Aistien aktivointi verkossa tapahtuvassa kouluttamisessa

  4. syyskuuta, 2019     Anne Kuokkanen

shutterstock_454016317Arkikielessä on tapana sanoa, että jokainen oppii eri tavalla. Tällä ilmauksella viitataan itse asiassa eri aistien hyödyntämiseen oppimisessa - joku oppii parhaiten lukemalla, toinen kuuntelemalla ja kolmas taas visuaalisesti hahmottamalla. Verkko-oppimisessa on lukuisia keinoja herätellä aistien eri osa-alueita, siksi se sopii kaikille oppijoille.

Teknologia tarjoaa mahdollisuudet käyttää monipuolisesti hyväksi kuuloon ja näköön perustuvia ominaisuuksia osana oppimista. Mediamaisterin toteuttamilla verkkokursseilla audiovisuaalisilla ominaisuuksilla pyritään luomaan motivaatiota ylläpitäviä, vaihtelevia kursseja. Kursseja voidaan rikastuttaa esimerkiksi lisäämällä ääntä ja visuaalisia ominaisuuksia. Näin tehtiin esimerkiksi Aivot yhdessä käyttöön -hankkeessa, joka toteutettiin Tampereen kaupunkiseudun alakouluissa.

Visuaalisen eli näköaistiin perustuvan ja auditiivisen eli kuuntelemiseen keskittyvän oppimistyylin lisäksi puhutaan kinesteettisestä tavasta oppia. Kinesteettinen oppimistyyli tarkoittaa, että itse kokeilemista tai liikkumista hyödynnetään osana oppimista. Mediamaisterin verkko-oppimisalustalle toteuttamat verkkokoulutukset sisältävät interaktiivisia ominaisuuksia, jolloin oppija saa jatkuvasti pitää mielen aktiivisena. H5P-sisältöpohjien avulla verkkokoulutuksesta saa monia aisteja aktivoivia. Oppimisen kinesteettinen puoli huomioidaan käyttämällä eri tehtävätyyppejä tekemisen lomassa.

Aistit ohjaavat kiinnostusta oppimiseen

Osin kiistanalaisena pidetään nykyään sitä, että jokaisella olisi oma vakiintunut tyylinsä oppia. Pikemminkin uskotaan, että sopiva oppimistyyli vaihtelee tilanteen mukaan ja että ihminen käyttää useita aistikanaviaan opiskellessaan. Ei pelkästään riitä, että katselee tai kuuntelee vaan olennaista on, että asiaa työstää jollain tavalla mielessään. Aistit auttavat meitä vastaanottamaan tietoa ja kiinnostumaan asioista, mutta oppiminen vaatii lisäksi asioiden jäsentelyä tai muuta työstämistä.

Jos kaipaat apua verkkokoulutusten pedagogisen rakenteen luomiseen, Mediamaisterin sisällöntuottajat auttavat organisaatiotasi toimivan käsikirjoituksen tekemisessä sekä muussa toteutuksessa. Animaatioiden ja tarkkaan suunniteltujen tehtävätyyppien avulla luodaan innostavia ja oppimista herättäviä kokonaisuuksia. Tutustu verkkokurssin luomisen mahdollisuuksiin lataamalla maksuton oppaamme alla olevasta painikkeesta.

LATAA SISÄLLÖNTUOTANTO OPAS

shutterstock_712287010

Suosituimmat kirjoitukset

Opas verkko-oppimisympäristön valintaan

Lataa opas