Verkkokouluttamisen vinkit 2/4: Koulutuksen käsikirjoittaminen

  8. helmikuuta, 2021     Tiina Manner

verkkokoulutus pedagoginen käsikirjoitus

Verkkokoulutuksen käsikirjoitus on kuin punainen lanka, joka kulkee läpi koko verkkokoulutuksen. Sen tarkoitus on motivoida opiskelijaa ja luoda halu oppia. Tätä vaihetta ei voi tehdä kiirehtien. Huolellinen käsikirjoitus helpottaa työtäsi kouluttajana, parantaa opiskelijoidesi oppimistuloksia ja säästää koulutuksiin käytettäviä resursseja pitkässä juoksussa.

Minkälaisista elementeistä hyvä käsikirjoitus sitten koostuu?

Katso blogisarjan kaikki osat:

1. Miten pääsen alkuun verkkokouluttamisessa?
2. Käsikirjoitus on verkkokoulutuksen punainen lanka
3. Miten verkkokoulutus käytännössä toteutetaan?
4. Uuden verkkokoulutuksen käyttöönotto ja markkinointi

 

Positiiviset tunteet tehostavat oppimista

Nykyään etenkin digitaalisessa muodossa olevat koulutukset on helppo aloittaa, mutta yhtä helppoa on myös jättää ne kesken. Käsikirjoittamisen haastavin vaihe koetaankin usein alkumetreillä: kuinka sitoutan kohderyhmäni jo aikaisessa vaiheessa, ja ylläpidän motivaation läpi koulutuksen?

Aloitusvaiheessa, jo ennen käsikirjoittamista, tulisi olla määritelty koulutuksen osaamisen tavoitteet ja kohderyhmä. Nämä kulkevat rinnalla koko käsikirjoitusprosessin ajan ja vaikuttavat kaikkiin seuraavaksi tehtäviin ratkaisuihin.

Tutkimusten mukaan positiiviset tunteet auttavat opiskelijoita vastaanottamaan, ymmärtämään ja muistamaan paremmin käsiteltäviä asioita. Aiheesta riippumatta koulutuksen tulisikin inspiroida ja kannustaa oppimaan uutta. Voit muotoilla tätä varten konkreettisen oppimislupauksen, kuten... 

  • Tämän koulutuksen käytyäsi saat valmiudet toimia lisensioituna järjestyksenvalvojana
  • Tämän kurssin jälkeen osaat luoda itsenäisesti videokoulutuksia, ja tunnistat yleisimmät sudenkuopat videotuotannossa
  • Tässä koulutuksessa opit ammattimaisen rekryhaastattelun rakenteen ja saat valmiita haastattelukysymyksiä tulevien rekrytointiesi tueksi 

Toinen hyvä keino herätellä uteliaisuutta on tehdä pieni testi ennen kurssin alkua.

Pohdi tarkasti, mitä opiskelija saa koulutuksesta ja miksi hänen kannattaa käyttää aikansa opiskeluun.

Viestin rajaaminen terävöittää kärjen

Liiallinen informaation määrä johtaa helposti kognitiiviseen ylikuormitukseen eli tuttavallisemmin 'tietoähkyyn'. Silloin koulutuksen vaikuttavuus, ja sitä kautta haluttu muutos, kärsii. Tärkeää onkin selkeyttää koulutuksen ydinsanoma, joka usein myös tarkoittaa koulutusmateriaalin karsimista.

Organisaatioille on usein vuosien varrella kerääntynyt erilaista sisältöä, kuten pdf-tiedostoja, ohjeistuksia, PowerPoint-esityksiä ja videoita. Nämä on hyvä perata läpi ja pohtia, mikä on oleellista oppimistavoitteiden kannalta ja kuinka syvälle asioihin halutaan sukeltaa.

Vaikka sisällön asiantuntija on arvokas apu tässä vaiheessa, myös kohderyhmän tunteminen on yksi tärkeimpiä lähtökohtia. Ehtisitkö haastattelemaan jonkun ja esittelemään käsikirjoituksesi ennen kuin se siirtyy tuotantoon?


Käsikirjoitus ohjaa oppimista

Käsikirjoittamisessa on tärkeää tavoitella sujuvaa ja selkeää kieltä, sekä helposti ymmärrettäviä lauserakenteita. Opasta ja ohjaa opiskelijaa vaihe vaiheelta ja kerro hänelle, mikä on tärkeää ja mitä hänen täytyy tehdä opiskelupolun eri vaiheissa.

Pyri myös aina viemään käsiteltävä asia mahdollisimman lähelle opiskelijan arkea. Näytä esimerkkejä ja vie siihen kontekstiin, missä asia oikeasti tapahtuu. Opiskelijat rakastavat esimerkkejä, ja opittavat asiat jäävät niiden avulla paremmin mieleen ja siirtyvät siten myös varmemmin käytännön tekemiseen.

Äläkä tyydy pelkkään kerrontaan siitä, miten asiat ovat tai pitäisi olla, vaan heitä pallo opiskelijalle: pyydä tekemään, pohtimaan ja ratkaisemaan ongelmia aktiivisesti. Esitä retorisia kysymyksiä tai pyydä valitsemaan oikeita vaihtoehtoja sekä arvioimaan erilaisia käytännön case-tilanteita.

Parhaimmat oppimisen tulokset saavutetaan, kun opiskelija joutuu vähän ponnistelemaan oppimisen eteen.

Myös aktivoivien tehtävien tekemiseen kannattaa varata aikaa. Liian helppoja ja itsestään selviä tehtäviä ei kannata tehdä, sillä ne eivät tue oppimista ja asioiden mieleen jäämistä. Voit tehostaa koulutuksen merkityksellisyyttä kirjoittamalla käsikirjoituksen sinä-muodossa - niin kuin kertoisit asiaa vieressä olevalle henkilölle.

Varmista lopuksi sisällön tärkeimpien asioiden muistaminen lyhyillä napakoilla yhteenvedoilla. Verkkokoulutuksen lopuksi voit tehdä vielä testin, jolla varmistat kaikkein tärkeimpien asioiden muistamisen.


Mediaelementtien valinta

Käsikirjoitusta tehdessäsi joudut myös pohtimaan, miten opittavat asiat kannattaa esittää oppimista parhaiten tukevalla tavalla. Yllätyksellinen sisältö ja mediaelementtien vaihteleva käyttö pitävät opiskelijan mielenkiintoa yllä.

Haluatko sisällyttää tekstiä, kuvaa, ääntä, animaatioita tai videoita koulutukseesi? Ota kuitenkin huomioon, että mediaelementit itsessään eivät vielä tee autuaaksi, vaan niiden rooli on tukea koulutuksen ydinviestiä.

Toinen reunaehto sisällöntuotannon toteuttamisessa on usein aika ja budjetti. Tässä kehoitammekin istumaan porukalla alas ja miettimään käytettävien resurssien pohjalta realistista työmääräarviota.

Katso lisävinkit sisällöntuotannon resursointiin: Teemmekö itse vai ulkoistammeko verkkokoulutuksen sisällöntuotannon?

Kun käsikirjoituksesi on valmis, laita se rohkeasti kiertämään organisaatiossasi. Viimeistelyn jälkeen se onkin sitten valmis tuotantoon.

Seuraavassa blogikirjoituksessamme kerromme tarkemmin verkkokoulutuksen tuotantovaiheesta, eli siitä, miten verkkokoulutus käytännössä toteutetaan.

 

Ideasta toteutukseen: Lataa ilmainen muistilista verkkokoulutusten käsikirjoittamiseen

Voit ladata alta kätevän tarkistuslistan, jonka avulla voit varmistaa, että olet ottanut koulutuksen käsikirjoitusvaiheessa kaiken tarvittavan huomioon.

verkkokoulutuksen käsikirjoitus muistilista

 

Psst! Jäikö jokin mietityttämään tai huomasitko tarvitsevasi apua verkkokoulutuksen rakentamisessa? Meiltä saat tukea verkkokoulutuksen tuottamisen kaikilla osa-alueilla, aina määrittelystä julkaisuun ja käyttöönottoon asti. Kysy lisätietoa osaavalta tiimiltämme!

 

 

 

Suosituimmat kirjoitukset

Opas verkko-oppimisympäristön valintaan

Lataa opas