Esittelyssä kurssi- ja H5P -pohjat —interaktiiviset verkkokurssit vaivatta valmiiksi

  3. huhtikuuta, 2019     Isto Laapio

Verkkokoulutukset ovat tulleet jäädäkseen. Yhä useammassa organisaatiossa pyritään tehokkaampaan oppimiseen siirtämällä koulutuksia ja kursseja verkkoon. Verkkokurssien luominen ja sisällöntuotanto voi kuitenkin olla aikaavievä prosessi samalla kun opettajien ja kouluttajien työaika on yleensä jo ennestään hektistä.

Lisäksi opettajien ja kouluttajien tietotekninen osaaminen voi monessa organisaatiossa vaihdella suuresti, minkä seurauksena verkkokurssien laatu vaihtelee. Mediamaisterin Pinja -käyttöliittymän mukana lanseeraamat kurssi- ja H5P -sisältöpohjat (templatet) kehitettiin helpottamaan verkkokurssien luomista ja niiden avulla kuka tahansa voi luoda laadukkaita verkkokursseja.

Verkkokurssit ja sisällöt oman organisaation näköisiksi


Verkkokurssia luodessa on pidettävä mielessä monta asiaa. Verkkokurssista tulisi materiaalien lisäksi löytyä selkeät kuvaukset kurssin sisällöstä, tavoitteista, aikatauluista sekä muista käytännön asioista. Lisäksi kun luodaan verkkokurssia, on määriteltävä miten kurssin suorittamista seurataan sekä miten eri aktiviteetit ja tehtävät vaikuttavat kurssin arvioimiseen.


Kurssipohjan käyttäminen on verkko-oppimisympäristössä kahden klikkauksen päässä.

Kurssipohjan käyttäminen on verkko-oppimisympäristössä kahden klikkauksen päässä. 


Mediamaisterin kurssipohjat räätälöidään valmiiksi organisaation graafisten ohjeiden mukaan. Kurssipohjat sisältävät valmiit moduulit esimerkkisisältöineen sekä ohjeet kurssin luomiseen. Kurssiformaatin asetukset ovat valmiiksi säädetty, ja esimerkkiaktiviteeteissä suorituksen seuranta on säädetty päälle. Lisäksi kurssipohjaan on lisätty oppilailta piilotettu “Opettajan työkalupakki”, josta löytyy tärkeimmät linkit, kuvat ja muut ominaisuudet.

pohja7

Kurssipohjaan on lisätty kaikki tarvittavat ominaisuudet, ja se toimii eräänlaisena muistilistana.


Verkkokurssissa materiaalin tulisi myös olla interaktiivista ja sisältö opiskelijaa aktivoivaa. Ajanpuutteen takia monet verkko-oppimisympäristön kurssit koostuvat pitkistä pdf-tiedostoista, jolloin oppimisesta tulee yksitoikkoista ja tehotonta.

Mediamaisterin Pinja-oppimisympäristössä on sisäänrakennettu H5P (HTML5 Package) -sisällöntuotantotyökalu, sekä valmiiksi suunnitellut 10 sivun interaktiiviset sisältöpohjat (course presentation). H5P-sisältöpohja suunnitellaan organisaation graafisen ilmeen mukaan, ja sivuihin lisätään esimerkkitehtäviä sekä interaktiivisia elementtejä, jolloin sisällöntuotantovaihe helpottuu huomattavasti. Hyvin suunnitellun pohjan avulla pdf- tai powerpoint-esityksen muuttaminen interaktiiviseen ja oppijaa aktivoivaan H5P-muotoon onnistuu minuuteissa.

H5P sisältöpohjan avulla koulutuksien luominen käy hetkessä
H5P -sisältöpohjan avulla koulutuksen luominen käy hetkessä.

Valmiit kurssipohjat ja H5P-sisältöpohjat varmistavat, että verkkokurssit ja materiaalit noudattavat samaa graafista tasoa, ja niiden avulla kuka tahansa voi luoda laadukkaita verkkokoulutuksia hetkessä. Niiden avulla verkkokurssien luomisen ei enää tarvitse olla aikaa vievää ja vaivalloista.

Lisää apua verkkokurssien luomiseen ja sisällöntuotantoon löydät sisällöntuotanto-oppaastamme.

LATAA SISÄLLÖNTUOTANTO OPAS

Suosituimmat kirjoitukset

Opas verkko-oppimisympäristön valintaan

Lataa opas