Tänään perjantaina 20.5.2011 on väitöstilaisuus tutkija Mikko Ahosen tekemästä väitöskirjasta.

Mediamaisterilla testattiin väitöskirjan tutkimuskohteena ollutta ideatyökalua syksyllä 2004.

Ahosen tietojenkäsittelytieteiden väitöskirja tarkastelee, miten tietojärjestelmiä on mahdollista hyödyntää yrityksen innovaatiotoiminnassa. Päällimmäisenä kiinnostuksen kohteena on niin työntekijöiden kuin asiakkaiden luovuuden, oppimisen ja ongelmanratkaisukyvyn tukeminen. Tämä onnistuu Ahosen mukaan integroimalla HR-prosessi kiinteämmin yrityksen innovaatiotoimintaan. Samoin innovaatioprosessin alkupäätä ja ideoiden hahmottamista tulisi tukea enemmän.

http://www.uta.fi/ajankohtaista/vaitokset/tiedote.html?id=62525