Koodaaminen on tulevaisuuden perustaito

  30. tammikuuta, 2019     Anne Kuokkanen

rsz_1koodikerhoOpetusmaailmassa puhutaan paljon tulevaisuuden taidoista ja niiden kehittymistä on tutkittu erilaisissa tutkimusprojekteissa. Käsitteessä “tulevaisuuden taidot” tai “2000-luvun taidot” huomio halutaan kiinnittää nimenomaan taitoihin ja osaamiseen. Työelämässä tarvittavaa osaamista silmällä pitäen pyritään yhä enemmän pois yksittäisten tietojen opettelusta ja korostetaan pikemminkin taitoa etsiä oikeaa tietoa oikeasta paikasta. Tietojen käsittely on siis tärkeässä asemassa. Luku- ja kirjoitustaitojen rinnalle tulee taito ymmärtää koodikieltä, olla vuorovaikutuksessa tietokoneiden kanssa. Kuten ihmisten käyttäytymisen ymmärtämistä, myös tietokoneiden toiminnan oivaltamista tarvitaan tietoyhteiskunnassa.

Koodaaminen nähdään niin olennaisena tulevaisuuden taitona, että sen opettaminen on lisätty valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Parasta on, että koodaamisen opetteluun osana yleisiä TVT-taitoja voi yhdistää helposti muita tulevaisuuden taitoja, kuten ongelmanratkaisutaidot, yhteistyötaidot ja kriittinen ajattelu. Koodausharjoituksiin lisätään usein pelillisiä elementtejä, mikä tekee oppimisesta hauskaa ja innostavaa.

Koodikerho innostaa harrastuksenomaisesti ohjelmoinnin pariin

Ohjelmoinnin opetusta tukemaan perustettiin Koodikerho vuonna 2014. Tarkoituksena on herättää nuorten kiinnostusta koodaamiseen ja erilaisiin teknologioihin. Koodikerho toimii eri puolilla Suomea järjestettävänä iltapäiväkerhotoimintana, jotta kaikki ohjelmoinnista kiinnostuneet lapset pääsevät tutustumaan ohjelmointiin ja oppimaan koodaamisen perusteita koti- tai lähipaikkakunnallaan. Yksityisen ja osin julkisen rahoituksen avulla toimivaa Koodikerhoa pyörittää eritaustaisia henkilöitä: IT-ammattilaisia, vanhempia, opettajaopiskelijoita, innostuneita opettajia, vapaaehtoisia ja koulujen palkollisia.

Mediamaisteri on mukana tukemassa Koodikerhoa ja kannustaa myös muita yrityksiä kantamaan kortensa kekoon toiminnan tukemiseksi. Jotta yritykset ja organisaatiot voivat kasvaa ja luoda hyvinvointia ympärilleen, tarvitaan yhä enemmän huippukoodareita.

Myös meille Mediamaisterissa on ensiarvoisen tärkeää, että joukossamme on tulevaisuudessakin ohjelmoinnin ammattilaisia. Yhteistyömme oppilaitosten kanssa ja intohimomme verkko-oppimiseen tekee Koodikerhon tukemisesta luontevaa.

Kuvakaappaus: Code.org

Tuomalla harjoituksiin pelillisiä elementtejä tehdään koodaamisesta kiinnostavaa - Kuvat: Koodikerho & Code.org

Linkki koodikerhon kotisivuille:
https://koodikerho.fi/


Linkki Code.orgin tunnin mittaiselle peruskurssille:
https://studio.code.org/hoc/1

Suosituimmat kirjoitukset

Opas verkko-oppimisympäristön valintaan

Lataa opas