LVI-liitto sai pikavauhtia uuden tenttialustan

Suomen LVI-liitto - SuLVI ry | Samuli Könkö & Jonna Hoikka

sulvi-oppimisympäristö
  ORGANISAATIO

Suomen LVI-liitto SuLVI ry on LVI-alan yhteistyö- ja koulutusjärjestö, jonka tarkoituksena on huolehtia jäsentensä ammatillisen osaamisen kehittymisestä ja verkostoitumisesta sekä ottaa kantaa alan kehittymiseen ja sääntelyyn. Tavoitteena on varmistaa talotekniikan arvostettu huippuosaaminen Suomessa.

www.sulvi.fi

  TOIMIALA

Järjestötoiminta

  AVAINASIAT

Digitaalinen oppimisalusta

Valtakunnalliset pätevyystentit voi nyt suorittaa mistä päin maailmaa tahansa. Se helpottaa niin
tenttien järjestäjän kuin tenttijöidenkin elämää.

Suomen LVI-liitto SuLVI ry on lämmitys-, vesi- ja ilmastointialan eli LVI-alan toimijoiden keskusjärjestö ja sillä on noin neljä tuhatta jäsentä. Yksi SuLVIn tärkeimmistä tehtävistä on huolehtia jäsenistönsä koulutuksesta ja ammatillisen pätevyyden kehittämisestä.

Ammatillisen peruskoulutuksensa jäsenemme hankkivat muualla, kuten ammattikouluissa tai korkeakouluissa, ja meidän roolimme on pitää jäsenistömme ammattitaitoa ajan tasalla. LVI-tekniikka on niin tärkeä ja keskeinen rakentamisen toimiala, että meillä olisi ikävät asumis- ja työskentelyolosuhteet, ellei se olisi kunnossa. Osaamista on päivitettävä koko ajan, järjestön toiminnanjohtaja Samuli Könkö kertoo.

LVI-ala kehittyy Könkön mukaan jatkuvasti, ja esimerkiksi nykypäivän energiatehokkuusvaatimukset paitsi vaativat alan ammattilaisilta entistä enemmän osaamista, lisäävät alan merkitystä.

LVI-tekniikalla voidaan vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi ilmastopäästöihin, Könkö toteaa.

SuLVIn pätevyyskoulutusten suorittaminen ja FISE-pätevyyden hakeminen on Könkön mukaan alalla toimivalle keino kertoa, että on oikeasti alan ammattilainen ja haluaa tehdä töitä.

Pätevyysjärjestelmämme vaatii, että pitää olla tietty koulutustausta ja työkokemusta, ja lisäksi asenteiden ja eettisen ajattelun tulee olla kunnossa.

SuLVI tenttialusta

 

Korona sai toimimaan

SuLVIn koulutustarjontaan kuuluvat esimerkiksi työnjohtajakoulutukset ja ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien kuntotutkijakoulutukset. Koulutuksista ja FISE-henkilöpätevyyksistä suurin osa on vapaaehtoisia, mutta energiatodistuksen laatijan pätevyys on lakisääteinen. Monissa pätevyyksissä hakijan on myös läpäistävä FISE-pätevyystentti.

SuLVIlla on ollut käytössään Mediamaisterin toteuttama Moodle-pohjainen verkko-oppimisympäristö jo vuosia. Sen kautta on etupäässä jaettu koulutusmateriaaleja osallistujille. Varsinaisia koulutuksia tai tenttejä alustan kautta ei kuitenkaan toteutettu ennen tätä vuotta.

Olimme jo monta vuotta miettineet, että tentitkin olisi hyvä saada verkkoon. Asian toteuttaminen vain vaati ensin suuren pyörän pyöräyttämistä, SuLVIn koulutussihteeri Jonna Hoikka kertoo.

Osittain koronan aiheuttaman pakon sanelemana SuLVIssa herättiin viimein tosissaan verkkotenttiajatuksen ääreen viime tammikuussa. He ottivat yhteyttä pitkäaikaiseen verkkokoulutuskumppaniinsa Mediamaisteriin, ja kolmen viikon päästä järjestettiin historian ensimmäinen valtakunnallinen FISE-tentti verkkoalustan kautta.

Toteutus tapahtui todella nopeasti, Hoikka sanoo.

Hyvää palautetta tenttijöiltä

Verkkoympäristöön rakennettiin kahdessa viikossa yhdeksän tenttiä, jotka kaikki pitivät sisällään oin 30 kysymystä. Yhteensä järjestelmään syötettiin siis 270 kysymystä. Jatkossa Moodleen on tarkoitus viedä kaikki kysymyspankit, joista järjestelmä tarvittaessa arpoo automaattisesti tenttikysymyksiä.

Järjestelmän lisäosana Mediamaisteri toteutti siihen vahvan tunnistautumisen, joka vaatii, että tenttijät todistavat henkilöllisyytensä verkkopankkitunnuksilla.

Ensimmäisessä tenttitilaisuudessa oli toista sataa osallistujaa. Kaikki meni silti kommelluksitta.

Vain yksi osallistuja eksyi väärälle tenttialustalle, mutta kehitystyön myötä se ei enää ole mahdollista, Jonna Hoikka toteaa.

Hän kertoo, että loppukäyttäjäpalaute on ollut erinomaista, ja sähköinen tenttimismahdollisuus on helpottanut sekä tenttien järjestäjän että tenttijöiden elämää.

Lähipäivien poistuminen on helpottanut paperisotaa, ja toki osallistujille on paljon helpompaa, kun tentin voi tehdä mistä tahansa.

Osa koulutuksista paikan päällä

Samuli Könkön mukaan sähköiset tentit tulevat SuLVIlla jatkumaan tästä eteenpäinkin ja verkkoalustaa tullaan kehittämään edelleen, vaikka maailmantilanne sallisikin myös paikan päällä järjestettävät tentit.

"Olihan meillä jo korkein aikakin tulla 2020-luvulle", hän naurahtaa.

Aivan kaikkea tenttitoimintaa tai koulutuksia verkkoon ei hänen mukaansa tulla siirtämään, sillä osa koulutuksista vaatii paikan päällä kouluttautumisen.

"Esimerkiksi jonkin mittalaitteen käytön opettelu voi olla hankalaa verkossa", hän sanoo. "Mutta verkko voi toki toimia tukena kaikessa koulutustoiminnassa."


Sähköinen tenttiympäristö teillekin?

Kuinka teidän organisaatio voisi hyödyntää verkko-oppimisen ja osaamisen varmentamisen ratkaisuja? Testaa, miten verkko-oppimisalusta sopii teidän tarpeisiinne, tai buukkaa asiantuntijamme kanssa yhteinen ideariihi. 

VARAA ESITTELY  

Sinulle ehdotettuja:

ePerehdytyksellä sujuvuutta rakennusalan koulutustoimintaan

Mediamaisteri oli mukana kehittämässä uudenlaista ePerehdytys-järjestelmää, jolla sujuvoitettiin rakennusalan perehdytystoimintaa.

Taksi Helsinki kouluttaa kuljettajansa verkossa

Taksi Helsinki lähti rakentamaan digitaalista kuljettajakoulutusta, jossa Mediamaisteri oli mukana tarjoamassa verkko-oppimisalustan ja verkkokaupparatkaisun.