Amisreformi - mahdollisuus muutokseen ja verkko-oppimisen hyödyntämiseen

  21. elokuuta, 2019     Isto Laapio

Ammatillisen koulutuksen reformi on ollut yksi viimeisten vuosien nopeatempoisimmista muutoksista ammatilliseen koulutukseen. Reformin perusideana oli muokata toisen asteen opetusta entistä osaamisperustaisemmaksi ja edistää yksilöllisten oppimispolkujen syntyä. Tutkintoja karsittiin ja erikoistumista siirrettiin perustutkintojen sisälle. Nopeiden muutosten takia ei ole ihme, että ammatillista koulutusta tarjoavat oppilaitokset ympäri Suomen ovat miettineet, miten amisreformista saadaan toimiva kokonaisuus niin opiskelijan kuin opetusta tarjoavien henkilöiden näkökulmasta. Miten ja millä välineillä?

shutterstock_580218412


Marja Kallioniemi
on nähnyt reformin tuomat muutokset läheltä toimiessaan Kankaanpään opiston rehtorina vuodesta 2010 alkaen. Kankaanpään opiston koulutustarjontaan kuuluu ammatilliset koulutukset, joten amisreformin tuomat muutokset olivat vääjäämättömiä.  

Haasteelliseksi opetuksen kannalta tulisi muodostumaan jatkuvan hakeutumisen mahdollistaminen. Kun staattista pysyvää isoa sisäänottoryhmää ei ole, tulee yhteisöllisyyteen ja ryhmän tukeen kiinnittää erityistä huomiota, Marja korostaa. 

Marja kertoo, että amisreformi otettiin alusta alkaen suurena mahdollisuutena kehittää Kankaanpään opiston toimintaa. On sanomattakin selvää, että vuosikausia tietyllä tavalla tehtyjen toimintamallien muokkaaminen reformin tuomaa muutosta vastaavaksi ei ole missään nimessä helppoa. Vanhasta poisoppiminen voi olla jopa tuskallisempi prosessi kuin uusien asioiden omaksuminen.

Pienenä kansanopistona oli kestämätöntä, että olisimme jatkaneet samalla tavalla. Meidän tuli miettiä koko pedagoginen strategia ja visio uusiksi.

 

Reformin vaikutus verkkopedagogiikkaan

Luonnollisesti myös verkkopedagogiikan kannalta reformi laittoi asiat uuteen järjestykseen. Marja kertoo, että suurimpana haasteena oli aluksi se, että jokainen opettaja hyödynsi verkko-opetusta hieman omalla tavallaan:

se ei ole kokonaisuuden kannalta tehokasta, että jokainen soveltaa hieman omalla tavallaan. Jokaisen pedagogisen ratkaisun tulee olla kokonaisuuden kannalta perusteltavissa.

Kokonaisuuden hallintaan Moodle verkko-oppimisympäristö on tarjonnut oivan työkalun. Verkko-oppimisympäristössään Kankaanpään opisto hyödyntää pääasiassa  Collapsed topics kurssiformaattia, jonka avulla jokainen tutkinto on pilkottu selkeisiin osioihin. Näin verkko-oppimisympäristö näyttäytyy käyttäjille selkeänä eikä ylimääräiseen navigoimiseen mene aikaa. 

shutterstock_427333528

Myös käänteinen oppiminen (eng. flipped learning) on otettu Kankaanpään opiston opetuksen järjestämiseen entistä vahvemmin. Tällä pyritään siihen, että lähiopetukseen tultaessa opiskelijoilla olisi ainakin perusteiden ymmärrys opiskeltavasta aiheesta. Käänteinen oppiminen vaatii opiskelijalta omatoimisuutta, mutta Marja korostaa myös ryhmän tuen tärkeyttä:

opiskeluissa ryhmän tuki on aivan olennaista. Meillä on käytössä erilaisia tutoriaali- ja opintopiirejä, joista on positiivisia kokemuksia. Haluamme antaa opiskelijalle kaiken mahdollisen tuen, vaikka opinnot tapahtuisivat osaksi verkossa”, Marja painottaa. 

 

Yhdessä tekeminen ja halu uudistua pedagogisten muutosten takana  

Uusien asioiden läpivienti ja toimeenpano voi olla tuskallisen pitkä prosessi. Ulkopuoliselle voisi herätä kysymys, miten Kankaanpään Opisto on saanut vietyä muutoksia käytäntöön asti? Marja kertoo, että kaiken perustana on koko henkilökunnan osallistaminen yhdistettynä suunnitelmallisuuteen, sekä haluun ja rohkeuteen uudistua.  Esimerkiksi tutkinnon osista laadittujen pedagogisten käsikirjoitusten avulla tehdään selkeäksi niin opiskelijalle kuin työelämän edustajalle toimialalla vaadittava osaaminen ja tavoitteet. 

Tulevaisuuteen Marja katsoo iloisin mielin. Kankaanpään opiston tutkintoihin on runsaasti kysyntää ja uuteen syksyyn startataan täynnä intoa. Myös Marjan omat opiskelut ovat tapetilla, sillä hänen väitöskirjansa Teknologiatuetun yhteisöllisen opetuksen organisointi - PBL-perustainen eXpertia-oppimisympäristö on esitarkastettu 5.6.2019 ja seuraavaksi on vuorossa väitöstilaisuus. Onnea tulevalle kasvatustieteen tohtorille!

Kiinnostuitko?

Haluatko apua siihen, miten hyödyntää verkkopedagogiikkaa osana amisreformin mukaista opetusta? Tai onko sinulla tarvetta uudistaa organisaatiosi verkko-oppimisympäristöä? Olemme kirjoittaneet oppaan, jossa käsitellään verkko-oppimisympäristön hankintaa. Lataa opas ja ota ilo irti vinkeistämme:

LATAA LMS-OPAS

Lisätietoja Kankaanpään opiston toiminnasta:

Rehtori Marja Kallioniemi puh. 044 7729249 / marja.kallioniemi(at)kopisto.fi

Suosituimmat kirjoitukset

Opas verkko-oppimisympäristön valintaan

Lataa opas