Mitä tarkoittaa mikro-oppiminen?

  13. toukokuuta, 2020     Mira Perämäki

Kun puhutaan verkkokouluttamisen trendeistä, ei voi välttyä törmäämästä käsitteeseen mikro-oppiminen. Kyse ei ole kuitenkaan mistään uudesta asiasta. Taitavat pedagogit ovat kautta aikojen ymmärtäneet, että usein asiat saadaan omaksuttua tehokkaimmin pienissä paloissa. Ihmisen oppimiskapasiteetti kun on rajallinen.

Aikaamme kuuluva pirstaleisuus, multitaskaaminen, mobiilius, nopeus, virtuaalisuus ja työn tekemisen muutos ovat kuitenkin lisänneet entisestään tarvetta tiedon ja opintomateriaaliin annosteluun sopivan pienissä annoksissa. Välipaloina, voisi jopa sanoa.

Etenkin, jos koulutusta käydään työn ohella, opiskelija voi useimmiten irrottaa opintoihinsa hyvin rajallisen ajan kerrallaan. Kesken työpäivää ei ole yleensä aikaa eikä edes ehkä keskittymiskykyä tunnin, parin tunnin mittaiselle pänttäämiselle. Maksimissaan varttitunnin mittaisen opiskelutuokion voi sen sijaan mahduttaa helposti johonkin kohtaan päivää, vaikka kahvikupin äärellä sulateltavaksi. Monet tykkäävät hyödyntää työmatkansa julkisissa liikennevälineissä opiskeluun. Bussimatkan aikana voi saada käytyä läpi jo hyvän pienen koulutussession omalta kännykältään. Ja jos koulutuksen toteutuksessa on hyödynnetty ääntä, videoita tai pelillisiä elementtejä, mikro-oppimistuokio voi tuntua jopa viihdyttävältä päivän piristykseltä. mikro-oppiminen450x300

Mikro-oppiminen sopii siis aikaamme todella hyvin. Se taipuu nopeaan reagointiin, eli sen avulla opiskelija voidaan nopeasti perehdyttää olennaisiin asioihin. Se antaa myös oppijalle mahdollisuuden valikoida omassa tahdissaan tietoa ja opiskelumateriaaleja, joiden hallitseminen tuntuu juuri kyseisessä tilanteessa ja hetkeltä tärkeältä – ilman että hän joutuisi kahlaamaan läpi monen tunnin massiivista koulutuspakettia.

Kuulostaa loogiselta, vaivattomalta ja näppärältä, sekä oppijan että organisaation kannalta, eikö? Sitä se onkin, ja ainakin pitäisi olla.

Opintojen suunnittelijalta mikro-oppimisen periaatteita hyödyntävän koulutuksen rakentaminen kuitenkin vaatii paljon ajatustyötä. Hänen on tavallaan pureskeltava materiaali puolivalmiiksi opiskelijan käyttöön. Ja miten se sitten tapahtuu?

Opiskelijalähtöisyys koulutusten kivijalkana

Olennaisinta on asettua opiskelijan asemaan, eli suunnittelutyö on tehtävä alusta loppuun opiskelijalähtöisesti.

Aina, kun lähdetään tekemään mitä tahansa verkkokoulutusta, sisällön asiantuntijan pitää editoida oma asiantuntijuutensa sillä ajatuksella, että pystynkö sanomaan ja esittämään tämän asian vielä yksinkertaisemmin. Ei tyhmemmin, vaan yksinkertaisemmin. On pidettävä mielessä koko ajan, että koulutuksen kävijä ei ole kyseisen sisällön asiantuntija. Hänelle sisältö on esitettävä sellaisella tavalla, että hän saa varmasti sen tärkeimmän viestin. mikro-oppiminen350x233

On siis tärkeää ottaa riittävästi aikaa tämän tärkeän kysymyksen pohtimiseen: ”Mitä minä tällä sisällöllä haluan sanoa tai opettaa?” Vasta kun on selkeänä mielessä, kenelle koulutus tehdään ja mitä sillä halutaan saavuttaa, on aika miettiä teknisiä ratkaisuja eli sitä, millä palikoilla koulutus toteutetaan. Eihän talojakaan rakenneta katosta lähtien, vaan työ alkaa perustuksista.

Kun tärkein on selvillä, sen pohjalle voidaan alkaa rakentaa kokonaisuutta. Tärkein asia muodostaa koulutuksen perustan ja on välittömästi ja helposti silmäiltävissä. Sen päälle voidaan rakentaa ”hyvä tietää” -osiot esimerkiksi ponnahdusikkunoina. ”Kiva tietää” -osiot eivät välttämättä kuulu kokonaisuuteen ollenkaan - tai korkeintaan mainintana, että jos haluaa tietää lisää, voit mennä kirjastoon ja lukea tämän kirjan.

Ohjeiden tärkeys 


Verkkokoulutuskokonaisuutta voisi verrata massiiviseen labyrinttiin. Koulutuksen suunnittelijalle tuo labyrintti tuntuu todennäköisesti niin helpolta, että hän osaisi itse navigoida siellä vaikka silmät kiinni. Mutta opiskelija saattaa nähdä vain korkeat, pelottavat muurit eikä tiedä, mitä reittiä lähteä seuraamaan. Koulutuksen suunnittelijan tehtävänä on varmistaa, että labyrinttiin sukeltavalla eli opiskelijalla on selkeä visio siitä, miten labyrintissa tulisi kulkea eksymättä.

Opiskelija siis haluaa tietää, mistä hän löytää tarvitsemansa ja haluamansa tiedon, ja mitä häneltä odotetaan - ja hän haluaa sen nopeasti! Aikaa siihen, kun opiskelija pääsee sisään järjestelmään ja kurssille sekä pääsee selville siitä, mitä siellä pitää tehdä, saisi kulua vain viisi minuuttia! Viiden minuutin jälkeen häntä ei välttämättä enää kiinnosta.

Kannattaa muistaa, että ohjeiden selkeys on tärkeää kaikille opiskelijoille, myös nuorille. Usein tuppaa unohtumaan, että vaikka milleniaalit ovat melkein syntyneet kännykät käsissään ja osaavat käyttää jos jonkinlaisia sovelluksia, he kuitenkin harvemmin osaavat hyödyntää kännyköitään opiskelemiseen. Heitäkin siis pitää ohjata opiskelemaan verkossa. Ja siis melkein kädestä pitäen: mitä yksinkertaisemmin, sen parempi.

Pyri selkeyteen

On tärkeää, että verkko-opintojen kurssien ja opintokokonaisuuksien yhteydessä ilmaistaan selkeästi, kauanko sen läpikäymiseen arviolta menee aikaa. Silloin opiskelija osaa suunnitella aikataulunsa ja sovittaa opiskelutuokion muiden puuhiensa lomaan. Kurssin käyminen ja hallitseminen on huomattavasti helpompaa, kun yhden pienen osion saa aina kerralla käytyä loppuun eikä se jää roikkumaan keskeneräisenä.

Yhä tärkeämmäksi on muotoutunut myös se, että koulutus toimii mobiilina, eli opiskelija voi hyödyntää aina mukana kulkevaa kännykkäänsä milloin tahansa opintojensa suorittamiseen. Tässä kannattaa pitää mielessä se, että taaskaan kyse ei ole ensisijaisesti teknisistä ratkaisuista. Järjestelmä on tietysti tärkeää rakentaa mobiiliresponsiiviseksi, mutta vähintään yhtä tärkeää on huomioida, että jos koulutussisällön rakentaa omalla isolla näyttöpäätteellään, saattaa pieni kännykän ruutu olla aivan liian täynnä tietoa ja elementtejä. Sisällön suunnittelussa täytyy siis ottaa jo alkumetreiltä lähtien huomioon, ollaanko järjestelmää käyttämässä kännykällä. Silloin sisällön on oltava erityisen selkeä. Esimerkiksi jonkinlainen infograafi, josta näkee heti pääasian, toimii kännykän näytöllä hyvin. Yksityiskohtaisemmat tiedot voidaan laittaa jälleen esimerkiksi ponnahdusikkunan taakse, jolloin mikään asia ei jää toisen alle eikä opiskelija joudu turhaa skrollaamaan tai zoomaamaan.

Kokeilemalla oppii - aloita jo tänään


Mikro-oppimista ei vielä ehkä osata hyödyntää riittävän tehokkaasti. Monesti kuvitellaan, että jotta koulutus olisi osallistava, vaikuttava ja aktivoiva, sen pitää olla todella massiivinen. Ei osata ajatella, että myös pienistä palasista saadaan rakennettua kokonaisuus, joka palvelee hyvin käyttäjiään.

Onnistuneet mikro-oppimisen periaatteita hyödyntävät koulutuskokonaisuudet ovat kuitenkin lisänneet kiinnostusta aihetta kohtaan. Hyvänä esimerkkinä on asiakasorganisaatiomme, jolle rakensimme Pinjan lms:n eri työkaluja hyödyntämällä asiakkaan kohtaamisen liittyvän koulutuskokonaisuuden pieninä 10-15 minuutin mittaisina, muun muassa videoita sisältävinä palasina.

Monet organisaatiot hyödyntävät toki mikro-oppimista osin tietämättäänkin. Esimerkiksi erilaiset uuden työntekijän perehdytykseen liittyvät asiat toteutetaan usein pienissä palasissa, sen enempää mikro-oppimisen periaatteita miettimättä. Mikro-oppiminen sopiikin erityisen hyvin juuri tuollaisten ”täsmätietojen” kouluttamiseen.

Jos mikro-oppiminen tuntuu toimivalta ratkaisulta oman organisaation koulutustarpeisiin, silloin kannattaa vain rohkeasti lähteä kokeilemaan, sillä tekemällä oppii. Mikro-oppiminen on itse asiassa varsin tehokasta myös sisällöntuottajan ja -hallinnoijan resurssien kannalta, sillä myös koulutuksen päivitys tapahtuu pienissä palasissa. Pienten palasten päivittäminen on nopeampaa ja vaivattomampaa kuin massiivisen kokonaisuuden päivittäminen.

Opas verkkokoulutusten sisällöntuotantoon

Lataa sisällöntuotannon oppaamme, jossa tarjoillaan käytännön vinkkejä verkkokoulutusten sisällöntuotannon tueksi.

LATAA SISÄLLÖNTUOTANTO OPAS

Suosituimmat kirjoitukset

Opas verkko-oppimisympäristön valintaan

Lataa opas