ASIAKASTARINA

Attendon työtyytyväisyys vahvistui oppimisjärjestelmän kehittämisen ansiosta

Marja Sivonen, Henkilöstön kehittäjä

Valo
  ASIAKAS

Attendo on Suomen johtava hyvinvointialueiden kumppanina toimiva, julkisten hoivapalveluiden yksityinen tuottaja. Meillä on Suomessa noin 430 hoiva- ja palvelukotia, jotka tarjoavat hoivaa, kuntoutusta, asumispalveluita sekä ateria- ja puhtauspalveluita noin 12 000 suomalaiselle. Tämän lisäksi tarjoamme terapiapalveluita, kuten fysio- ja puheterapiaa, sekä toimimme hyvinvointialueiden kumppanina lastensuojelussa. 

Me, noin 18 000 attendolaista, teemme töitä, jotta asukkaamme ja asiakkaamme voivat elää omannäköistään, täyttä elämää. Jokaisen asiakkaamme tulee saada tarvitsemansa palvelut itselleen sopivalla tavalla. Kaikkea toimintaamme ohjaavat arvomme: osaaminen, sitoutuminen ja välittäminen. 

  TOIMIALA

Sosiaali- ja terveyspalvelut

  AVAINASIAT

verkko-oppiminen, oppimisjärjestelmän kehittäminen, osaamisen kehittäminen, perehdytys

Oppimisjärjestelmän pitkä kehitystyö on vahvistanut attendolaisten tyytyväisyyttä työhönsä ja lisännyt Attendon vetovoimaa työnhakijoiden silmissä. Muun muassa hoiva- ja asumispalveluita tarjoava Attendo tunnetaan tänä päivänä työnantajana, jonka leivissä osaamistaan voi kehittää jatkuvasti omien unelmiensa suuntaisesti. 

Ennen kuin Attendon verkko-oppimisjärjestelmä Valoa alettiin kehittää, käytti sitä kuukausittain vain noin 10 % työntekijöistä. Nyt käyttöaste on yli 80 %, mikä on 18 000 työntekijän yritykselle hieno saavutus. Yhteistyössä Mediamaisterin kanssa Attendon oppimisympäristöä on kehitetty houkuttelevaksi, inspiroivaksi ja helppokäyttöisemmäksi.


Koulutusvalikoima innostaa osaamisen jatkuvaan kehittämiseen 

Hoiva-ala on tunnettu kamppailustaan hyvistä osaajista. Attendon vahvuus työnantajana on erityisesti sen tarjoama osaamisen jatkuva kehittäminen. Kaikki Attendon koulutukset löytyvät nykyisin Mediamaisterin kanssa kehitetystä koulutuskalenterista, joka sijaitsee Attendo Uran sisällä.  

Aiemmin tieto koulutuksista oli vaikeasti löydettävissä, sillä se sijaitsi useassa eri paikassa. Uudistuksessa Valoon rakennettujen sisältöjen myötä attendolaisten on helppo valita omaa osaamistaan täydentäviä koulutuksia ja löytää juuri itseään kiinnostavia urapolkuja. Samalla jokaiselle rakentuu henkilökohtainen koulutus-cv-, joka kokoaa yhteen kaikki käydyt koulutukset.

Koulutuksiin käytetty aika on helppo raportoida, kun kaikki koulutustieto on koottu yhteen paikkaan. Raportoinnin avulla on lisäksi näppärää muodostaa vuosittain koosteet käydyistä koulutuksista ja suosituimmista kokonaisuuksista sekä niihin käytetystä ajasta.

Henkilöstön tyytyväisyyskyselyissä kattava ja laaja koulutusvalikoima sai paljon kiitosta työkavereiden rinnalla. Ruokkimalla intoa kasvaa ja kehittyä ammatissaan Attendo on onnistunut sitouttamaan työntekijöitään tavoitteidensa mukaisesti.  Keskeisenä osana osaamisen kehittämisen strategiaa on toimiva ja kattava verkko-oppimisympäristö.

Attendon henkilöstön kehittäjä Marja Sivonen kertoo myös, että mahdollisuus luoda omanlaisensa urapolku on yksi merkittävimmistä syistä palata takaisin Attendolle:

”Meille tulee yhä enemmän paluumuuttajia, jotka ovat aiemmin lähteneet meiltä. Tärkeä syy paluuseen on se, että työntekijät saavat kehittää osaamistaan meillä läpi työuransa”, Sivonen kertoo. 

 

Työtyytyväisyys alkaa onnistuneesta perehdytyksestä

attendo

Attendolla aloittaa vuosittain tuhansia uusia työntekijöitä, joista jokaisella on omat  ainutlaatuiset taustansa ja työelämätoiveensa. Attendo alkoi panostaa perehdytyksensä kehittämiseen muutama vuosi takaperin. Silloin huomattiin, ettei aiempi ohuempi perehdytysmalli sitouttanut uusia osaajia yritykseen toivotulla tavalla. Perehdytyksestä haluttiin kehittää Attendolle selkeä vahvuus ja erottautumistekijä hoiva-alalla.

”Työtyytyväisyys alkaa perehdytyksestä ja työntekijän arvostuksesta. Jos työntekijälle ei anneta työkaluja ja mahdollisuutta tehdä työtään hyvin ja onnistua siinä, hän ei todennäköisesti jää työpaikkaan”, Sivonen kertoo.

Uudistettu perehdytysohjelma on kehitetty yhdessä eri rooleissa toimivien työntekijöiden kanssa ja se kestää kaksi kuukautta. Tietyt osat perehdytyksestä, kuten Attendoon tutustuminen yrityksenä sekä henkilökohtaisen koulutussuunnitelman luominen, tapahtuvat Valossa. Koulutussuunnitelmaan kerätään jo varhaisessa vaiheessa aihealueita, joita uuden työntekijän tulee käydä läpi. Aihealueet valikoituvat työntekijän aiemman osaamisen ja taitojen pohjalta, jolloin perehdytyksestä tulee hyvin henkilökohtainen.  

Attendolla on työntekijöitä 88 eri kansallisuudesta, ja mukaan mahtuu attendolaisia, joilla suomen kielen osaaminen on heikompaa. Perehdytyksestä on tehty mahdollisimman selkokielinen, helposti käytettävä ja kattava, jotta jokainen uusi työntekijä pääsee heti kiinni työhönsä. Erinomainen perehdytys on yhä enemmän harvinaisuus kuin itsestäänselvyys. Attendon kehitystyö onkin niittänyt mainetta myös yrityksen ulkopuolella.

”Meillä oli hetki sitten sairaanhoitajan koulutusta edellyttävä paikka avoinna ja ihmettelimme, kun sitä haki kauppatieteilijä. Kun häneltä tiedusteltiin syytä hakuun, hän totesi vain, että teillähän on niin hyvä perehdytys, että siinähän sitten opin”, Sivonen nauraa.    

Vaikka Valo on jo saanut paljon kiitosta, jatkuu sen ahkera kehittäminen: tällä hetkellä Valoon luodaan useita käytettävyyttä parantavia uudistuksia. Toimiva ja kehittyvä verkko-oppimisympäristö on välttämätön Attendon kokoisessa yrityksessä, jossa on toimipisteitä aina Hangosta Ivaloon asti.

 

sivonen_marja

Marja Sivonen
Henkilöstön kehittäjä

Attendo


 

Katso myös muut asiakastarinat

Eezyn oppimisalusta antaa valmiudet onnistua – työssä kuin työssä

Henkilöstöpalveluita tarjoava Eezy kaipasi apua työntekijöiden opastukseen ja perehdyttämiseen. Mediamaisterin oppimisalusta toi roimat ajansäästöt.

Verkkokoulutus opastaa iLOQin henkilöstöä vastuullisuuteen

iLOQ halusi vaikuttavan vastuullisuuskoulutuksen tukemaan strategiaansa. Tuotimme yhdessä puolituntisen, täysin itseopiskeltavan verkkokurssin.

Kauppakeskus REDI on perehdyttänyt jo 1700 työntekijää verkossa

Mediamaisteri oli mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa REDIlle digitaalisen koulutusratkaisun, jonka avulla perehdytys saatiin tuotua laajalle kohdeyleisölle tehokkaasti ja luotettavasti.