Verkko-oppimisympäristöt

PinjaLMS - tulevaisuuden digitaalinen oppimisalusta

Mikä on Pinja LMS?

 

LMS Oppimisalusta

Olemme jakaneet vuosien osaamista kirjoittamalla oppaan verkko-oppimisympäristön hankinnasta. Tässä oppaassa käsittelemme asioita, joihin kannattaa kiinnittää huomiota LMS eli verkko-oppimisympäristön hankinnassa.

LATAA LMS-OPAS

Selkeä ja helppokäyttöinen oppimisympäristö


Selkeä, helppokäyttöinen ja visuaalinen käyttöliittymä, jossa olemme erityisesti panostaneet käyttöliittymän yksinkertaistamiseen. Siksi järjestelmän käyttö on mahdollisimman helppoa peruskäyttäjille.

Skaalautuva 

 


Skaalautuva - käytön voimakas laajeneminen ei aiheuta ongelmia. Responsiivisuus mahdollistaa käytön eri laitteilla.

Monipuoliset sisällöt


Moodle teknologia ei aseta rajoituksia sisällön suhteen. H5P sisällöntuotantotyökalulla ja sisältöpohjilla luot laadukkaat verkkokurssit ja sisällöt helposti.

Ylläpitopalvelu


Mediamaisteri tarjoaa luotettavat ja turvalliset ylläpitopalvelut, niin isoille kuin pienillekkin organisaatioille. Palvelemme tänäänkin yli 300 ylläpitoasiakasta.

Monipuolinen ja tehokas

oppimisympäristö


Moodle teknologia tarjoaa erittäin monipuoliset mahdollisuudet verkko-oppimisympäristölle. Lisäsimme moodleen käytännöllisimmät lisäosat ja alusta voidaan räätälöidä asiakkaan toiveiden mukaiseksi.

Integroituva 

 

Integrointivalmius muiden järjestelmien ja sovellusten kanssa. Käyttäjähallinta, HR järjestelmät, koulutuksenhallinta.

Avoin lähdekoodi


Moodle teknologia on maailman käytetyin verkko-oppimisympäristö (LMS). Turvallinen teknologiavalinta.

Tukipalvelu

 


Monesti kiitosta saanut tukipalvelumme on valmiina auttamaan kaikissa asiakkaidemme ongelmissa ja haasteissa. Tutustu myös yleisiin verkko-oppimisympäristön ohjeisiin.

Oppimisympäristö ja oppiminen

Oppimista tapahtuu koko ajan – se tapahtuu erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä erilaisten ihmisten kanssa. Oppiminen lyhyesti on sitä, että omaksut uutta tietoa ja taitoa sekä osaat soveltaa sitä erilaisissa tilanteissa. Tämä on helppo testata arvioimalla, muuttuiko mikään osaamisessani tai tekemisessäni opiskelun jälkeen – jos mikään ei muuttunut ei oppimistakaan ole tapahtunut. 

Kuinka oppimisalusta (LMS) voi tukea oppimista

Oppiminen on aina oman toimintasi tulosta. Perinteinen koulumaailma, johon olemme tottuneet, on suuressa murroksessa johtuen suurelta osin digitalisaatiosta. Opettajan antama tieto jää kapeaksi, kun katsomme sitä tietomäärää, joka tulee eri lähteistä. Tätä tietomäärää tulee osata hallita ja se vaatii opettajilta ja kouluttajilta uusia toimintatapoja oppijan ja koulutettavan ohjaamisessa. Jatkuvasti kehittyvä työelämä vaatii myös jatkuvaa uuden omaksumista ja soveltamista.

Verkko-oppiminen on jo monessa organisaatiossa osa sen koulutusstrategiaa. Koulutusstrategia linjaa organisaation koulutustoimintaa, sen suunnittelua, toteutusta, arviointia ja kehittämistä̈. On todettava, että jokaisella organisaatiolla on omat koulutustarpeet ja tavoitteet – yrityksissä ja julkisen sektorin toimijoilla se on pääsääntöisesti henkilöstön osaamisen vahvistaminen ja uuden tiedon jakaminen organisaation tavoitteiden ja linjausten mukaan, oppilaitoksissa koulutusstrategia on moniulotteisempi.

  • Oppimisalusta asiakkaat
  • Verkkokoulutus asiakkaat

Länsi-Pirkanmaan ja Sastamalan koulutuskuntayhtymien fuusioitumisen yhteydessä tehty Moodle oppimisympäristöjen yhtenäistämistyö, tehtiin hyvässä yhteistyössä Mediamaisterin asiantuntevien ammattilaisten kanssa vuonna 2014. Mediamaisteri arvioi siirtoon kuuluvan ajan, työtehtävät ja
resurssit kummallakin osapuolella, jonka jälkeen rooleista ja tehtävistä pystyttiin sopimaan palavereissa ennakkoon. Näin itse työ sujui kaikkein tehokkaimmin ja siirtotyötä olivat tekemässä kummankin osapuolen ja osa-alueiden hallitsevia asiantuntijoita. Asiat tehtiin aikataulussa ja tiedotus
ja työ sujuivat hyvässä hengessä. Voin suositella lämpimästi Mediamaisteria yhteistyökumppankiksi vastaavanlaiseen projektiin.

Maria Lanteri,
Sastamalan koulutuskuntayhtymän It-koordinaattori ja projektipäällikkö.

Lähde sinäkin kumppaniksemme!