Koulutuksenhallinta - hallitse organisaatiosi osaaminen

  9. lokakuuta, 2019     Isto Laapio

Minkälaista osaamista organisaatiossani on ja kenellä? Keitä tuleva koulutus koskee ja miten keräämme koulutuksesta saatavat suoritustiedot talteen? Varsinkin suurissa yrityksissä ja organisaatioissa voi olla haasteena tietää, kuka henkilöstöstä osaa mitäkin ja kuinka tuoretta osaaminen on. Usein eri toimialoihin liittyy myös lakisääteisiä koulutuksia, jotka tulee suorittaa määrätyin väliajoin. On tärkeää olla kartalla siitä, missä vaiheessa henkilöstön koulutukset erääntyvät ja miten suorittaa sertifikaatit uudelleen mahdollisimman kustannustehokkaasti. koulutuksenhallintablogi_550x367

Haasteita koulutuksenhallintaan tuo, jos koulutuskokonaisuus koostuu lähipäivistä sekä verkossa opiskeltavista materiaaleista. Lähipäivistä saatujen suoritusmerkintöjen yhdistäminen verkkokoulutuksen kokonaisuuksiin voi tuntua haastavalta. Mitä enemmän eri elementtejä koulutuksen kokonaisuuteen kuuluu, sitä vaikeammaksi koulutuksista saatavien pätevyyksien hallinta voi käydä.

Mediamaisteri tarjoaa koulutuksien hallintaan ratkaisuja, joiden avulla voidaan hallita sekä verkossa tapahtuvia koulutuksia että lähiopetuspäiviä. Usein organisaatioiden HR-järjestelmistä puuttuu koulutuksien hallintaan tarvittavat ominaisuudet. Nykyaikaisessa ajattelumallissa eri järjestelmät pyrkivät tekemään oman erikoistuneen osa-alueensa ja tämä järjestelmäkokonaisuus nivotaan yhteen toimivilla ja tehokkailla integraatioratkaisuilla. Tässä kolme hyötyä, joita koulutuksenhallintapalveluilla voidaan saavuttaa:

1. Koulutusten kohdentaminen oikeille henkilöille

Koulutuksenhallinta voidaan integroida osaksi yrityksen HR-järjestelmää, josta saatujen tietojen pohjalta voidaan henkilölle kohdistaa hänelle olennaiset koulutukset. Koulutukset voidaan kohdentaa esimerkiksi tietyn esimiehen tiimille tai henkilön tehtävänkuvan mukaan. Automatisoiduilla muistutusviesteillä voidaan koulutettavien aktiivisuutta koulutuksien suhteen nostaa huomattavasti. Lisäksi HR-järjestelmästä voidaan tuoda erilaiset esimies-alaissuhteet, joiden avulla tiimin esimies voi tarkistaa oman tiiminsä koulutustilanteen. 

2. Koulutustuntien raportointi

Paljonko organisaatiossasi käytetään aikaa eri koulutuksiin? Koulutuksenhallintapalvelusta saatavia raportteja voidaan hyödyntää organisaation sisäiseen tiedolla johtamiseen. Keskitetyssä koulutuksenhallinnan ratkaisussa pystytään arvioimaan kokonaisuudessaan valmennuksiin käytettyä aikaa sekä kustannuksia. Käytetystä ajasta voidaan muodostaa verotunnit-raportti, jolla saadaan merkittävää kustannushyötyä yritykselle. Verottaja hyväksyy myös verkkokoulutukseen käytetyn ajan. shutterstock_712287010

3. Automaattiset muistutukset erääntyvistä koulutuksista

Kuten alussa todettiin, niin eri toimialoille liittyy lakisääteisiä tai organisaatiolle muuten pakollisia koulutuksia, joiden suoritukset ovat voimassa esimerkiksi vuoden kerrallaan. Tieto koulutusten tai sertifikaattien vanhenemisesta on tärkeä ja siitä voidaan viestiä työntekijälle automaattisesti, jolloin säästetään arvokasta työaikaa. Viestintää voidaan hyödyntää myös alkavissa työsuhteissa. Perehdytysprosessin käynnistyessä työntekijälle voidaan asettaa automaattinen liittymisviesti tarvittaviin koulutuksiin. Automaattisen viestinnän avulla voidaan varmistaa, että perehdytyksen kaikki osa-alueet tulevat uuden työntekijän tietoon. 

Kiinnostuitko?

Onko organisaatiossanne tarvetta kehittää koulutuksenhallintaan liittyviä ratkaisuja? Tai haluatko kuulla millaisia toteutuksia organisaatioilla on tänä päivänä käytössä? Ota yhteyttä alla olevan painikkeen kautta, kerro tarpeestasi tarkemmin ja me autamme sinua.

OLEN KIINNOSTUNUT KOULUTUKSENHALLINNASTA  

 

 

Suosituimmat kirjoitukset

Opas verkko-oppimisympäristön valintaan

Lataa opas