Turvallisuusoppia verkosta

  28. elokuuta, 2017     Tiina Front

 Laptop Work-10-810123-edited.jpg

Turvallisuus on yksi suosituimmista koulutusaiheista tällä hetkellä yrityksissä ja organisaatioissa. Työturvallisuusasioiden perusteiden hallitseminen rakennustyömaalla, tehtaassa tai muussa tuotantolaitoksessa on usein ehtona työnteon aloittamiselle. Tapaturmien ehkäisy (”nolla tapaturmaa” -kampanjat) on laajasti esillä ja rakennustyömaalla saattaakin olla näkyvällä paikalla esillä tieto, montako päivää on kuluvana vuonna jo selvitty ilman yhtäkään tapaturmaa.

Tietoturvan perusasioiden hallinta kuuluu jokaisen tietotyötä tekevät ammattitaitoon. Tietojen kalastelu ja haittaohjelmat ovat arkipäivää digitaalisessa ympäristössä mutta tiedostamalla uhat ja vaarat, voidaan niiden aiheuttamilta ongelmilta välttyä. Koulutus on tässä keskeisessä asemassa.

Miten sitten toteutetaan verkossa toimiva, motivoiva turvallisuuskoulutus erilaisen taustan omaaville opiskelijoille? Verkkokoulutuksen suunnittelu käynnistyy tietosisällön rajaamisella ja jäsentämisellä. Tämä onnistuu parhaiten yhteistyössä asiakkaan sisällöstä vastaavan henkilön tai tiimin kanssa. Verkkoon suunniteltu koulutuspaketti vaatii tarkan verkkokäsikirjoituksen laatimisen. Käsikirjoituksessa jäsennetään asiasisältö, suunnitellaan pedagoginen esitystapa sekä opiskelijan motivointiin käytetyt keinot kuten aktivoivat tehtävät. Visuaalisuutta koulutuksiin saadaan piirroksin tai valokuvin oikeista ympäristöistä. Pienet animaatiot piristävät ja niillä voidaan selventää työvaiheita ja prosessikuvauksia. Kuviin voidaan myös suunnitella tehtäviä (”etsi virheitä” tai ”yhdistä oikeita asioita” -tyyppiset tehtävät), jolloin vuorovaikutteisuus lisääntyy.

Hyvin suunniteltu ja laadukkaasti toteutettu verkkokoulutus takaa turvallisuusasioiden perusasioiden oppimisen joustavasti erilaisten kohderyhmien tarpeet huomioon ottaen. Mobiililaitteille optimoituna materiaalia voi opiskella vaikka työmaalla tai rekan ohjaamossa taukojen aikana. Suoritusten raportointi hoituu myös kätevästi, mikäli koulutuspaketti on asennettu verkko-oppimisympäristöön suoritusten seurantaa varten.

Suosituimmat kirjoitukset

Opas verkko-oppimisympäristön valintaan

Lataa opas