sisasivu_kuvat_4.jpg

Att uppgiften blir skött framgångsrikt förutsätts att du tycker om att jobba med kunder och att du

  • förstår lagbundenheter i e-lärandet och att du har pedagogiskt förståelse
  • kan sätta dig in i kundens position och att du har ett strategiskt öga för utnyttjandet av online-träning i olika företag
  • kan skapa historier och åskådliggöra mycket omfattande faktahelheter
  • har inga problem med att hålla dig till scheman och behärska många projekt samtidigt
  • har utmärkta kunskaper i svenska och engelska (kunderna mestadels i Sverige)
  • är flexibel och samarbetsvillig

Verksamhet i Helsingfors, Åbo eller Tammerfors.

I ett inledande skede är arbetsuppgiften projektorienterad. Avtalet kan genomföras flexibelt som underleverans eller som en timbaserad modell.

Ansökningarna skall lämnas in senast 28.9.2018.


Mer information:

Tiina Front-Tammivirta,
tiina.front-tammivirta@mediamaisteri.com
010 281 8040

Mikko Toriseva, 
mikko.toriseva@mediamaisteri.com
010 281 8010