Verkko-oppimisen trendit: näin teet entistä kiinnostavampaa sisältöä

  1. elokuuta, 2023     Mira Perämäki

Verkko-oppiminen eli e-learning on tullut jäädäkseen. Se on mainio tapa tehdä opiskelusta monimuotoisempaa niin kouluttajan kuin oppijankin näkökulmasta. Teknologian ja digitaalisen ilmaisun kehittyessä verkko-oppiminen tarjoaa yhä uudenlaisia mahdollisuuksia, joiden avulla sisällöistä voi tehdä entistä kiinnostavampia – ja tehokkaampia. 

Tässä artikkelissa esittelen kuusi e-learning-trendiä, joita hyödyntämällä rakennat organisaatiosi oppimisesta entistä monimuotoisempaa ja innostavampaa. 

Muistathan myös, että verkkokurssien ja oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun on tarjolla myös apua.

 

Trendi 1: Nano-oppiminen eli Nano learning

Erilaiset some-alustat algoritmeineen totuttavat yleisöjään yhä nopeampaan ilmaisuun. Lyhyet videot (muutamasta sekunnista muutamaan minuuttiin), meemimäiset kuvitukset ja ääniklipit tarjoavat tietoa tiiviisti ja helposti omaksuttavassa muodossa. Nano-oppiminen on trendi, joka hyödyntää juuri tätä. Se on tehokas tapa tarjota koulutussisältöjä jatkuvasti nopeasykkeisemmäksi käyvässä digitaalisessa maailmassa. 

Näin hyödynnät trendiä: Tutki, millaiset asiakokonaisuudet ja sisällöt voisi pilkkoa erilaisiin, erittäin lyhyisiin nano-mediapalasiin. Kokeile ja pyydä palautetta, ja seuraa, kuinka oppijat reagoivat nanosisältöihin.

 

Trendi 2: Pelillistäminen kasvaa entisestään

Oppimisen pelillistäminen eli gamification tarkoittaa sitä, että oppimisen vuorovaikutteisuutta ja oppijan motivaatiota lisätään peleistä tutuin tekniikoin. Pelillistäminen on ollut osa monipuolista digioppimista jo jonkin aikaa, eikä sen suosiolle näy loppua. 

Pelillistäminen tekee oppimisesta psykologisesti palkitsevaa, ja sitä kautta oppija sitoutuu sisältöihin tehokkaammin kuin ilman pelillisiä elementtejä toteutetuissa koulutuksissa. 

Näin hyödynnät trendiä: Selvitä, millaisia psykologisia motivaatiotekijöitä oppijoilla on, ja mieti, millaiset pelillistetyt elementit vastaisivat näihin. Tyypillisesti toimivia pelielementtejä ovat esimerkiksi erilaiset väli- ja lopputentit sekä edistymisestä kertovat leaderboardit.

 

Trendi 3: Mobiilioppiminen ja mobile first -ajattelu oppimissisältöjen suunnittelussa

Pitkät koulutuspäivät ja -sessiot ovat organisaatiolle iso investointi. Ihmisten kiireinen aikataulu edellyttää myös sitä, että koulutussisältöihin voi perehtyä missä ja milloin vain, esimerkiksi työmatkoilla tai omalla työpisteellä – tai jossain aivan muualla. Tehokas mobiilioppiminen edellyttää, että sisällöt on suunniteltu sopimaan myös mobiililaitteella nautittaviksi sekä sitä, että kokonaisuudessa voi siirtyä saumattomasti laitteelta toiselle. 

Näin hyödynnät trendiä: Tutki, millaisissa ympäristöissä ja tilanteissa oppijat käyttävät oppimisissisältöjä mieluiten. Selvitä, miten saisit kokonaisuuden rakennettua mahdollisimman jouhevaksi silloinkin, kun oppija siirtyy laitteelta tai ruudulta toiselle kesken kurssin tai kokonaisuuden. 

 

Trendi 4: Jatkuva oppiminen osana yrityskulttuuria

Työntekijöiden vaihtuvuus on tänä päivänä suurta, ja tällä ilmiöllä on vaikutuksensa myös kouluttautumiseen. Jatkuvan oppimisen ja kehittymisen mahdollistaminen tekee yrityksestä houkuttelevan työnantajan, ja vähentää myös koulutuksiin liittyvää investointiriskiä. 

Kun oppiminen ja työssä opiskelu koostuu lyhyistä kokonaisuuksista, joita voi suorittaa jatkuvasti juuri sopivimpina hetkinä, houkuttelee se todennäköisesti yhä useampaa työntekijää myös hyödyntämään tarjolla olevia mahdollisuuksia. 

Näin hyödynnät trendiä: Hanki ja ylläpidä tietoa siitä, millaisia oppimistarpeita eri tiimeissä on, ja millaisia työkaluja organisaatiosi voisi tarjota niiden täyttämiseen. Pyri rakentamaan yksittäisten kurssien sijaan oppimispolkuja ja laajempia kokonaisuuksia.

 

Trendi 5: Tekoäly ja automaatiot osana oppimista

Koneoppivat järjestelmät, erilaiset automaatiot ja ChatGPT:n tyyppiset prediktiiviset eli ennustavat kielimallit tulevat taatusti olemaan osa tulevaisuuden oppimista. Niiden kanssa tulee kuitenkin olla myös sopivalla tavalla varovainen ja muistaa, että nimestään huolimatta tekoälyllä ei juurikaan ole tekemistä ihmisaivojen kaltaisen älyn kanssa. Lisäksi tekoäly ei myöskään saa olla oikoreitti palautettuun (ja tarkastettuun) tehtävään, vaan oppijan on silti käytävä oppimisprosessi läpi oppimistavoitteet täyttääkseen.

Tekoäly tuo opetukseen monenlaisia hyötyjä ja mahdollisuuksia, kuten:

  • Mukautuva oppiminen
  • Älykkäät opetusjärjestelmät
  • Automaattinen luokittelu
  • Luonnollisen kielen käsittely (NLP, natural language processing)
  • Varhaisen puuttumisen data-analyysi

Esimerkiksi tekoälyä hyödyntäen voidaan analysoida oppijoiden yksilöllisiä oppimismalleja ja mieltymyksiä, jotta voidaan tarjota räätälöityjä opetussisältöjä. Tämä auttaa optimoimaan oppimistuloksia ja pitämään oppijat motivoituneina.

Tekoälyä hyödynnettäessä on myös tärkeää kannustaa oppijoita kriittiseen ajatteluun. Tekoälyn tuottaman sisällön todenperäisyyteen kun ei voi luottaa, ja tekoäly osaa olla vakuuttavasti myös väärässä. 

Monet erilaiset oppimissovellukset hyödyntävät lisäksi erilaisia automaatioita esimerkiksi pelillistämisessä ja oppijan sitouttamisessa, ja erilaisten oppimissisältöjen tarjoamisessa. 

Näin hyödynnät trendiä: Tutustu erilaisiin tekoäly- ja automaatiotyökaluihin – ja pyri pääsemään jyvälle myös niiden heikkouksista ja haasteista. Mieti myös, miten rajaat työkalujen käyttöä oppimisessa ja varmistat, että organisaatiosi oppijat osaavat käyttää niitä riittävän kriittisesti. 

 

Trendi 6: Personoitu ja on demand -oppiminen

Personointi ja henkilökohtaisuus ovat trendejä, jotka leikkaavat nykyään läpi koko arkemme, eikä oppiminen ole poikkeus. 

Personoitu oppiminen mahdollistaa yksilöllisiin tarpeisiin ja taipumuksiin vastaamisen, ja tehostaa näin yksilön oppimista. Kääntöpuoli on luonnollisesti se, että oppimisen ja opetusmateriaalien personointi voi osoittautua työlääksi. 

Henkilökohtaisessa oppimisessa on tärkeää, että oppija on sitoutunut suunnitelmaan ja että hänen edistymistään seurataan, jotta sekä oppija että organisaatio hyötyvät materiaaleihin käytetystä investoinnista mahdollisimman paljon. 

Näin hyödynnät trendiä: Personoitu oppiminen toimii parhaiten, kun sen yhdistää jatkuvan oppimisen kulttuurin rakentamiseen. Pilotoi ja kokeile henkilökohtaisen oppimissuunnitelman tekemistä vapaaehtoisten ja motivoituneiden oppijoiden kanssa, ja kirjaa kokemukset talteen kehittämistä varten. 


 

Kuten muutkin digitaalisen arjen osaset, kehittyy verkko-oppiminenkin jatkuvasti. Mahdollisuudet erilaisten oppimissisältöjen kehittämiseen käyvät lähes rajattomiksi, joten oppimisen suunnittelussa on tärkeää tietää, millaiset sisällöt ja mallit sopivat parhaiten omalle organisaatiolle, niin oppijoiden kuin opetussisältöjenkin osalta. 

 

Haluatko oppia aiheesta lisää? Tämän kaikille avoimen ja maksuttoman koulutuksen avulla pääset alkuun laadukkaan verkkokoulutuksen suunnittelussa.  Oppainasi toimimme me Mediamaisterin kokeneet verkkopedagogit.  

verkkokurssi-cta-1

 

Suosituimmat kirjoitukset

Opas verkko-oppimisympäristön valintaan

Lataa opas