REDI Köpcentrum har utbildat över 1 700 anställda digitalt

REDI Köpcentrum | Janina Pohja & Jukka Parkatti

REDI-2
  FÖRETAG

REDI Köpcentrum beläget i Fiskehamnen, Helsingfors, rymmer fler än 170 olika företag med alltifrån klädbutiker, matbutiker och restauranger till tjänster inom hälsa, vård och underhållning. Totalt finns omkring två tusen anställda i gallerian och dess tillhörande lokaler.

www.redi.fi

  BRANSCH

Köpcentrum

  NYCKELORD

Utbilda personal online, digital lärplattform, innehållsskapande för onlineutbildningar.

REDI Köpcentrum, som öppnade i Fiskehamnen i Helsingfors under 2018, är det näst största köpcentret i centrala Helsingfors, och Finlands sjunde största. REDI strävar efter att erbjuda en förstklassig kundupplevelse och använder Mediamaisteri för att säkerställa att anställda alltid har den kompetens de behöver.

Totalt finns omkring två tusen anställda i gallerian och dess tillhörande lokaler. Eftersom många av de anställda är studenter och säsongsarbetare har köpcentret en hög personalomsättning. Årligen byts uppskattningsvis 30-40 % av personalen ut. Detta ökar vikten av utbildning och onboarding för att kvalitetssäkra verksamheten.

"Det är viktigt att varje företag och medarbetare förstår hur viktig kundupplevelsen är, och att alla känner till sin roll och kan ge tydliga, korrekta beskrivningar av vad köpcentret erbjuder till kunden", säger Janina Pohja, Marknadsspecialist på REDI.

Att bara låta de anställda bekräfta att de har sett utbildningsmaterialet är inte tillräckligt för att säkerställa att utbildningen varit lyckad. Effekterna måste också avspeglas i den dagliga verksamheten.

Mediamaisteri deltog i planering för och implementering av en digital lösning för REDI, vilket gjorde att utbildningen kunde distribueras för en stor målgrupp tryggt och effektivt.

 

Redi-tausta


Utbildningens roll i köpcentrets verksamhet

I en så pass bred och varierande miljö som ett köpcentrum är det avgörande att saker och ting fungerar felfritt och enligt gemensamma regler. Företagare och anställda måste veta hur underhåll fungerar, hur avfall ska sorteras och hur man bör agera enligt utrymningsplanen i en nödsituation. Säkerheten är av särskilt hög prioritet i den dagliga verksamheten.

”Säkerheten har en betydande roll i ett köpcentrums verksamhet. Säkerhetsdelen i vår utbildning har granskats tillsammans med en brandskyddsinspektör, som har bekräftat att den är tillräckligt effektiv och omfattande”, berättar Jukka Parkatti, fastighetsförvaltare på REDI.

Skriftligt utbildningsmaterial som utgångspunkt

REDI var tidigare en del av SRV Yhtiöt Oy, som erbjöd en lösning för distansutbildning. Utbildningen var dock skräddarsydd för behoven på en byggarbetsplats, så REDI behövde en ny lösning.

Det ursprungliga utbildningsmaterialet var nästan hundra sidor långt, och fanns tillgängligt i digitalt format exempelvis via företagets intranät. Utmaningen var således inte bristen på material eller den digitala distributionen, utan att få medarbetarna att ta till sig kunskapen och verkligen följa instruktionerna.

”Det var väldigt svårt att få de anställda att läsa en bunt papper, även om den innehöll en hel del säkerhetsfrågor. Det hände ofta att man ringde runt inom företaget med frågor som man hade kunnat hitta svar på i introduktionsmaterialet”, förklarar Jukka Parkatti.

Mediamaisteris lösning på REDIs utmaning

REDIs tidigare onboarding-material omvandlades till ett mer pedagogiskt och lättsmält format som man på egen hand enkelt kunde gå igenom online. Det var också viktigt för handledarna att kunna se vilka som hade genomfört utbildningen och vilka som inte hade gjort det.

Det tidigare systemet som hanterades av SRV, flyttades till REDIs plattform och samtidigt anpassades den digitala lärplattformen för att bättre fungera för miljön i ett köpcentrum och även för REDI som varumärke.

 

redi-comparison

 

Hela processen tog ungefär en månad att genomföra. Ett pedagogiskt manus togs fram för produktionen av onlineutbildningen och lektionerna utformades för att efterlikna verkliga arbetssituationer så långt som möjligt. 

Målet med detta var att undvika ett överflöd av information. För att lättare komma ihåg detaljer tog man hjälp av exempel och interaktiva uppgifter. Slutresultatet blev en blandning av inspelade berättelser, animationer och annat som stimulerar olika sinnen. Syftet med den mer effektiva onboardingen online var att få nyanställda att lättare ta till sig informationen och direkt kunna tillämpa den i sitt arbete.

 


Sammanfattning av REDIs digitala onboarding:

  • Total studietid cirka 20 minuter
  • Innehåller bilder, animationer, inspelade berättelser och filmklipp
  • En mängd konkreta exempel och interaktiva uppgifter
  • Både på finska och engelska
  • Ett mindre test på slutet, följt av ett automatiskt certifikat per e-post


Exempel på implementering:

ett verkligt exempel på ett företag med digital onboardingEtt personalkort som morot

"REDIs utbildning erbjuds öppet online för att så många anställda som möjligt ska genomföra den. Det primära målet är att få nya butikschefer att genomgå utbildningen, men vi har som mål att 95 % av de som arbetar i våra lokaler ska ha slutfört den." förklarar Janina Pohjala.

För att kunna uppnå målet erbjuder man de anställda ett särskilt REDI-kort som morot. Kortet ges ut när man klarat utbildningen, gäller endast för REDI-anställda och ger olika förmåner i de butiker finns i köpcentret. Moroten verkar fungera, eftersom 1 700 personer redan genomgått den uppdaterade utbildningen.


redi-todistuspohja

 

Vad blev resultatet?

Onboardingen med hjälp av en lärplattform, nådde effektivt en stor del av målgruppen och minskade det manuella arbetet. Själva innehållet blev ett informativt och underhållande onlinekurspaket, betydligt lättare att komma ihåg än det tidigare materialet. Att förflytta allt till en digital lärplattform resulterade också i betydande besparingar och i att onboardingen lockade fler deltagare.

“Samarbetet har varit otroligt smidigt. Vi uppnådde alla våra mål om både resursbesparing och att nå målgruppen tack vare vår nya lösning för onlineutbildning”, konstaterar Janina Pohja.

“När utbildningen skedde i skriftligt format kunde vi inte säkerställa att de anställda faktiskt läst och förstått materialet. Nu ser situationen annorlunda ut och det har stor betydelse för bland annat säkerheten. Jag vill uppmana andra köpcentrum att också gå över till ett liknande alternativ för onboarding och utbildning”, sammanfattar Jukka Parkatti.


Kan digital onboarding vara något även för ditt företag? 😍

Digitalisering kan ge ett oslagbart lyft för er onboarding! Samtidigt förtar det inte vikten av det mänskliga mötet. Om du tror att en implementering likt den REDI har gjort skulle vara ett hållbart tillvägagångssätt för era utbildningar, hör av dig och boka in ett möte med en av våra experter! Tillsammans kan vi brainstorma och lägga upp en gemensam plan.

HÖR AV DIG ➜

 

Läs fler kundberättelser

Tapojärvis nya, mobilanpassade miljö för onlineutbildning
Ta reda på hur Taksi Helsinki utbildar sina förare digitalt