Projektitoimintaa kehittämässä

Kirjoittanut Viivi Hildén 22.11.2017 13:28:13
Löydät minut täältä:

People Together-4-612836-edited.jpgMediamaisterilla projektityöskentely ja Pinja LMS -ympäristöjen käyttöönotot ovat osa arkea ja päivittäistä työskentelyä. Toimitusprojektien määrän lisääntyessä ja organisaation kasvaessa havaittiin tarve dokumentoidulle projektimallille, joka yhtenäistäisi organisaation projektikäytänteet ja parantaisi toimitusten laatua. Kehitystyö alkoi ja dokumentoitu Pinja LMS -projektimalli valmistui keväällä 2017!

Kehittämistyön keskeisimpänä tuloksena on organisaation tarpeisiin toteutettu projektikäsikirja. Projektikäsikirjaan on koottu helposti saataville projektimallin tarjoamat työkalut, asiakirjapohjat, ohjeet ja menetelmät. Kun pyörää ei keksitä joka kerta uudelleen, on projektien dokumentaatio ja laatu taattua tekijästä ja tekemisen ajankohdasta riippumatta. Yhteiset dokumentoidut toimintatavat parantavat paitsi toimittajan kustannustehokkuutta, mutta myös tilaajan saaman palvelun ja tuotteen laatua.

Projektimalli säilytti toimivan ja kehitti uutta

Projektimalliin dokumentoitiin organisaation nykyisellään toimivat prosessit ja kehitettiin ongelmakohtia. Nykytilakartoituksen ja analysoinnin avulla havainnointiin projektitoiminnan toimivat osuudet ja kartoitettiin kehittämistä vaativat ongelmakohdat. Yhteinen suunta kehittämiselle löydettiin organisaatiossa työpajojen avulla. Työpajoissa työstettiin pienryhmissä projektitoiminnan nyky- ja tavoitetilaa sekä ratkaisua tavoitetilaan pääsemiseksi.  

Projektimalli ei ole koskaan valmis

Projektimallin tuomista hyödyistä on päästy nauttimaan jo tovi tehokkaampien prosessien ja laadukkaampien dokumentaatioiden kautta, mutta kehittäminen ei lopu koskaan. Projektimallia päivitetään jatkuvasti asiakkaiden ja tuotteiden muuttuvia tarpeita vastaavaksi. Osana kehittämistä on projektipalautteen kerääminen projektin aikana ja päätyttyä asiakkailta. Kun asioista voidaan keskustella avoimesti, on myös kehittäminen helpompaa.

Kehitystyö toteutettiin osana ylemmän AMK-tutkinnon oppinnäytetyötä Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelmassa.  Lisää projektimallista ja sen kehittämisestä voit lukea Theseuksesta: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201705188879

Lisätiedot:
Viivi Hildén
Projektikoordinaattori
010 281 8018
viivi.hilden@mediamaisteri.com

 

Aiheet: moodle, verkkokoulutusympäristö

Iloa & inspiraatiota

Julkaisemme tällä palstalla ajankohtaisia uutisia verkko-oppimisen maailmasta. Kerromme alan mielenkiintoisista tapahtumista, projekteista ja ihmisistä.

Liity blogimme seuraajaksi:

Viimeisimmät