Mitä on sulautuva oppiminen eli blended learning?

  24. tammikuuta, 2022     Arttu Kotakorpi

mitä-on-blended-learning

Oletko äskettäin kuullut termin sulautuva oppiminen taikka blended learning ja nyt yrität kuumeisesti selvittää, mitä ihmettä se tarkoittaa?

Olet tullut oikeaan paikkaan. 🙋‍♀️

Tässä artikkelissa käymme läpi, mitä sulautuva oppiminen on, mitä etua se tuo ja miten sitä voi hyödyntää käytännössä. Mutta koska verkko-oppimisen käsitteistö voi tuntua melkoiselta viidakolta, tehdään ensin termien väliset erot selviksi.

Sulautuva oppiminen, hybridioppiminen, verkko-oppiminen ja monimuoto-opetus – mitä eroa näillä on?

Vaikka sulautuva oppiminen tai blended learning tuntuukin suussa hieman kankealta, se on paljon muutakin kuin uusi opeteltava termi – se on oppimisen muoto, joka on tullut jäädäkseen.

Sulautuva oppiminen = oppimismuoto, joka yhdistää verkko-opetuksen perinteiseen lähiopetukseen. Lähiopetuksen kyljessä opetusta täydennetään esimerkiksi erilaisten verkkotehtävien ja videoiden avulla. Verkko- ja lähiopetus kulkevat rinta rinnan, sulautuen toisiinsa. Tästä termi sulautuva oppiminen.

Koska oppimisen muotoja on monia, sulautuva oppiminen tuppaa sekoittumaan sitä lähellä oleviin käsitteisiin. Tässä selkeytys siitä, miten ne eroavat toisistaan. 👇

Sulautuva oppiminen vs. verkko-oppiminen

Koska sulautuva oppiminen sisältää verkko-oppimisen (e-learning) elementtejä, käsitteet sekoittuvat arkikielessä helposti. Sulautuva oppiminen ei ole koskaan pelkkää verkko-opiskelua. Siihen sisältyy aina jonkinlainen lähiopetus, olipa se sitten konkreettinen luento, kasvokkain tapahtuvaa opastusta tai ryhmätehtäviä muiden opiskelijoiden kanssa.

Sulautuva oppiminen vs. monimuoto-oppiminen

Sulautuva oppiminen rinnastetaan usein myös monimuoto-oppimiseen ja -opetukseen. Osittain nämä limittäytyvätkin toisiinsa, sillä monimuoto-oppiminen on sulautuvan oppimisen yläkäsite.

Vissi ero on kuitenkin se, että monimuoto-oppimisessa lähiopetusta vähennetään erilaisten etäoppimistekniikoiden, kuten digitaalisten tehtävien ja itseopiskelun avulla. Lähi- ja etäopetus saattavat toimia erillisinä palasina, vaikkakin osana samaa kurssia. Sulautuva oppiminen ottaa askelen pidemmälle ja pyrkii täydentämään lähiopetusta verkko-oppimisen työkaluilla ja sulauttaa näitä toisiinsa.

Sulautuva oppiminen vs. hybridioppiminen

Kolmas helposti sekoittuva käsitepari on blended learning ja hybridioppiminen. Nämä ovat lähimpänä toisiaan, sillä kumpikin yhdistelee fyysistä ja digitaalista oppimisympäristöä, mikä tekee kummastakin monimuoto-oppimisen alakäsitteitä.

Ero kiteytyy siihen, että hybridioppimisessa opetus tapahtuu samanaikaisesti lähiopetuksena ja diginä. Esimerkiksi osa tuotekoulutuksen suorittajista saattaa olla kuuntelemassa paikan päällä ja osa etänä. 

Käsitteiden väliset suhteet voi olla helpompaa ymmärtää visuaalisessa muodossa:

sulautuva-oppiminen-blended-learning-hybridioppiminen-monimuoto-opetus

Mitä hyötyä sulautuvasta oppimisesta on?

Sulautuvalla oppimisella alkaa olla jo melkoinen fanikunta, ja syytkin ovat selvät. Se tuo mukanaan monia tavoittelemisen arvoisia hyötyjä.

  • Se tuo oppimiseen joustavuutta: Kun osa opetuksesta tapahtuu itsenäisesti verkossa, oppimisen tahtia ja aikataulua on helpompi säädellä. Oppilas, joka saa aiheesta nopeasti kiinni voi siirtyä ripeästi eteenpäin, kun taas rauhallisempaa tahtia kaipaava voi kertailla aiheen parissa pidempään.
  • Se tukee erilaisia oppimistyylejä: Yhdessä yhteisössä on tyypillisesti monta erilaista oppijaa – yksi kaipaa lähiopetusta tiedon tehokkaaseen tankkaamiseen, kun taas toinen tykkää käydä materiaaleja läpi itsenäisesti. Sulautuva oppiminen palvelee näitä erilaisia oppimistarpeita sujuvasti. 
  • Se tekee lähiopetuksesta merkityksellisempää: Lähiopetuksessa on rajallinen aika, jossa usein pitäisi kahlata läpi valtava määrä tietoa. Kun osa tästä siirretään verkko-oppimiseksi, lähiopetukseen varattu aika tulee käytettyä parhaalla mahdollisella tavalla. Aikaa vapautuu esimerkiksi ryhmätehtäville tai syväsukelluksille tiettyyn aiheeseen. 
  • Osaamisen edistymistä on helppo seurata: Verkko-oppimisessa hyödynnetään tyypillisesti jonkinlaista verkko-oppimisalustaa, josta saadaan oppimisanalytiikkaa. Näin voidaan seurata oppilaan edistymistä, sekä pitää silmällä mahdollisia aukkoja joita osaamiseen jää.
  • Sen avulla on mahdollista leikata kustannuksia: Lähiopetuksella on yleensä korkeammat kustannukset, sillä se vie oppilaiden lisäksi myös opettajan resursseja. Kun osa opetusmateriaaleista siirretään verkkoon, lähiopetuksen kustannukset madaltuvat.

Milloin sulautuvaa oppimista kannattaa kokeilla?

Sulautuva oppiminen soveltuu monenlaiseen tilanteeseen, mutta erityisen hyvin se sopii suurille yrityksille, joissa täytyy jatkuvasti käyttää resursseja työntekijöiden perehdytykseen ja koulutukseen.

Syy tähän on se, että sulautuva oppiminen on verkkomateriaalien ansiosta kustannustehokasta, mutta lähiopetuksen myötä myös työntekijöitä aktivoivaa. Näin saadaan parhaat puolet molemmista maailmoista.

Esimerkkejä sulautuvasta oppimisesta

Sulautuvan oppimisen malleja on monia erilaisia. Tässä muutama esimerkki siitä, miltä se voi näyttää käytännössä. 

#1 Käänteinen oppiminen (eli flipped learning -menetelmä), jossa oppilas tutustuu materiaaliin jo ennakkoon ennen tuntia. Lähiopetuksessa panostetaan keskusteluun sekä erilaisiin ryhmätehtäviin ja projekteihin, jotka syventävät oppimista.

#2 Rikastettu virtuaalisen oppimisen -malli, jossa suurin osa opiskelusta tehdään verkko-oppimisalustalla ja “lähiopetus” toteutetaan luokkahuoneen sijaan  webinaarissa tai muuten videomuodossa. Ohjaajaa tavataan kasvokkain vain tarvittaessa.

#3 Kiertävän oppimisen -malli, jossa oppilaat kiertävät eri pisteillä sovitussa aikataulussa. Ainakin yksi pisteistä toteutetaan verkko-opetuksena.

Sulautuvan oppimisen kulmakivet 🪨

Jos suunnittelet sulautuvan oppimisen hyödyntämistä omassa työyhteisössäsi, varmista että ainakin nämä asiat ovat kunnossa.

💻 Teknologia

Toimivat verkkoyhteydet ja laitteet ovat tänä päivänä standardijuttu, mutta suurin kompastuskivi sulautuvassa oppimisessa on toimivan verkko-oppimisalustan, eli LMS:n puute. Vaikka voit toki toteuttaa sulautuvaa oppimista ilmankin sitä, verkko-oppimisalusta helpottaa kurssien toteutusta ja seurantaa huomattavasti.

📕 Koulutuksen ja kurssin rakenne 

Hyvään koulutukseen ei riitä se, että aiemmin lähiopetuksessa toteutettu tunti siirretään sellaisenaan verkkoon. Koulutuksen tai kurssin rakenne täytyy aina suunnitella sulautuvan oppimisen pohjalta. Mieti siis mikä soveltuu parhaiten online-ympäristöön, ja mihin lähiopetuksen paukut kannattaa laittaa. Pohdi myös, millaisia eri työkaluja ja tehtäviä voitte hyödyntää – vaihtoehtoja on monia.

🧑‍💼 Osallistujien opastus

Sulautuva oppiminen on todennäköisesti myös kurssin osallistujille uudenlainen oppimistapa. Suurin osa on tottunut joko puhtaaseen lähiopetukseen tai verkkokurssiin. Varmista siis, että osallistujat ymmärtävät kurssin rakenteen ja osaavat ottaa siitä parhaan hyödyn irti.


Kaikkein tärkeintä sulautuvassa oppimisessa on se, että sekä lähi- että verkko-opetus on laadukasta ja inspiroivaa. Lue miten toteutetaan hyvä verkkokoulutus.

 

Suosituimmat kirjoitukset

Opas verkko-oppimisympäristön valintaan

Lataa opas