Passion för digital inlärning

Låt oss hjälpa dig att bygga upp personalens kompetens i enlighet med organisationens strategi.

 

 

 

En helhetslösning för digitalt lärande

Styr kompetensutvecklingen inom din organisation från början till slut. Förutom den lärmiljö som bäst passar dina behov erbjuder vi effektivt multimediainnehåll, kursadministration och de underhållstjänster du behöver.

sisallontuotanto.jpg

Produktion av innehåll till nätkurser

Det mångsidiga innehållet i utbildningarna skapas genom nära samarbete. Vi tar eLearning till en ny nivå genom det inspirerande pedagogiska, tekniska och visuella konceptet DESIGN for eLearning.

Digitala lärmiljöer

Webbinlärningsmiljön Maisteri LMS, som har öppen källkod, är en flexibel digital lärmiljö som ständigt utvecklas. Vår lösning baserar sig på Moodle-teknologi och vi är Finlands ledande expert inom Moodle-teknologi.

Utbildningstjänster

Vi erbjuder våra kunder omfattande utbildning inom olika områden inom digitalt lärande. Vi planerar alltid våra utbildningar i enlighet med kundens utgångspunkt och önskemål.

Kursadministration

Vi har lanserat den flexibla Maisteri HRD-programvaran, som hjälper dig att hantera och leda hela organisationens kompetens.

Lärmiljöer som tjänst (Saas)

Vi erbjuder heltäckande support- och underhållstjänster för vanliga program som bygger på öppen källkod och tillämpningar av dessa. 

luvut_ruotsi-04.png