin laaja, että digitaaliset keinot ovat lähes välttämätön osa työntekijöiden perehdyttämistä uusiin tehtäviin.

Tarvitsimme työkalun, jonka avulla työntekijöille voidaan tarjota tehokkaasti lisää osaamista ja perehdyttää heitä asiakkaan toimintaympäristöön sekä työtehtäviin. 

Mediamaisteri_Eezy_Rinne_stilli6


EezyMaisteri tuo asiakas- ja tehtäväkohtaisen tiedon työntekijöiden saataville

Eezy päätyi yhteistyöhön Mediamaisterin kanssa vakuuttavan oppimisteknologian ja kovan verkkopedagogisen osaamisen ansiosta.

Uusi oppimisalusta rakennettiin Moodlen toimivaksi todetun teknologian päälle, ja se sai nimekseen EezyMaisteri. Verkkokurssialusta lyö kaksi kärpästä yhdellä iskulla, sillä sen sisällöt ohjeistavat työskentelyyn sekä Eezyllä, että asiakasyrityksissä.

Haluamme auttaa työntekijöitä onnistumaan työssään. Asiakas- ja tehtäväkohtaiseen tietoon perehtyminen etukäteen sujuvoittaa töiden aloittamista.

Eezyn digitaalisen oppimisalustan kulmakivet:
  • Opastaa työskentelyyn Eezyn kautta (esim. palkanmaksuun ja työajan seurantaan liittyvät käytännöt)
  • Perehdyttää työtehtäviin asiakaskohtaisesti (odotukset, toimintatavat jne.)
  • Valmistaa työntekijää konkreettisiin työtehtäviin mm. havainnollistavien videoiden avulla

 

Tuloksena osaavampi työvoima ja rahanarvoiset ajansäästöt

Monipuolinen ja helppokäyttöinen verkko-oppimisalusta on osoittautunut tehokkaaksi avuksi työntekijöiden osaamisen lisäämisessä. Verkossa itsenäisesti tapahtuva perehtyminen varmistaa työntekijöiden valmiudet tuoda asiakasyritykseen haluttua osaamista.

Lataa "Paremman perehdytyksen työkalupakki"-opas, ja onnistu itsekin verkkoperehdytyksissä!

Selkeänä hyötynä olemme huomanneet, että työntekijöiden osaaminen ja valmiudet ovat kasvaneet, mikä auttaa käsillä olevan tehtävän hoitamisessa ja antaa paremmat eväät työllistymiseen myös jatkossa.

Oppimisalustalla on ollut myös monitahoinen aikaa säästävä vaikutus; Eezyn HR-konsultit, työntekijät, ja asiakkaiden työnjohto säästävät huomattavasti aikaa, kun kaikkia perusasioita ei tarvitse käydä läpi yksitellen face-to-face.

Mediamaisteri_Eezy_Rinne_stilli3

Suosittelen lämpimästi Mediamaisteria oppimisalustan tarjoajana ja verkko-oppimisen kumppanina!

 

Voisiko oppimisalusta tuoda vastaavia hyötyjä teillekin? 🙋

Testaa, miten verkko-oppimisalusta sopii teidän tarpeisiinne, tai varaa suoraan esittely. Asiantuntijamme tutustuu mielellään tilanteeseesi ja opastaa eteenpäin verkkokouluttamisen polulla.

VARAA ESITTELY  

Katso myös muut asiakastarinat

Tampereen korkeakouluyhteisön uusi verkko-oppimisympäristö

Oppilaitosten yhdistämisprosessi piti sisällään myös digitaalisten oppimisympäristöjen yhdistämisen.

Partiolaisten koulutustoiminnan digiharppaus

Partiolaiset uudistivat verkkokoulutusympäristön vastaamaan paremmin tulevaisuuden tavoitteita.

Tapojärven uusi mobiilisti toimiva verkkokoulutusympäristö

Perehdyttämis- ja turvallisuuskoulutus saatiin Tapojärvellä nyt entistä helpommin ja joustavammin työntekijöiden saataville uuden e-learning -perehdytyksen ansiosta.