En lyckad kundberättelse

Tapojärvis nya, mobilanpassade miljö för onlineutbildning

Tapojärvi Oy | Mari Pilventö, tf VD

Case study av Tapojärvis digitala utbildning
  FÖRETAG

Tapojärvi är ett gruvföretag i Lappland, vars framgångssaga nu är inne på sin tredje generation. Berättelsen tar sin början 1955, då grundaren Esko Tapojärvi från Torneå köpte en bil av märket Pobeda och började sin taxiverksamhet.

Tapojärvi, som nu har cirka 600 anställda, är kända för att vara ett tjänsteföretag inom gruvindustrin, särskilt inriktat på cirkulär ekonomi, och effektiv, miljövänlig återanvändning av biprodukter från industriprocesser.

www.tapojarvi.com

  BRANSCH

Industri, gruvverksamhet

  NYCKELORD

Utbildning i arbetsplatssäkerhet via en digital utbildningsplattform.

Säkerhet är en del av gruvverksamheten som aldrig går att bortse från. Utbildning är en oerhört viktig del i att säkerställa säkerheten. Tapojärvis anställda kan nu utbilda sig i och enkelt få koll på säkerhetsfrågor, exempelvis genom att använda sina telefoner.

I gruvor finns alltid stora säkerhetsrisker. Risker kopplade till trafikincidenter, sprängning, ras och utsläpp från anrikningsverk, för att ta några exempel.

Inte undra på att branschen därför är kraftigt reglerad, och att säkerheten alltid är någonting man måste ta hänsyn till, i allt från utformningen av nya produktionsmiljöer, till slutprodukten.

Tapojärvi fokuserar på förebyggande säkerhetsarbete. Företagets system för arbetsplatssäkerhet bygger på ISO-standarden 45011.

- Säkerheten bygger på en introduktionsutbildning, systematiskt förebyggande arbete, och på att vi följer våra riktlinjer, förklarar Tapojärvis tillförordnade vd Mari Pilventö.

Vi har ett obligatoriskt utbildningstillfälle för alla nyanställda, och för anställda som byter område. Anställda genomgår utbildningen på nytt vartannat år.

En tydlig och användarvänlig utbildningsmiljö

Introduktions- och säkerhetsutbildningen anpassades så att anställda har enklare och mer flexibel tillgång till den, med hjälp av en e-learninglösning. Den nya plattformen för onlineutbildningar, Pinja, byggdes upp i samarbete med Mediamaisteri.

- Alla våra anställda kan nu genomföra utbildningen online, redan innan de börjar. Det här sparar tid för utbildare och chefer, då våra anställda redan har koll på det grundläggande när det är dags för utbildning på plats, menar Pilventö.

I designprocessen för utbildningsplattformen var det väldigt viktigt att ta hänsyn till att den skulle vara lätt att använda på mobila enheter.

“Det är viktigt att utbildningsmaterialet är tillgängligt varsomhelst och närsomhelst. Nu kan alla anställda, med hjälp av sina telefoner, kolla upp hur olika säkerhetsrelaterade saker fungerar på olika platser.”

- Det var också viktigt att ta hänsyn till att tillgång till internet kan saknas under jord.

Tapojärvis plattform för onlineutbildning, och dess introduktionsutbildningar, finns tillgängliga på tre språk: finska, svenska och italienska. Utöver plattformen för onlineutbildningar så genomförde och designade Mediamaisteri utbildningarna tillsammans med Tapojärvis egna utbildare. Mari Pilventö är mycket nöjd, såväl med samarbetet med Mediamaisteri som med införandet av den helt nya utbildningsplattformen.

“Vårt system är användarvänligt, tydligt och lätt att förstå. Det uppfyller alltså våra viktigaste behov. Den visuella utformningen ligger också i linje med företagets policy”, förklarar hon.

Läs fler kundberättelser

Ta reda på hur Taksi Helsinki utbildar sina förare digitalt
REDI Köpcentrum har utbildat över 1 700 anställda digitalt