Teemmekö itse vai ostammeko verkkokoulutuksen tuotannon?

  14. syyskuuta, 2016     Tiina Manner


verkkokoulutus_140916.jpgTämä kysymys on taas ajankohtainen, kun syksy tuo uudet oppimishaasteet työn alle.

Koulutuskustannuksistakin haetaan säästöjä ja siksi myös verkkokoulutusmateriaalin tekeminen organisaation omin voimin on yhä useimmin houkutteleva vaihtoehto.  

Itse tehden verkkokoulutuksista tulee oman organisaation näköisiä ja niitä on jatkossa helppo muokata ja päivittää.  Myös tarjolla olevat sisällöntuotantotyökalut mahdollistavat jo monipuolisten oppimissisältöjen toteuttamisen.

Ensimmäiseksi olisi hyvä kuitenkin miettiä, kuinka strategisesti tärkeästä koulutuksesta on kyse? Kohdennetaanko se kaikille työntekijöille ja kuinka kauan materiaali on käytössä.  Jos kyseessä on lyhytkestoinen ja organisaation sisäiseen käyttöön tarkoitettu koulutus, sen tuottaminen itse voi olla myös edullisin vaihtoehto. Jos kyseessä on koulutus, joka on strategisesti tärkeä tai sitä tarjotaan samanaikaisesti myös yhteistyökumppaneille tai jopa asiakkaille, silloin odotukset (lopputoteutuksesta) ovat myös vastaavasti korkeammat. Tällöin on hyvä pohtia, löytyykö talon sisältö tarvittavaa osaamista ja resursseja.

Verkkosisällön tuottaminen on projekti siinä kuin muutkin projektit, sillä on aikataulu, budjetti sekä projektiryhmä. Ensimmäiseksi tarvitaan siis napakka projektipäällikkö, joka pitää narut sopivan tiukalla, vahtii aikatauluja ja pitää budjetin kurissa. Projektipäällikön lisäksi avainasemassa on sisällönasiantuntija. Onko talon sisällä riittävästi sisäistä asiantuntemusta ja pystyvätkö asiantuntijat sitoutumaan tuotannon aikatauluihin? Lisäksi tarvitaan verkkopedagogista osaamista, jolla varmistetaan sisällön loogisuus, selkeä rakenne ja se kuinka asiat tiivistyvät motivoivaan ja aktiivista oppimista tukevaan muotoon.

Verkkokoulutukset luovat myös omalta osaltaan yrityskuvaa. Tällöin brändin mukainen viimeistelty graafinen ilme ja visuaalisuus on tärkeä.  Visuaalisesti hyvin tehty materiaali tuo tutkitusti myös parempia oppimistuloksia. On hyvä siis tarkistaa, saadaanko projektiin mukaan henkilö, joka hallitsee graafisen suunnittelun ja tuntee yrityksen graafiset ohjeistukset. Jos kyseessä on nopea ja lyhytkestoinen sisäinen koulutus, voidaan tässä oikoa – selkeästi ilmaistu asiasisältö on silloin tärkein.

Aikataulu on usein haaste. Kuinka tehokkaasti tuotanto voidaan viedä läpi omassa organisaatiossa? Onko tätä varten oma henkilö, joka voi keskittyä vain materiaalin tuottamiseen vai tehdäänkö se oman työn ohella? Hyvien verkkosisältöjen tekeminen ei ole pelkästään hyvän sisällöntuotantotyökalun saama aikaansaannos, vaan se vaatii aikaa ja ammattitaitoa. Entä saadaanko sisäiset asiantuntijat sitoutettua mukaan tarvittavaksi ajaksi? Kuinka sisäisen projektipäällikön auktoriteetti riittää projektin aikatauluista kiinnipitämiseen? Nämä kysymykset on hyvä myös käydä läpi ennen projektin aloittamista.

Teemmekö itse vai ulkoistammeko verkkokoulutuksen toteutuksen? Näiden kahden vaihtoehdon lisäksi on olemassa myös kolmas vaihtoehto. Vuosien ajan olemme tarjonneet asiakkaillemme pedagogisia ja visuaalisesti korkeatasoisia verkkokoulutustuotantoja. Mutta olemme yhtä lailla kumppaneitanne, kun teette verkkokoulutuksia itse. Haluatteko ulkoistaa osan prosessista tai tulemmeko kouluttamaan kuinka verkkokursseista tehdään sisällöllisesti ja pedagogisesti kiinnostavia ja kohderyhmää motivoivia kokonaisuuksia? Näin organisaationne voi myös oppia ja jatkossa itse tekeminenkin onnistuu sujuvammin.

Ota meihin yhteyttä, niin katsotaan asiaa tarkemmin.

PS. Jos olet suunnittelemassa ensimmäistä verkkokoulutuspakettia, saat hyviä vinkkejä myös sisällöntuotannon oppaastamme.

Katso vinkit sisällöntuotantoon

 

Suosituimmat kirjoitukset

Opas verkko-oppimisympäristön valintaan

Lataa opas