Askel eteenpäin Moodlen perusversiosta

  16. kesäkuuta, 2023     Isto Laapio

moodle-vanha-uusi

Moodle on yksi maailman suosituimmista verkko-oppimisalustoista, joka on monelle tuttu korkeakoulumaailmasta. Harva kuitenkaan hahmottaa, kuinka monipuolisesta oppimisteknologiasta onkaan kyse. Parhaiten Moodle palvelee käyttäjiään organisaatiokohtaisesti kustomoituna ja soveltuvia lisäosia hyödyntäen. Tässä artikkelissa haravoimme läpi Moodle-oppimisalustan ominaisuuksia ja kustomointimahdollisuuksia.

 

Mikä on Moodle?
Miten Mediamaisteri LMS liittyy Moodleen?
Ominaisuudet ja kustomoitavuus
Moodlen käyttöönotto ja käyttökokemus
Mitä Moodle maksaa?

 

Mikä on Moodle?

Moodle on yksi maailman suosituimmista verkko-oppimisalustoista. Verkko-oppimisen termistön rajat ovat häilyviä, joten oppimisalustan (LMS, Learning Management System) ohella Moodlea voidaan kutsua myös verkko-oppimisympäristöksi, koulutus- tai kurssialustaksi tai vaikka trendikkäästi LXP:ksi (Learning Experience Platform). 

Joka tapauksessa, Moodle on koulutus- ja opetustoimintaan tarkoitettu ohjelmisto, joka on suunniteltu tukemaan verkon yli tapahtuvaa kouluttajien ja oppijoiden välistä vuorovaikutusta, eli verkko-oppimista sen eri muodoissa.

Moodle toimii mm. kurssimateriaalien kotina, harjoitustehtävien tekopaikkana, tenttialustana ja ryhmätyöskentelyn sekä opiskelun edistymisen seurannan tukena. Moodlea käyttävät kouluttamisessaan niin oppilaitokset, yritykset, liitot ja järjestöt, kuin muutkin julkishallinnon organisaatiot.

Välimainos 🙌 Mediamaisteri tarjoaa Moodleen pohjautuvia alustaratkaisuja ja muita oppimisen palveluita kaikille mainituille organisaatioille. Lue lisää palveluistamme 🧑‍🏫 oppilaitoksille 💼 yrityksille tai 🙋‍♀️ järjestöille.

 

Miten Mediamaisteri LMS liittyy Moodleen?

Mediamaisterin tarjoama oppimisympäristö on Moodle-pohjainen. Se tarkoittaa sitä, että kaikille maksuttomasti saatavan “perusversion” höysteenä ovat Mediamaisterin omat lisäosat ja käyttöliittymä, Moodle-kehittäjäyhteisön lisäosat sekä asiakaskohtaiset integraatiot ja räätälöinnit. 

Parannuksia perusmallin Moodleen ovat vaikkapa käyttäjäpolkujen räätälöinti, valmiit kurssimallipohjat, kaiken kattava raportointi ja asiakkaan näköinen ulkoasu.

Moodlen ominaisuudet ja kustomoitavuus

Sitten sananen itse Moodlesta. Mitä ominaisuuksia Moodlesta tarkalleen ottaen löytyy ja miten sitä kannattaa räätälöidä niin, että järjestelmä tukee oppimista mahdollisimman tehokkaasti juuri omilla kursseilla?

Kattavat ominaisuudet 🧩

Moodlea on kehitetty pitkään, joten siitä löytyy monenmoisia hyödyllisiä toiminnallisuuksia verkossa tapahtuvan oppimisen tueksi. 

Moodlen perustoiminnallisuuksiin kuuluvat esimerkiksi:

  • Monipuoliset tehtävätyypit
  • Edistyksellinen käyttäjähallinta
  • Kattavat raportointimahdollisuudet
  • Testien tekeminen

Sisäänrakennettujen ominaisuuksien ansiosta opettajat ja kouluttajat voivat luoda ja jakaa tarkoitukseensa sopivia kurssimateriaaleja, seurata oppijoiden edistymistä sekä varmentaa oppimistulokset.


Erittäin kustomoitava 🤩

Moodle on modulaarinen alusta, eli se rakentuu teknisesti katsottuna palikoista, joita voidaan ottaa käyttöön, poistaa käytöstä, tai mukauttaa organisaation tarpeiden mukaan. Modulaarisuus yhdistettynä alla mainittuun avoimeen koodiin ja rajapintaan selittää sen, miksi niin moni organisaatio ympäri maailman on onnistunut rakentamaan Moodlesta itselleen toimivan ratkaisun.


Alustan kustomointi voi vaatia erityisosaamista 🔍

Moodlen muokkaaminen organisaation tarpeisiin vaatii paikoitellen erityisosaamista. Tyypillisesti asiakkaidemme kanssa kustomoimme tällaisia osa-alueita:

  • Alustalle tulevat oppisisältö- / kurssimallipohjat
  • Alustan ulkoasu ja käyttäjäpolut
  • Käyttäjäroolit ja oikeudet
  • Käyttäjien ryhmittely
  • Koulutusten ryhmittely
  • Alustan integroiminen organisaation olemassa oleviin ICT-järjestelmiin (käyttäjänhallinta, koulutusten suoritustietojen vienti eri järjestelmiin jne.)

PS. Jos olet kiinnostunut, kuinka se tapahtuu käytännössä, niin luepa tämä kirjoitus, jossa avaamme tarkemmin käyttöönottoprosessia. 

 

Avoin lähdekoodi ja rajapinta 🧑‍💻

Moodle-ohjelmisto perustuu avoimeen lähdekoodiin, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki Moodlen käyttäjät voivat vapaasti tarkastella ja kehittää alustan toiminnallisuuksia. Alusta siis kehittyy jatkuvasti: kun käyttäjät eri puolilla maapalloa parantelevat nykyisiä ominaisuuksia ja luovat uusia, niin siitä on iloa kaikille Moodle-käyttäjille.

Alustan kehitys on siis taattu, eikä se ole vain yhden omistajatahon takana. Toisaalta tämän varjopuolena on se, että eri organisaatioiden Moodle-alustojen laatu voi vaihdella suurestikin, koska sivustoja ylläpidetään erilaisilla resursseilla, tavoitteilla ja osaamisella. 

Tästä huolimatta avoin lähdekoodi on monelle organisaatiolle tärkeä juuri sen joustavuuden ja muokattavuuden takia. Koska Moodlen rajapinta on avoin, se mahdollistaa oppimisalustan integroinnin lähes mihin tahansa henkilöstöhallinnon tai kouluttamisen järjestelmään. Tämä tarkoittaa, että saat esimerkiksi verkkokurssien suoritusdatan liikkumaan sulavasti paikasta toiseen.

 

Käyttöönotto ja käyttökokemus

 

Helppo ottaa käyttöön ✅

Vapaasti jaossa oleva Moodle on helppo asentaa ja peruskäyttöönoton viimeistelyyn tarvitaan vain vähän teknistä osaamista. Oppilaitoksilla, yrityksillä ja muilla kouluttavilla organisaatioilla on siis mahdollisuus aloittaa verkko-oppimisen toteuttaminen melko näppärästi.

Mutta…

Siinä vaiheessa kun Moodlesta ryhdytään rakentamaan yksilöllistä alustaa organisaation tarpeisiin, tarvitaan Moodlen teknisen osaamisen lisäksi palvelinpuolen osaamista. Oppimisympäristön rakennuksen jälkeen eteen tulevat myös ylläpito ja säännölliset päivitykset, jotka vaativat teknistä osaamista ja tekijää.

Tarvittavat oppimisympäristön toiminnot ja ominaisuudet riippuvat käyttötarkoituksesta. Siirtyminen perusmallisesta Moodlesta seuraavalle tasolle tulee eteen esimerkiksi hybridikoulutuksissa. Onko koulutus sellainen, jossa oppijat käyvät oppimateriaalin läpi itsenäisesti, vai sisältävätkö koulutukset esimerkiksi kouluttajan tekemää arviointia kurssin aikana tai lähipäiviä? 

 

Käyttö vaatii harjoittelua ⚠️

Moodlen monipuolinen käyttöliittymä voi vaatia uusilta käyttäjiltä totuttelua. Tehokkaan käytön saavuttaminen edellyttää aikaa ja itsenäistä perehtymistä alustaan, mikä saattaa muodostaa haasteen pienemmille organisaatioille. Lisäksi Moodlella on omat rajoituksensa mobiilikäytettävyydessä, eikä se täysin vastaa modernin mobiilioppimisen vaatimuksia.

 

Mitä Moodle maksaa?

 

Moodle on ilmainen – tavallaan 😌

Kyllä, Moodle-alustan voi ladata ja ottaa käyttöön maksutta osoitteessa download.moodle.org. Lopullinen vastaus siihen, onko Moodle ilmainen, riippuu kuitenkin käytön laajuudesta. Jos organisaatioltasi löytyy riittävästi aikaa ja teknistä osaamista, voitte rakentaa Moodlesta juuri teidän näköisen ja tarpeitanne palvelevan oppimisalustan maksamatta itse Moodlesta penniäkään. 

 

Ylläpito vaatii resursseja 💶

Koska perus-Moodle on avoin ohjelmisto ja sitä kautta ilmaiseksi saatavilla, sen ylläpito edellyttää teknistä tietämystä ja ajallista panostusta. Jos siis harkitset oman Moodlen ylläpitämistä, sinun on otettava huomioon ainakin alustan päivittäminen, tietoturvan ylläpitäminen, pääkäyttäjien ohjeistaminen ja usein myös tekninen loppukäyttäjätuki. Puhumattakaan ulkoasun ja toiminnallisuuksien mukauttamisesta ja kehittämisestä.

Nämä kaikki vievät luonnollisesti aikaa ja rahaa. Olettaen, että tarvittavaa osaamista ei löydy talon sisältä, Moodleen vakavasti suhtautuva organisaatio löytää melko pian itsensä tilanteesta, jossa ulkopuolinen apu ja erityisosaaminen ovat tarpeen.

Tästä syystä Moodle-palveluntarjoajat (kuten me 👋) tarjoavat usein koko paletin Avaimet käteen -periaatteella, jolloin asiakas pääsee keskittymään oman koulutustoimintansa pyörittämiseen ja palveluntarjoaja hoitaa kaiken muun.

 

Tietoisku

Mediamaisteri kehittää omia oppimisalustaratkaisujaan pääosin Moodle-teknologian päälle. Tarkoituksenamme on eliminoida “perusversion” haasteet ja luoda Moodlen parhaista puolista ratkaisu, joka vastaa tiimisi tarpeisiin tänään ja huomenna. Tarjoamme myös käyttökoulutukset, kustomoinnit, päivitykset ja Moodle-ylläpidon palveluna.

Kaipaatko lisää näkemyksiä tai kokemuksia Moodlesta? Täältä löytyy! 🙋‍♂️

Suosituimmat kirjoitukset

Opas verkko-oppimisympäristön valintaan

Lataa opas