Vaikuttavan verkkokurssin anatomia

  20. marraskuuta, 2019     Isto Laapio

Tänä päivänä verkkokurssin rakentaminen on helpompaa kuin koskaan; erilaisia alustoja on tarjolla useita ja kurssin rakentaminen onnistuu parhaimmillaan hyvinkin nopeasti. Verkkokurssin rakentaminen tyhjästä voi tuntua kuitenkin hankalalta ajatukselta. Mistä sitä aloittaisi? Miten paljon tehtäviä kurssille kannattaa sisällyttää ja millaisia tehtäviä? Verkkokurssin kohderyhmä ja tavoitteet ohjaavat suunnittelua hyvin paljon. Kurssin rakentaminen kannattaa aloittaa aivan kuten talonkin; suunnitellaan huolella, luodaan perustukset kuntoon, jonka jälkeen lähdetään miettimään pienempiä yksityiskohtia. shutterstock_714033040_400x280

Mitä nämä perustukset ovat verkkokurssin näkökulmasta? Tässä muutama vinkki, jotka on verkkokurssia rakennettaessa syytä pitää mielessä.

1. Kerro aluksi verkkokurssin tavoite, kohderyhmä ja kesto

Hyvä verkkokurssi alkaa aina asianmukaisella orientaatiolla. Opiskelun aloittamista helpottaa, kun opiskelijalle kerrotaan mikä on kurssin tavoite ja kuinka kauan verkkokurssi kestää. Verkkokurssin keston ei tarvitse olla minuutilleen mitattu, mutta jo suuntaa antava tieto helpottaa opiskelijan arkea. Myös tieto siitä, kenelle kurssi on suunnattu on tärkeä mainita varsinkin jos oppimisympäristössä on runsaasti kursseja.

2. Kuinka laaja verkkokurssi on hyvä?

Verkkokurssin laajuus vaikuttaa olennaisesti moneen seikkaan. Aivan kuten esimerkiksi opetusvideoiden tekemisessä, kannattaa verkkokurssin laajuus pitää ehdottomasti maltillisena. Asetetut oppimistavoitteet on suositeltavaa pureksia mahdollisimman napakoihin osioihin. Liian laaja kurssi voi tuoda opiskelijalle hieman otsan rutistusta ja mitä laajempi kurssi on, sitä todennäköisemmin kurssi jätetään kesken. Hyvin jäsennellyt kurssit mahdollistavat myös oppimisen analytiikan hyödyntämisen opiskelijoiden mahdollisten kipukohtien tunnistamisessa.

3. Kannusta vuorovaikutukseen

Usein verkkokursseilla oppijoiden välinen vuorovaikutus jää kovin vähäiseksi. Vuorovaikutuksen syntymistä voi edistää pedagogisella suunnittelulla, kuten kurssilla käytettävien tehtävätyyppien valinnalla. Myös verkkokurssin ohjaajalla on tärkeä rooli vuorovaikutuksen edistämisessä ja aktiivisella keskustelun avaamisella voidaan opiskeluryhmää saada aktivoitua vuorovaikutukseen. Jos opiskeluryhmä koostuu toisilleen tuntemattomista henkilöistä, niin esimerkiksi ensimmäisen keskustelualueviestin kirjoittamisen kynnys voi olla yllättävän korkea ilman kouluttajan kannustavaa roolia. On myös syytä pohtia, halutaanko vuorovaikutuksen olevan reaaliaikaista vai viiveellä tapahtuvaa (asynkroninen kommunikaatio).

4. Hyödynnä erilaisia sisällöntuotantotyökaluja

Joskus mielikuva verkkokurssiopiskelusta voi olla kasa pdf-tiedostoja ja linkkejä erilaisiin lähteisiin, joiden pohjalta tehdään tehtäviä. Tämän tyyppisille verkkokursseille on joskus paikkansa, mutta miksi et hyödyntäisi tämän päivän kehittyneitä työkaluja vaikuttavamman ja ennen kaikkea mielenkiintoa herättävän opiskelumateriaalin luomiseen? Syksyn aikana useaan otteeseen blogissamme puheena olleet videot kannattaa ottaa verkkokursseille rohkeasti mukaan. Myös videoista on mahdollista tehdä vuorovaikutteisia esimerkiksi H5P -työkalun avulla. blogi_lehdet_500x331

Verkkokurssikokonaisuuden tekeminen on kovaa puuhaa eikä oikotietä onneen ole. Jos kurssin tekemiseen näkee aikaa ja vaivaa niin se palkitaan laadukkaalla ja opiskelijaa ilahduttavalla työnjäljellä. Ja niinkuin oppimisessa yleensä, myös verkkokurssin rakentamisessa alku on haastavin; ensimmäinen verkkokurssi ei välttämättä ole se parhain, mutta sen takia kannattaa kerätä opiskelijoilta palautetta ja jatkaa kurssin kehittämistä eteenpäin.

Tsemppiä verkkokurssin tekemiseen!

ILMAINEN KURSSI VERKKOKOULUTUKSEN SUUNNITTELUUN  Kuinka suunnittelet itseopiskeltavan ja laadukkaan verkkokoulutuksen? LIITY KURSSILLE

 

Suosituimmat kirjoitukset

Opas verkko-oppimisympäristön valintaan

Lataa opas