Näin lisäät verkkokurssin vuorovaikutteisuutta

  26. toukokuuta, 2023     Tony Sundell

undefined-May-26-2023-06-00-34-4233-AM

Mitä enemmän vuorovaikutusta kurssilla on, sitä motivoituneempia ja tyytyväisempiä osallistujat ovat. Vuorovaikutuksen määrän on todettu olevan yhteydessä myös oppimistuloksiin. Tiedätkö, mistä elementeistä vuorovaikutteisuus verkkokurssilla syntyy?

 

Verkkokurssin tehtävien arviointi voi myös ohjata oppijaa

Yksi vuorovaikutuksen tapa verkkokursseilla ovat tehtävät. Syitä tehtävien hyödyntämiseen verkkokursseilla on pääasiallisesti kaksi 👇

 1. Tehtävien perinteinen rooli on toimia osana arviointia, jolla pyritään mittaamaan oppimistuloksia. Arviointia voi tehdä myös ennen opiskelun aloittamista, jos tarkoituksena on selvittää opiskelijan lähtötaso.

 2. Voit myös teettää tehtäviä, joiden avulla saat parannettua oppimistuloksia. Tällä tavalla oppimista arvioitaessa ei todeta vain senhetkinen osaamisen taso, vaan fokuksessa on ohjata oppijaa oikeaan suuntaan. 

Tartu osallistujien mahdollisiin tiedollisiin puutteisiin tai väärinkäsityksiin, ja anna tehtäviin liittyvää palautetta välittömästi.  

Kummallakin tässä mainitulla tavalla arvioida on oma vahva ja vakiintunut roolinsa ja mikäli aihe kiinnostaa enemmän, voit lukea lisää summatiivisesta ja formatiivisesta arvioinnista täältä

Panosta arvioinnissa rakentavan vuorovaikutuksen ja palautteen antamisen mahdollisuuksiin jo verkkokurssisi suunnittelun alusta alkaen, niin luot vuorovaikutukselle vahvan perustan. Mahdollista yksilöllinen ja välitön palaute, joka perustuu oppijan tekemiin valintoihin.

Vuorovaikutteisuus verkkokurssilla ei tarkoita vain tehtäviä ja niiden arviointia

Hypätäänpä sitten tehtävistä ja niiden arvioinnista verkkokurssin vuorovaikutuksen seuraavalle tasolle 🆙

Haluaisin nimittäin nähdä tehtävät verkkokurssilla arviointia laajempana kokonaisuutena. Myös sana “tehtävä” on hieman rajoittava. Puhunkin kirjoituksessani tästä eteenpäin tehtävien sijaan vuorovaikutteisista osista, joihin myös monet verkkokursseille toteutetut tehtävät oletusarvoisesti kuuluvat.  

Vuorovaikutteisuus verkkokurssilla mahdollistaa aiheen monipuolisemman käsittelyn ja edesauttaa opitun soveltamista käytäntöön. Vuorovaikutteiset osat soveltuvat siten esimerkiksi kertaamiseen, aiheeseen orientoitumiseen, avuksi uuden asian opetukseen, tiedon soveltamisen harjoitteluun, oppijan ajattelun aktivointiin sekä opeteltavan asian mallintamiseen simulaation keinoin. Samalla vuorovaikutteisten osioiden rooli voi olla myös opiskelun monipuolisuutta ja rytmitystä tukeva ratkaisu.  

Tärkeintä on kuitenkin miettiä näiden osioiden tarkoituksenmukaista käyttöä verkkokurssin opetuksellisten tavoitteiden edistämiseksi. Jos vuorovaikutteisen osion taustalta puuttuu opetuksellinen tarkoitus, vuorovaikutteisuus jää helposti toissijaiseksi puuhasteluksi.

Lisää vuorovaikutteisuutta verkkokurssilla esimerkkitehtävien avulla

Verkkokurssin vuorovaikutteisuus paranee oppijoiden aktiivisen roolin vahvistamisella kurssin alusta loppuun. Tässä sinulle muutamia ideoita, kuinka voit lisätä kurssin vuorovaikutteisuutta 🙌

Aktivoi alusta alkaen

 • Kerro esimerkkitarina, joka näyttää konkreettisesti, miksi opetettava aihe on tärkeä ja miten siihen liittyvät ilmiöt voivat tulla vastaan käytännössä. Anna (vaikka pienikin) mahdollisuus vaikuttaa tarinaan oppijan tekemillä valinnoilla, jolloin tarina sitouttaa ihan eri tavalla.

 • Aktivoi oppijan aiempaa tietoa aiheesta antamalla hänelle mahdollisuus pohtia, mitä hän jo tietää asiasta. Välittömän palautteen avulla saat myös mahdollisuuden antaa syventävää lisätietoa tai ohjata ajattelua tiettyyn suuntaan.

Tarjoile sopivan kokoisia haasteita

 • Anna oppijalle ongelma, jonka ratkaiseminen vaatii verkkokurssilla opitun tiedon soveltamista. Älä tyydy vain tenttaamaan, vaan haasta hänet käyttämään oppimaansa aitoa tilannetta vastaavassa kontekstissa. Kerro oppijalle hänen valintojensa seuraukset ja anna mahdollisuus yrittää eri lähestymistapoja.

Haasta oppija pohtimaan ja reflektoimaan aihetta omakohtaisesti, jos toteutat tehtävän kysymysten muodossa, voit antaa matkan varrella ajattelua ohjaavaa palautetta. 

Rytmitä verkkokurssia vuorovaikutuksen avulla

 • Pohdi vuorovaikutteisen osion sijaintia osana verkkokurssia. Onko opiskelija juuri kuunnellut passiivisesti ja minuutti toisensa jälkeen luentoa?
  Anna oppijalle vaihtelua tarjoamalla välillä mahdollisuus vuorovaikutukseen.

 • Mitä jos kokeilisit kokonaisen uuden asian opettamista vuorovaikutteisessa muodossa? Tarjoa tehtävä, jonka tarkoitus ei ole millään tavalla arvioida, vaan ajattele sitä pelinä, jonka valintojen myötä oppija löytää uuden tiedon äärelle.

Mallinna suurempia kokonaisuuksia simulaatioiden kautta

 • Jos käytössäsi on riittävästi resursseja ja osaamista, voit simuloida kokonaisten järjestelmien toimintalogiikkaa. Opetatko taskulaskimen tai kahvinkeittimen käyttöä? Rakenna verkkokurssille virtuaalinen taskulaskin tai kahvinkeitin! Voit antaa opiskelijoille samalla tehtäviä, jotka opettavat käyttämään järjestelmää. 

Anna mahdollisuus reflektointiin – älä keskity vain mittaamiseen

 • Anna opiskelijan jäsennellä omia ajatuksiaan kirjoitetussa muodossa, vaikka tuotosta ei olisikaan tarkoitus arvioida. Teknologiakaan ei vielä tätä kirjoitettaessa osaa tarkistaa automaattisesti opiskelijoiden essee-kirjoituksia.

 • Pohdi muutenkin kaikkien oppimisen ratkaisujen kohdalla, onko tässä kohdassa opiskelua tärkeintä priorisoida oppiminen vai mitattava tulos. Hyvänä nyrkkisääntönä sanottakoon, että tuloksen mittaamisen paikka on opiskelun päätteeksi – opintojakson aikana kannattaa puolestaan tukea opiskelua ja korjata mahdolliset väärinkäsitykset antamalla ohjaavaa palautetta.

Vuorovaikutteisuus parantaa verkkokurssin laatua

Vuorovaikutteisten osioiden suunnittelu ja toteuttaminen verkkokurssille voivat vaatia paljon työtä, mutta ne parantavat verkkokurssin laatua kasvattamalla oppimisen edellytyksiä.

On syytä muistaa, että verkkokurssin oppijat ovat usein hyvin monimuotoinen joukko ihmisiä, jolloin panostukset korkeaan laatuun vaikuttavat jokaiseen kurssia suorittavaan oppijaan. 


Haluatko syventyä vuorovaikutteiseen oppimiseen paremmin? 


Katso tuore webinaaritallenne skenaariopohjaiseen oppimiseen liittyen 

Suosituimmat kirjoitukset

Opas verkko-oppimisympäristön valintaan

Lataa opas