Huomioi kohderyhmä verkko-opetuksen suunnittelussa

  24. huhtikuuta, 2019     Anne Kuokkanen

Digitaalisuus on tuonut mukanaan paljon mahdollisuuksia opetuksen toteuttamiseen, mutta toisinaan myös haasteita kohderyhmästä riippuen. Lähtökohtaisesti voisi ajatella, että on eri asia järjestää verkkokurssi teknologiaa tottuneesti käyttävän diginatiivin sukupolven edustajille kuin esimerkiksi vanhemmalle ikäluokalle. Vanhemman sukupolven teknologinen osaaminen riippuu pitkälti koulutuksesta, aiemmista työtehtävistä sekä omasta kiinnostuneisuudesta ja harrastuneisuudesta, sillä he eivät ole kasvaneet “valmiiksi digitaaliseen maailmaan”. 

Kohderyhmän ikäjakauman lisäksi on hyvä ottaa huomioon kulttuuriset erot ja niiden merkitys oppimiseen. Joissakin kulttuureissa esimerkiksi korostetaan kollektiivisuutta oppimisessa, toisissa taas yksilöllistä menestystä. Kurssin luojan kannattaa huomioida tämä esimerkiksi yksilö- ja ryhmätehtäviä valitessaan sekä pohtia mahdollisesti vaihtoehtoisia tapoja kurssin suorittamiselle ja palautteenannolle. Verkkokoulutuksen rakentamiseen vaikuttaa myös se, millaiselle toimialalle tai millaisen oppiaineen opiskelijoille koulutus on suunnattu.

kuvatehtava_valinta

                      Kuvien käyttö havainnollistaa käytännönläheistä työtä tekevien perehdyttämistä.

Miten verkkokoulutus sitten tukee eri taustaisten henkilöiden oppimista? Verkko-oppimisympäristöt voidaan rakentaa visuaalisesti rikkaiksi, jolloin kielimuuri hälvenee. Visuaalisilla aktiviteeteilla, kuten esimerkiksi autenttisten kuvien yhdistelytehtävillä, saa aikaan innostavaa oppimista. Lisäksi tekstin funktio vähenee visuaalisia efektejä lisäämällä. Toisaalta videossa on puhutun äänen päälle helppo lisätä tekstityksiä eri kielillä.

Jos opetukseen osallistuvat henkilöt ovat kovin eriäviä taustaltaan tai ikäjakaumaltaan, on verkkokoulutus usein hyvä opetuksellinen ratkaisu. Kannattaa toki varmistaa, että kaikki pääsevät hyvin alkuun, esimerkiksi pitämällä verkkokurssin aluksi yhteisen lähiopetuskerran, jolloin kurssin tavoitteet ja mahdolliset sisäänkirjautumiset voidaan käydä läpi. Heterogeenisessa ryhmässä jokainen voi oppia toisiltaan.

Tärkeintä verkkokurssia suunniteltaessa on pohtia, miten materiaali tukee jokaisen oppimista ja aktiivista ajattelua, eikä teknologiasta muodostu oppimista hidastava tekijä tai itsetarkoitus. Oikeanlainen oppimisympäristön valinta vaikuttaa jokaisen kokemukseen oppimisesta. Moodle-teknologiaan pohjautuva Pinja-oppimisympäristö on suunniteltu käyttäjäystävälliseksi ja se voidaan räätälöidä kuhunkin tarpeeseen sopivaksi. Verkkokoulutusta suunniteltaessa kannattaa aina huomioida kohderyhmän erityispiirteet, jotta varmistetaan hyvä oppimiskokemus kaikille. 

Kuinka valitsen oppimisympäristön?

LATAA LMS-OPAS

 

Suosituimmat kirjoitukset

Opas verkko-oppimisympäristön valintaan

Lataa opas