Takaisin tuoteuutisiin

Esittelyssä verkkokurssin sisällöntuotantotyökalu H5P

  7. joulukuuta, 2021     Ari Pajula

Tuoteuutiset-5

Verkkokurssien luominen voi olla aikaavievä prosessi. Ajanpuutteen takia monet verkko-oppimisympäristön kurssit koostuvatkin helposti pitkistä PDF-tiedostoista, jolloin oppimisesta tulee yksitoikkoista ja tehotonta. Lisäksi opettajien ja kouluttajien tietotekninen osaaminen voi monessa organisaatiossa vaihdella suuresti, minkä seurauksena verkkokurssien laatu vaihtelee.

H5P-työkalulla monipuolisuutta ja tasaisuutta kurssitoteutuksiin

H5P-työkalu (HTML5 Package) on suunniteltu erityisesti interaktiivisten ja monipuolisten kurssisisältöjen tuottamiseen. Aktivoivilla sisällöillä oppimateriaalia saadaan elävöitettyä ja sitä kautta pidettyä oppijan mielenkiintoa paremmin yllä.

H5P:n sisältöpohjilla kurssimateriaali on myös helpompi pitää laadullisesti tasaisena sekä visuaalisesti yhtenäisenä. Yksi käytännön esimerkki onnistuneesta H5P:n hyödyntämisestä on Tampereen kaupunkiseudulla toteutettu ympäristöopin oppiaineen digitalisointi.

Verkko-opetuksen ja sen tehtävätyyppien hyödyntämisessä on pidettävä aina mielessä sen pedagogiset tavoitteet. Tässä kolme vinkkiä siihen, miten H5P:tä voi hyödyntää verkko-opetuksessa.

1. Lisää opiskelijaa aktivoivia tehtäviä verkkokurssillesi

Jos verkkokurssi koostuu pelkästään luettavista tekstitiedostoista, voi vaarana olla opiskelijan passivoituminen ja kyllästyminen opiskeltavaan aihealueeseen. H5P:n avulla voidaan elävöittää mahdollisesti tylsemmältä tuntuvan aihealueen opiskelua huomattavasti.

Työkalu tarjoaa yli 40 erilaista sisältötyyppiä, joiden avulla verkkokurssista saa mielenkiintoisemman ja monipuolisemman. Interaktiivisen opiskelusisällön avulla on mahdollista stimuloida niin näkö- kuin kuuloaistia. Useamman kuin yhden aistin aktivoiminen opetustilanteessa edesauttaa opeteltavan asian mieleen jäämistä.

 

 

Kuvassa esimerkki interaktiivisesta H5P-diasarjasta, joka toteuttiin Aivot-hankkeessa. Aiheena 6. luokan Maailman meret ja Oseania, teemana Merien uhat ja suojelu.

 

2. Keskity tehtävien tarkistuksen sijaan tarjoamaan tukea oppijoille

H5P:n avulla opiskelusisältöön on mahdollista upottaa erilaisia interaktiivisia tehtäviä, joiden avulla opiskelija voi varmistaa oman osaamisensa näppärästi. Yksi case-esimerkki löytyy Kankaanpään opistosta, jossa H5P:tä hyödynnetään ns. puuttuvan osaamisen todentamiseen. Käytännössä opiskelija voi testata osaamistaan H5P:n tehtävien avulla vaikkapa ennen tentin tekoa. Tehtävät antavat opiskelijalle välittömän palautteen, jonka pohjalta opiskelija saa tietoa osaamisestaan. Lisäksi opettajien ja kouluttajien työaikaa voidaan kohdentaa enemmän tuen ja ohjaamisen tarjoamiseen opiskelijoille tehtävien tarkistuksen sijaan.

3. Käytä interaktiivista videota verkkokurssillasi

H5P:n avulla kenellä tahansa on mahdollisuudet rakentaa opetusvideo, joka sisältää interaktiivisia elementtejä. Video on loistava väline havainnollistamaan asioita. Voisiko sinun verkkokurssisisällöstä jokin osio toimia videon muodossa? Videoon voidaan upottaa aktivointipainikkeita (eng. hotspot), joiden takaa aukeaa interaktiivisia tehtäviä. Tehtävien avulla videossa voidaan nostaa esiin oppimisen kannalta keskeisiä asioita. Sisältötyypit voivat olla esimerkiksi erilaisia minitenttejä, monivalintatehtäviä tai oikein/väärin väittämiä, jotka testaavat videon pohjalta opiskeltua.

 

Tukea H5P:n hyödyntämiseen

Helpotamme H5P:n käyttöönottoa tarjoamalla valmiita sisältöpohjia, joiden avulla voidaan tuottaa näyttävää ja pedagogisesti jäsenneltyä oppimateriaalia. Sisältöpohjiin lisätään verkkokoulutuksesi kannalta olennaisimmat elementit, joita voit hyödyntää verkkokoulutuksissasi. Näin voit tuottaa näyttävää ja tasalaatuista opiskelumateriaalia ilman, että sinun tarvitsee olla tietotekniikan guru.

Jos kiinnostuit H5P:n hyödyntämisestä verkkokoulutuksissasi tai haluat elävöittää verkkokurssejasi, niin ota yhteyttä vaikkapa tämän lomakkeen kautta!