Oppimisalustan vaihto vei verkkokoulutusten kipuilut historiaan

Starttivalmennus | Sanna Olshin

sanna-olshin-starttivalmennus-referenssi-mediamaisteri
  YRITYS

Starttivalmennus tarjoaa laadukkaita koulutuksia yrittäjille ja esihenkilöille sekä sellaisiksi haluaville. Koulutusvalikoiman pääpaino on yrittäjyyden ja esimiestyön ammattitutkinnoissa. Näistä vastaa nippu kokeneita kouluttajia, joiden erityisosaamista ovat mm. yrittäjyys, johtaminen, liiketoiminta, myynti ja rekrytointi. Sadat liike-elämän nousevat tähdet suorittavat Starttivalmennuksen koulutuksia vuosittain, ja yritys tekee myös yhteistyötä maan suurimpien oppilaitosten kanssa.

starttivalmennus.fi

  TOIMIALA

Koulutus

  AVAINASIAT

oppimisalusta, verkko-oppimisympäristö, verkkokoulutus, Moodle

Yrittäjä- ja johtamiskoulutuksia järjestävä Starttivalmennus sai tarpeekseen vanhan oppimisalustan puutteista ja heikosta palvelusta. Laajan toimittajakartoituksen jälkeen selväksi ykkösvaihtoehdoksi nousi Mediamaisterin Moodle-pohjainen verkko-oppimisympäristö. Koulutukset siirrettiin uudelle alustalle, jolloin käytettävyyden ja asiakastyytyväisyyden ongelmat kaikkosivat.

Verkko-oppimisalusta on kriittinen osa Starttivalmennuksen toimintaa. Koulutukset perustuvat pitkälti blended learning -malliin, eli niissä sulautuvat digitaalinen ja fyysinen oppimisympäristö. Yrityksellä ei siis ole varaa jäädä jumiin huonosti toimivan oppimisalustan kanssa, vaan oppimisteknologian täytyy toimia luotettavasti niin kouluttajille kuin koulutusten osallistujillekin.

Verkko-oppimisella on tärkeä rooli meidän tarjoamissamme koulutuksissa. Kaikki koulutuksemme toteutuvat vuorovaikutteisina verkkokoulutuksina. Tämä mahdollistaa joustavan itseopiskelun. Oppimisalustan täytyy tukea tätä kokonaisuutta sekä oppijan että kouluttajan näkökulmasta.

Sanna Olshin, toimitusjohtaja ja yrittäjä

starttivalmennus-mediamaisteri-oppimisalusta-kirjautuminen

 

Asiakaspalaute herätti tarkastelemaan koulutusteknologiaa

Starttivalmennus kerää koulutusten osallistujilta aktiivisesti palautetta, jonka pohjalta koulutuksia kehitetään jatkuvasti entistä paremmiksi.

Ainoa negatiivinen palaute koski aiemmin käytössä ollutta oppimisalustaa. Se koettiin vaikeaksi käyttää, oli ongelmia lukkiutuneiden tunnusten kanssa, ja osallistujia sekoitti muun muassa se, että he pääsivät käsiksi kouluttajien “piilotettuihin” materiaaleihin.

Yrittäjänä tällaisiin asioihin pitää reagoida herkästi. Kun negatiivisia palautteita peilattiin meidän ei niin hyviin kokemuksiimme alustan tarjoajan tuesta, palvelualttiudesta, ja hinnoittelumallin joustamattomuudesta, päätös oli selvä: oppimisalusta menee vaihtoon.

Koulutusten hallinnoinnin ja opiskelun vaikeus ampuvat nopeasti alas kaiken sen, mistä modernissa oppimisympäristössä pitäisi olla kyse. Alusta ei kertakaikkiaan tukenut oppimista, eikä Sannan tiimi tuntenut saavansa kumppanilta tarvittavaa tukea ongelmien ratkaisemiseksi.

Uuden verkko-oppimisalustan kartoitus ja valinta

Vaihtopäätöksen vahvistumisen jälkeen Sanna syynäsi tarkkaan yli 10 verkko-oppimisalustan toimittajaa Suomesta ja Yhdysvalloista saakka.

Lähtökohtana oli se, että vaihtoa ei lähdetä enää toista kertaa tekemään, vaan valitaan verkkokurssialusta joka toimii nyt ja tulevaisuudessa.

starttivalmennus-mediamaisteri-oppimisalusta-koulutukset

 

Tärkeimpiä kriteerejä uudelle oppimisalustalle olivat:

  • Alustan käyttäjäystävällisyys
  • Rakenteellinen ja visuaalinen muokattavuus 
  • Tinkimätön tietoturva
  • Järkevä ja ymmärrettävä hinnoittelu
  • Yksittäiset ominaisuudet ja toiminnallisuudet
  • Tuki, joka on tavoitettavissa ja suhtautuu asiakkaaseen arvostavasti

Osa tarjoajista hinnoitteli itsensä ulos, ja joistain alustoista puuttui ominaisuuksia, joita me tarvitsemme päivittäin. Jotkut alustat tuntuivat jopa vähän kivikautisilta – osassa esimerkiksi koulutussisällön muotoilu edellyttää koodaamista, jota ei voi edellyttää asiakkaalta. Kun arvioitiin kokonaisuutta, Mediamaisterin Moodle-pohjainen ratkaisu nousi selkeäksi ykkösvaihtoehdoksi.

 

📚 Pistääkö verkko-oppimisalustan valinta miettimään? Nappaa vinkit oppaasta! 📚

 

Oppimisalustan vaihdon sujuvuus yllätti

Sanna jännitti etukäteen koulutusten siirtoa uuteen ympäristöön, koska n. 50 kurssipohjan siirtämiseen oli käytettävissä vain kolmen hengen työaikaa. Siirtymälle varattiin siksi pitempi ajanjakso, jolloin sekä vanha että uusi alusta olivat Starttivalmennuksen koulutuskäytössä.

Tekninen osa Mediamaisteri LMS:n käyttöönotosta vei vain joitakin päiviä. Tämä meni oikein sujuvasti eikä jarruttanut meidän tekemistämme. Suurin työ aiheutui koulutusten aineistojen siirtämisestä, joka oli meidän tehtävämme. 

Rinnakkaisten alustojen käytöstä aiheutui hetkellisesti ylimääräisiä kustannuksia, mutta tämä oli parempi vaihtoehto kuin lyödä yksi tiukka takaraja sille, että kaikki koulutukset on viety uudelle alustalle.

Meidän näkökulmasta verkkokurssialustan vaihto meni kuin oppikirjasta. Aluksi mietittiin oppimisalustan ja Starttivalmennuksen koulutustoiminnan tavoitteita, minkä jälkeen rakensimme oppimisympäristön Sannan toimittamien graafisten ohjeiden mukaan. Kommenttikierroksen jälkeen asiakas sai meiltä vihreää valoa koulutusten siirron ja sisällöntuotannon käynnistämiseen. 

Arttu Kotakorpi, Mediamaisteri

Vahvistus oikeasta päätöksestä tuli viimeistään kun Starttivalmennus kysyi palautetta siirtymävaiheen aikana – uusi Mediamaisterin ympäristö keräsi kaikki osallistujien ja kouluttajien pisteet.

Sannan vinkit muille oppimisalustan vaihtajille:

  • Oppimisalustan vaihto itsessään ei ole ongelma tai vie paljon aikaa. Kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että aineistojen siirtoon on saatavilla tarvittavat resurssit. 
  • Oppimisalustan vaihdon yhteydessä on loistava tilaisuus käydä koulutukset ja aineistot läpi ja tunnistaa sieltä päivitystarpeet. Koko projektiin on hyvä suhtautua isompana päivityksenä, jonka lopputuloksena on ajantasainen kokonaisuus.
  • Riittävän pitkä siirtymävaihe varmistaa sen, että koulutuksia ei tarvitse siirtää ja uudistaa liian tiukalla aikataululla. Kahden alustan rinnakkaiskäyttö onnistuu tarvittaessa.

Verkko-oppimisalustan vaihto menee usein kasvukaaren kautta: ensin viedään sisällöt alustalle, minkä jälkeen on hyvä lähteä jatkokehittämään koulutuksia verkkopedagogiikan keinoin. Täysin valmista ei tarvitse tulla kertaheitolla. Kun perusasiat on kunnossa, koulutuksia voi terävöittää esimerkiksi interaktiivisilla H5P-sisällöillä.

starttivalmennus-mediamaisteri-oppimisalusta-etusivu

 

Uusi alusta toi mukanaan käytettävyyttä ja tyytyväisyyttä

Mediamaisterin verkko-oppimisalustan käyttöönoton jälkeen negatiiviset palautteet katosivat kokonaan. Alustan käytettävyys parani monta harppausta, millä on ollut suora vaikutus koulutustemme osallistujien ja kouluttajien tyytyväisyyteen. 

Itselleni tärkeä asia oli myös se, että nyt meidän kouluttajammekin saavat tarvittaessa tukea alustan käyttöön, enkä minä ole välissä pullonkaulana. Aiemman alustan kanssa vain yksi pääkäyttäjä pystyi välittämään tukipyynnöt. Tukipyyntöjen tarve on laskenut merkittävästi Mediamaisterin kanssa, sillä alusta on helppokäyttöinen kaikille osapuolille.

Myös palvelu nousi uudelle tasolle. Sanna käy kouluttajatiimin ja Mediamaisterin kanssa säännöllisesti läpi tuoreimpia alustapäivityksiä yhteisissä tapaamisissa. Valikoituja ominaisuuksia tuodaan myös Starttivalmennuksen käyttöön.

Viimeaikoina Starttivalmennuksen oppimisalustaa on täydennetty muun muassa  kuvakoon automaattisella optimointipalikalla.

Tämä on meille itsestäänselvyys, että viimeisimpiä ominaisuuksia ja hyväksi havaittuja käytänteitä käydään säännöllisesti läpi yhdessä asiakkaan kanssa. Se on yksi hyvä keino varmistaa, ettei jouduta umpikujaan, jossa alustan vaihto on ainoa vaihtoehto.

Onnistunut oppimisalustan vaihto poisti merkittävän määrän päänvaivaa Starttivalmennuksen päivittäisestä tekemisestä. Jatkossa myös verkkokoulutusten toteuttaminen on sujuvampaa.

Olen todella tyytyväinen nykyiseen alustaan ja Mediamaisteriin kumppanina. Yhteistyö toimii hienosti, meidän tukipyyntömme otetaan nopeasti huomioon, ja saamme jatkuvasti vinkkejä uusista toiminnallisuuksista. Oppimisalusta on nyt meidän näköisemme, modernin raikas, helppokäyttöinen ja turvallinen.

Kokemukset ovat olleet niin hyviä, että Starttivalmennus aikoo laajentaa oppimisalustan käyttöä pian uuteen Skolla-palveluun.

Mediamaisterin ratkaisua voin suositella pienille ja suurille yrityksille, joilla on tarve jakaa tietoa ja saada aikaan toimintaa. En oikeastaan osaa sanoa kenelle Mediamaisterin oppimisalusta ei sopisi. Tiedän organisaatioita, joissa pelätään alustan vaihtoa siitä aiheutuvan työmäärän vuoksi. Oman kokemukseni perusteella voin kuitenkin todeta, että jos et ole tyytyväinen nykyiseen alustaan, vaihtaminen kannattaa.

sanna-olshin-starttivalmennus-kokemuksia-mediamaisteri

Sanna Olshin
Toimitusjohtaja, yrittäjä
Starttivalmennus Oy

 

Tökkiikö verkkokouluttaminen?

Ketuttava verkko-oppimisympäristö ei ole kenenkään etu. Ajatus oppimisalustan vaihtamisesta uuteen voi tuntua mahdottomalta, mutta oikean kumppanin kanssa siirtymän jouhevuus yllättää positiivisesti, ja lopputulos todella palkitsee!

Ota yhteyttä alla olevan nappulan kautta, ja käydään yhdessä läpi mitä oppimisalustan vaihto tarkoittaisi teidän kohdalla. 👇

OTA YHTEYTTÄ ➜

Lue seuraavaksi:

ePerehdytyksellä sujuvuutta rakennusalan koulutustoimintaan

Mediamaisteri oli mukana kehittämässä uudenlaista ePerehdytys-järjestelmää, jolla sujuvoitettiin rakennusalan perehdytystoimintaa.

Taksi Helsinki kouluttaa kuljettajansa verkossa

Taksi Helsinki lähti rakentamaan digitaalista kuljettajakoulutusta, jossa Mediamaisteri oli mukana tarjoamassa verkko-oppimisalustan ja verkkokaupparatkaisun.